U sklopu HKO projekta održana škola poduzetnosti za studente veterine

12.10.2020.

Krajem rujna 2020. godine, održan je petodnevni seminar Škola poduzetnosti za studente Veterinarskog fakulteta u sklopu aktivnosti projekta „ “Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i unaprjeđenje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine uz primjenu HKO-a na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu“.

Nakon kratkog pozdrava sudionika te uvoda u sami projekt voditeljice projekta, izv. prof. dr. sc. Danijele Horvatek Tomić, slijedilo je upoznavanje svih sudionika seminara Škole poduzetnosti. Naravno, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Sudionici su većinom bili studenti završnih godina Veterinarskog fakulteta ili apsolventi, ali moglo se pronaći i par ambicioznih kolega sa nižih pretkliničkih godina (1, 2, 3.). Upotrebom Venovih dijagrama saznali smo koliko smo svi različiti, ali i povezani, koji su nam ciljevi u školovanju, kako se snalazimo na fakultetu i čime se bavimo van fakulteta. Edukator Foruma za slobodu odgoja, Domagoj Morić, magistar komunikologije, upoznao nas je kompetencijama koja su nam bitne u svakodnevnom životu poput digitalnih kompetencija, matematičkih, „učiti kako učiti“, kulturne svijesti i izražavanja, inicijative i poduzetništva, socijalnih i građanskih kompetencija te vrlo bitnih, komunikacijskih kompetencija.

Digitalne kompetencije usavršavamo u radu s informacijsko- komunikacijskim tehnologijama, kako u privatnom, tako i u društvenom životu, a uglavnom se odnose na upotrebu računala, procjenu i razmjenu informacija putem Interneta. Usko su povezane s matematičkim kompetencijama. Svi smo mi više-manje organizirani, ali kako upravljamo vlastitim vremenom, način na koji prikupljamo informacije i učimo, bavi se „učiti kako učiti“ kompetencija. Dakako, utječe na svijesti o nama samima, ali i svijest o važnosti stvaralačkog izražavanja ideja, iskustava i emocija.

Temelj profesionalnog i društvenog života svakog pojedinca je inicijativa i poduzetnost. Odnosi se na sposobnost pojedinca da ideju pretvori u djelo, a na tom putu će mu zasigurno pomoći komunikacijske vještine, koje je potrebno razvijati čim više, uz strane jezike kojima ćemo se lakše sporazumijevati u međukulturnim suradnjama.

Sljedeća dva dana bavili smo se pravilnim oblikovanjem životopisa i molbe za budući posao. Edukator Morić nam je preporučio kako da napišemo životopis koji će biti pregledan, jednostavan, a privući će poslodavca. Usvojili smo da treba iznositi samo bitne činjenice, bez previše teksta, jednostavnim fontom u što organiziranijoj formi. Isto tako, u molbi nas je uputio na način pisanja, da trebamo pisati ukratko o svojim kvalitetama, ali i relevantnom radnom iskustvu i postignućima. Nakon što smo se predstavili na intervjuu za posao pojedinačno pred kamerom edukatora Domagoja, sljedeći dan smo pregledali videe svojih intervjua i komentirali. Složili smo se da je s većom pripremom za intervju rezultat bolji te da ćemo raditi na ispravljanju svojih greški. Naravno, uz zapošljavanje u privatnu i državnu firmu spomenut je koncept i pristup socijalnog poduzetništva te mogućnost samozapošljavanja i pokretanja vlastitog posla. Edukator Domagoj nam je objasnio sažetak poslovnog  plana samozapošljavanja, što nam je sve potrebno za pokretanje posla uz to kako izgleda struktura ulaganja i prihoda.

U zadnjem ciklusu vježbi predstavljen je edukator Mario Bajkuša, direktor razvoja i programa u Forumu za slobodu odgoja koji nas je uveo u osnove projektnog pisanja, ali i načinima kako ideju razviti u projekt. Studentima je pružena prilika da zajedno sa stručnjacima Foruma razviju projekt koji bi željeli prijaviti na različite izvore financiranja.

Polaznici Škole poduzetnosti iznimno su bili zadovoljni odslušanim seminarima te preporukama edukatora. Pružena su nam znanja i vještine iz područja zapošljavanja, tržišta rada i poduzetništva uz usavršavanje vještina komunikacije koja će nam zasigurno pomoći u daljnjem zapošljavanju i poslovnom životu.

Sunčica Sertić, studentica 6. godine

Radionica za studente održana je u sklopu projekta”Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i unaprjeđenje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine uz primjenu HKO-a na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu” – UP.03.1.1.03.0020 financiranog iz Europskog socijalnog fonda

Skip to content