Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

17.06.2019., Novosti, Studentski znanstveni rad

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 161 rad u pet kategorija.

Dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2018./2019.

Rektorovu nagradu dobila su četiri rada s Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu čiji su autori četvero studenata integriranog studija veterinarske medicine na hrvatskom jeziku i jedan student integriranog studija veterine na engleskom jeziku. Nagrađeni su:

Valentina Margić i Patrik Meglić za rad Provjera učinkovitosti bioloških i kemijskih pripravaka na inhibiciju rasta gljive Macrorhabdus ornithogaster in vitro
Nikolina Škvorc za rad Patohistološke osobitosti lezija uzrokovanih metiljem Fascioloides magna u jelena običnoga
Toni Maleš za rad Postnatalno sraštavanje kostiju glave dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora
Ingo Ralph Albin Lobpreis za rad Morfometrijske osobitosti eritrocita ovaca pasmine lička pramenka.

Čestitamo našim studentima!

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u srijedu 3. srpnja 2019. u 11 sati u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kennedyjev trg 6. Prigodom svečane podjele nagrada organizirana je i izložba postera nagrađenih radova dobitnika Rektorove nagrade koja će biti otvorena od 3. do 10. srpnja 2019. na Ekonomskomu fakultetu.


Upute za postavljanje izložbe postera dobitnika Rektorove nagrade

Panoi za postere bit će postavljeni u hodniku ispred Kongresne dvorane na Ekonomskom fakultetu, Kennedyjev trg 6. Postere trebaju izraditi dobitnici Rektorove nagrade a) i b) kategorije. Za svaki nagrađeni rad predviđen je jedan poster-pano.
Postere trebaju biti postavljeni najkasnije do srijede 3. srpnja 2019. u 10 sati, a panoi će studentima biti na raspolaganju od utorka 2. srpnja.
Nagrađeni studenti trebaju postere sami pričvrstiti na pano. Dimenzije postera su: visina 110 cm, širina 85 cm. Prostor je postera po visini podijeljen u tri dijela: zaglavlje, središnji dio i podnožje. Zaglavlje i podnožje zauzimaju cijelu širinu papira. Visina zaglavlja je 14 cm, a visina podnožja 10 cm; od središnjeg dijela postera odijeljeni su vodoravnom crtom cijelom dužinom papira. U lijevom kutu zaglavlja staviti znak i logotip Sveučilišta, plave boje, visine 12 cm. U zaglavlje napisati naslov rada (visina 96 pt), ispod naslova autore rada u obliku: Ime Prezime (visina slova 48 pt). Oba teksta trebaju biti poravnana po lijevom rubu, pismo Times New Roman plave boje.
U podnožje staviti znak i naziv fakulteta / akademije te zavoda i kontakt-podatke autora (e-adresa), eventualno poveznicu na mrežnu stranicu na kojoj je objavljen rad.
Središnji prostor predviđen je za opis rada. Dobitnici nagrada trebaju sami skinuti svoje postere 10. srpnja (u suprotnom ih nećemo imati gdje pohraniti).

Skip to content