N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na suradničko radno mjesto:

16.06.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-01/20, Ur. broj: 251-61-44-23-01

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

– za zasnivanje radnog odnosa na suradničko radno mjesto:

  1. viši asistent (1 izvršitelj) u Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani veterinarske kliničke znanosti na određeno vrijeme.
  1. viši asistent (1 izvršitelj) u Zavodu za bolesti peradi s klinikom u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane na određeno vrijeme.

 Uvjeti:

  • završen doktorat znanosti veterinarske medicine,
  • znanje engleskoj jezika,
  • znanje rad na računalu.

Uz prijavu za natječaj pristupnici trebaju priložiti:

  • životopis;
  • dokaz o državljanstvu;
  • presliku diplome o završenom doktorskom studiju veterinarske medicine;
  • prijepis ocjena.

Uvjeti su određeni odredbama Zakona o znanosti i visokom obrazovanju, te Statutom i Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u elektronskom obliku u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na email adresu: pisarnica@vef.unizg.hr u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content