Hrvatska udruga žena u veterinarskoj struci (HUŽVES)

27.02.2024., Događanja, Novosti

Hrvatska udruga žena u veterinarskoj struci dobrovoljna je, samostalna i neovisna udruga žena, doktorica veterinarske medicine na području Republike Hrvatske. Temeljna je zadaća Udruge zastupanje interesa žena u području veterinarstva, veterinarske struke i promicanja veterinarske djelatnosti u cjelini.

ČLANSTVO

Članicom Udruge može postati svaka žena koja je diplomirala na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, tj. koja ima zvanje doktorice veterinarske medicine i državljanka je Republike Hrvatske.

Počasnim članovima mogu postati osobe oba spola koje pridonose razvoju i ugledu Udruge, a imenuje ih Upravni odbor.

Pozivamo sve zainteresirane kolegice da nam se pridruže!

 

Zene u veterini_letak

 

Skip to content