Poziv na 12. redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća

12.09.2023., Događanja

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-01/23-02/09
Ur. broj: 251-61-01/139-23-01
Zagreb, 12. rujna 2023.

Članovima Fakultetskoga vijeća

Obavještavam Vas da će se 12. redovita sjednica Fakultetskoga vijeća Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2022./2023. održati u srijedu 20. rujna 2023. godine s početkom u 12:00 sati u Velikoj predavaonici Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content