Akreditacija Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

12.07.2021.

U svibnju 2021. Veterinarski je fakultet posjetio stručni tim Europske udruge ustanova za veterinarsku naobrazbu, službeno tijelo za akreditaciju veterinarskih visokoškolskih obrazovnih ustanova u Europi. Veterinarski fakultet u Zagrebu još je 2003. ušao u sustav vrednovanja europskih fakulteta te smo 2015. stekli status fakulteta označenog kao Approved. Kako bismo bili u potpunosti akreditirani, nužno je bilo pristupiti evaluaciji kontrole kvalitete u svim segmentima djelovanja. Druga razina vizitacije bila je predviđena za 2020. godinu. Zbog okolnosti pandemije koronavirusne bolesti vizitacija je provedena godinu dana poslije, u svibnju 2021. U dvodnevnom posjetu stručni tim EAEVE-a razgovarao je s više od 70 djelatnika Fakulteta i studenata hrvatskog i engleskog studija veterinarske medicine koji su predstavili djelatnosti Fakulteta i provedbu sustava kvalitete u područjima upravljanja i osoblja, studijskih programa, nastavnih resursa te znanstvenog i stručnog rada.

Vizitacijski je tim potvrdio da Veterinarski fakultet ispunjava europske standarde za stjecanje statusa akreditirane veterinarske visokoškolske ustanove [razina 2 – akreditacija] što je i službeno potvrdio Europski odbor za veterinarsko obrazovanje (ECOVE) na svojoj sjednici 21. lipnja 2021. Ovom se pozitivnom evaluacijom Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu našao u izabranom društvu akreditiranih veterinarskih visokoškolskih ustanova te postao jedinstvena akreditirana ustanova u ovom dijelu Europe.

Skip to content