PREDAVANJE: “Koncept budućeg europskog sustava sigurnosti mesa i uloga službenog veterinara u njemu”

10.12.2019.

KLUB PRIJATELJA I BIVŠIH STUDENATA VETERINARSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU VAS POZIVA NA PREDAVANJE

pod naslovom: “Koncept budućeg europskog sustava sigurnosti mesa i uloga službenog veterinara u njemu”

Predavanje će održati izv. prof. dr. sc. Bojan Blagojević, DVM, MSc, PhD, Dipl. ECVPH, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet – Departman za veterinarsku medicinu

Predavaonica Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, petak 13. prosinca 2019. godine u 12:00 sati