Izbori za Studentski zbor Veterinarskoga fakulteta

06.09.2023., Novosti, Vijesti

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić donio je 14. veljače 2023. Odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica. Na temelju Odluke o raspisivanju izbora, dekan Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Marko Samardžija donio je 19. srpnja 2023. Odluku o provođenju izbora za Studentski zbor Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dekan je donio i odluke o imenovanju povjerenstava Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za provedbu studentskih izbora: Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore.

Izbori će se održati 4. (ponedjeljak) i 5. (utorak) rujna 2023. od 8.00 do 20.00 sati na adresi Veterinarskoga fakulteta, Ulica Vjekoslava Heinzela 55, Zagreb u Studentskim prostorijama.

Aktivno biračko pravo imaju svi studenti upisani na integrirani prijediplomski i diplomski studij Veterinarska medicina, poslijediplomski doktorski studij Veterinarske znanosti i poslijediplomske specijalističke studije Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, što se utvrđuje popisom birača.

Kandidature se dostavljaju Izbornom povjerenstvu na propisanom obrascu uz presliku indeksa ili druge odgovarajuće studentske isprave kojom se dokazuje da za kandidaturu ne postoje zapreke, putem Prijemnog ureda Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb ili e-poštom u PDF obliku na adresu Prijemnog ureda pisarnica@vef.unizg.hr. Rok za podnošenje kandidatura je zaključno s 11. kolovoza 2023. u 12 sati.

Svaki se student Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu može kandidirati za predstavnika za Studentski zbor Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz ograničenje propisano člankom 14. stavkom 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. Postupak izbora uređen je Pravilnikom o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Konačni rezultati izbora za Studentski zbor Veterinarskoga fakulteta

Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor Veterinarskog fakulteta

Popis prihvaćenih kandidatura za Studentski zbor Veterinarskoga fakulteta

Popis odbačenih kandidatura za Studentski zbor Veterinarskoga fakulteta

Popis birača za Studentski zbor Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odluka rektora o raspisivanju izbora

Odluka dekana o provođenju izbora za Studentski zbor Veterinarskoga fakulteta

Odluka dekana o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za Studentski zbor Veterinarskoga fakulteta

Odluka dekana o imenovanju Povjerenstva za prigovore u postupku izbora za Studentski zbor Veterinarskoga fakulteta

Kandidacijski obrazac

Odluka Izbornog povjerenstva o provođenju izbora za Studentski zbor Veterinarskoga fakulteta

Odluka o određivanju izbornog mjesta i načina predaje kandidatura

Odluka o imenovanju članova i rasporedu rada biračkih odbora

Uputa o pravima i dužnostima promatrača

Pravilnik-o-izborima-za-studentski-zbor

Skip to content