NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ U AK. GOD. 2024./2025. S POČETKOM NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU

02.07.2024., Novosti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

raspisuje

N A T J E Č A J

ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ U AK. GOD. 2024./2025. S POČETKOM NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU

 za smjerove

 1. Uzgoj i patologija divljači – broj upisnih mjesta 5.
 2. Teriogenologija domaćih sisavaca – broj upisnih mjesta 5.
 3. Kirurgija, anesteziologija i oftalmologija s veterinarskom stomatologijom – broj upisnih mjesta 12.
 4. Higijena i tehnologija hrane životinjskog podrijetla – broj upisnih mjesta 5.
 5. Proizvodnja i zaštita zdravlja svinja – broj upisnih mjesta 5.
 6. Mikrobiologija i epizootiologija – broj upisnih mjesta 5.
 7. Uzgoj i patologija egzotičnih kućnih ljubimaca – broj upisnih mjesta 5.
 8. Veterinarska patologija – broj upisnih mjesta 5.
 9. Sanitacija – broj upisnih mjesta 5.
 10. Sudsko veterinarstvo – broj upisnih mjesta 5.
 11. Provedba veterinarskih postupaka sigurnosti hrane u klaoničkom objektu – broj upisnih mjesta 5.
 12. Menadžment reprodukcijskog zdravlja mliječnih krava – broj upisnih mjesta 5.

 

Uvjeti za upis propisani su Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. https://www.vef.unizg.hr/studiranje/poslijediplomski-specijalisticki-studij/ člankom 17.

 

 

Potrebna dokumentacija za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu https://www.vef.unizg.hr/studiranje/poslijediplomski-specijalisticki-studij/
 2. Motivacijsko pismo
 3. Ovjerena preslika diplome o završenom sveučilišnom prijediplomskom i diplomskom studiju odnosno sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju
 4. Prijepis ocjena sveučilišnog prijediplomskog i diplomskog studija odnosno sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija
 5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika
 6. Dopunska isprava o studiju
 7. Potvrda radne organizacije ili izjava pristupnika o podmirenju troškova školarine
 8. Rodni list
 9. Domovnica
 10. Životopis
 11. Rješenje Sveučilišta u Zagrebu o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija ili Potvrda Sveučilišta u Zagrebu o predanoj dokumentaciji (kandidati će biti uvjetno upisani do zaprimanja Rješenja).
 12. dokaz o uplati upisnine i evaluacijskog testa 600,00 eura za smjer Kirurgija, anesteziologija i oftalmologija s veterinarskom stomatologijom.

 

Svi dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci i trebaju biti predani na latiničnom pismu kao originali ili službeno ovjerene kopije od strane sveučilišta ili sudskog tumača, odnosno javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj.

Nepotpune prijave neće biti uzete u obzir.

 

Školarina za sveučilišne specijalističke studije u ak. god. 2024./2025. iznosi 1.100,00 eura po semestru.

Školarina za smjer Kirurgija, anesteziologija i oftalmologija s veterinarskom stomatologijom iznosi 600,00 eura za upisninu i evaluacijski ispit, školarina po semestru 1.300,00 eura, i završni ispit u iznosu 600,00 eura.

Kandidati koji su stekli kvalifikaciju u inozemstvu trebaju podnijeti zahtjev pri Sveučilištu u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije. http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/

Svi strani studenti koji će se upisati na studij moraju imati reguliran status boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

 

Rok za prijavu na natječaj 6. rujna 2024. godine.

 

Prijava se podnosi na dva načina:

 1. slanjem dokumentacije zemaljskom poštom na adresu Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Referada za poslijediplomske studije, Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb
 2. osobna predaja dokumentacije u Urudžbeni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Heinzelova 55, Zagreb, Glavna zgrada-prizemlje; radnim danima od ponedjeljka do petka u vremenu od 10-12 i od 13-14 sati).

 

Redovni upisi na studij u 1. semestar provodit će se od 30.9.-11.10.2024. godine više informacija na http://www.unizg.hr

 

Napomena za prijave na smjer Kirurgija, anesteziologija i oftalmologija s veterinarskom stomatologijom:

– dokaz o uplati upisnine i evaluacijskog testa 600,00 eura na račun Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, plaćanje izravno na bankovni račun (ne putem čeka); detalji za uplatu:

Veterinarski fakultet u Zagrebu, Heinzelova 55, IBAN:HR1723600001101354554 (Zagrebačka banka), poziv na broj: (OIB polaznika),  opis plaćanja: Ime i prezime pristupnika – upisnina unizgspec Kirurgija 2024.

Za uplate iz inozemstva: Name of Bank:  Zagrebačka banka, Address of Bank: Zagreb, Savska cesta 60, Croatia, Swift Code: ZABAHR2X, IBAN: HR1723600001101354554, poziv na broj: (MBG/OIB polaznika),  opis plaćanja: Ime i prezime pristupnika – upisnina unizgspec Kirurgija 2024.

– Ukoliko se u prvom pozivnom krugu prijavi veći broj kandidata od dopuštenog (više od 12) radi kvalitetnog izvođenja nastave organizirat će se inicijalni ispit prema kojem će se rangirati lista za upis prijavljenih pristupnika.

– Upisnina se vraća kandidatima koji nisu ostvarili upis u akademskoj godini 2024./2025., ili se može koristiti kao upisnina odnosno rezervacija mjesta u slijedećoj akademskoj godini 2025./2026.

 

 

Sve dodatne obavijesti o uvjetima upisa možete dobiti u Referadi za poslijediplomski studij Veterinarskog fakulteta, na telefon +385 1 2390-105.

 

Skip to content