NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na radno mjesto -položaj I. vrste – voditelj odjeljka

14.07.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/22-01/30, Ur. broj: 251-61-01/44-23-04

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

 za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na radno mjesto

  • položaj I. vrste – voditelj odjeljka, interninaziv: voditelj odsjeka za knjigovodstvo u Računovodstvu na Veterinarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

  • prediplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije,
  • tri godine radnog iskustva na poslovima knjigovodstva,
  • napredno znanje rada na računalu,
  • znanje engleskog jezika.

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

– životopis;

– dokaz o državljanstvu;

– dokaz o stručnoj spremi;

– dokaz o radnom stažu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se, u roku od 8 dana od objave natječaja osobno ili na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Urudžbeni ured, Heinzelova 55, 10000 Zagreb.

 

Dekan

prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content