Ispuštanje risa u Nacionalnom parku Paklenica

13.03.2020.

U Nacionalnom parku Paklenica 13. ožujka 2020. ispušten je ris Alojzije, drugi od od četiri risa koji se u Hrvatsku naseljavaju u sklopu projekta LIFE Lynx. Ispuštanje risa nastavak je izvrsne suradnje međunarodnih stručnjaka, među kojima su i djelatnici našega fakulteta, s ciljem sprečavanja izumiranja populacije risa u Dinaridima. Opstanak populacije najviše ugrožava dugogodišnje parenje među bliskim srodnicima, a naseljavanjem jedinki iz Karpata unose se novi geni i oporavlja genska raznolikost dinarske populacije.

Odrasli mužjak mase 21 kg prije mjesec dana uhvaćen je u Rumunjskoj, a nazvan je po inženjeru šumarstva Alojziju Frkoviću koji je dao velik doprinos razvoju lovstva i zaštiti risa u Hrvatskoj. Prije ispuštanja ris je prošao sva potrebna zdravstvena i genetska testiranja te je posebnim transportom prešao gotovo 1300 kilometara do svoga novog doma.

Ris je ispušten u kanjonu Velike Paklenice, okružen tišinom, članovima projektnog tima i suradnicima, a čim su se vratašca prijenosne kutije otvorila, Alojzije je u nekoliko sekundi odjurio u prostranstva Velebita. Njegovo će se kretanje pratiti pomoću telemetrijske ogrlice te mreže fotozamki postavljenih u šumama Like i Gorskoga kotara.

Projekt LIFE Lynx provodi se od 2017. do 2024. godine, a sufinancira ga Europska komisija, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Ured za udruge Republike Hrvatske, Euronatur Fondacija te Ministarstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Planirano je naseljavanje ukupno 14 risova iz Karpata u Dinaride, četiri u Hrvatsku te deset u Sloveniju.

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnoj stranici www.lifelynx.eu

Koordinatorica projekta LIFE Lynx za Hrvatsku

doc. dr. sc. Magda Sindičić