Na Veterinarskom fakultetu uspostavljeni specijalistički poslijediplomski studiji na engleskom jeziku

19.04.2021.

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu predstavio je 17 programa poslijediplomskih specijalističkih studija na engleskom jeziku, namijenjenih cjelokupnoj europskoj, ali i svjetskoj veterinarskoj struci. Ovi su programi kreirani u okviru projekta koji je stopostotno sufinancirala Europska unija s 1,7 milijuna kuna, a proveden je u suradnji s Hrvatskom veterinarskom komorom.

Provedbom projekta izrađeno je 17 programa specijalističkih studija koji su orijentirani ili na disciplinu – npr. kirurgija, hitna veterinarska medicina, epidemiologija, biosigurnost – ili na specifične vrste, kao što su upravljanje zdravljem svinja, goveda, pčela, upravljanje zdravljem stada i sl. Polaznici imaju izbor pohađati cjeloviti magisterij, ali i samo jedan dio studija s ciljem stjecanja poslijediplomskog uvjerenja ili diplome. 4 studija prijavljena su za akreditaciju na europskom nivou (VETCEE).

„U Hrvatskoj se mali broj studija izvodi na stranim jezicima što je ključan preduvjet za daljnju internacionalizaciju sustava visokoga obrazovanja kao i za unapređenje kvalitete visokoga obrazovanja kroz internacionalizaciju“, istaknuo je prof. dr. sc. Dean Konjević, voditelj projekta.  „Internacionalizacijom se ostvaruje daljnja popularizacija našega Fakulteta, Sveučilišta, visokog obrazovanja i domovine u svijetu, što neupitno vodi prema privlačenju stranih studenata i znanstvenika, daljnjem unaprjeđenju našeg obrazovanja i znanosti, umrežavanju nastavnog osoblja i studenata i razmjeni spoznaja i ideja, a da ne govorimo o uključivanju u zajednička istraživanja i zajedničke studije.“

Kroz projekt su, između ostalog, kupljeni životinjski modeli neophodni za uspostavu Clinical Skills Laba, kao novog standarda u europskom obrazovanju. Na njima studenti mogu usavršavati razne zahvate bez stresa, a prije rada na pacijentima. Osim toga, nastavnicima su osigurani tečajevi engleskog jezika i radionice za podizanje nastavničkih kompetencija, a financiran je i dolazak vanjskih vrhunskih stručnjaka koji su sudjelovali u izradi pojedinih kurikula.

O PROJEKTU

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je na poziv Ministarstva znanosti za prijavu projekata iz područja Internacionalizacija visokog obrazovanja, a u okviru Europskog socijalnog fonda i operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020., prijavio prijedlog projekta pod nazivom „Uspostava poslijediplomskih specijalističkih studija veterinarske medicine na engleskom jeziku“ u suradnji s Hrvatskom veterinarskom komorom, a koji je i prihvaćen za financiranje te mu je odobren ukupni iznos sredstava od 1.701.542,72 (postotak financiranja: 100%). Trajanje projekta je bilo 30 mjeseci (12.10.2018. – 12.04.2021.).

 

Skip to content