Online tečajevi Veterinarskoga fakulteta u veljači

08.02.2021.

 

Veterinarski pregledi i kontrole u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla – Mlijeko i mliječni proizvodi – Teorijski dio

20.2.2021. Microsoft Teams 9,00 h

Teorijski dio tečaja obrađuje europsko i nacionalno zakonodavstvo u području higijene i službenih kontrola mlijeka i mliječnih proizvoda. Obradit će se glavne javnozdravstvene opasnosti u lancu proizvodnje mlijeka, uvjeti kakvoće mlijeka i proizvoda te osnove tehnoloških procesa potrebne za provođenje službene kontrole. Prezentirati će se specifičnosti preduvjetnih programa, HACCP-a, uzorkovanja i sljedivosti u mljekarstvu.

 

Dobrobit životinja pri klanju

27.2.2021. Microsoft Teams 9,00 h

U modulu će se prezentirati zakonodavstvo povezano s dobrobiti i zaštitom životinja koje se koriste za hranu (Zakon o zaštiti životinja – osnovne odredbe; Uredba Vijeća EU 1099/2009). Polaznicima će biti predstavljene posebnosti ponašanja vrsta najčešće uzgajanih za proizvodnju crvenog mesa (svinje, goveda, ovce i koze), te detalji na koji način negativni učinci patnje i stresa djeluju na kvalitetu mesa, ali i njegovu sigurnost. Tečaj će također obuhvatiti najvažnije faze klaoničke obrade i prikazivati ih kroz prizmu dobrobiti životinja. Ovdje se podrazumijevaju svi zahvati povezani sa životinjom, od istovara i brige nakon dopreme u klaonicu, te slijednih postupaka – sputavanja, omamljivanja i klanja. Značajan naglasak će se staviti na sve zakonski dozvoljene vrste i metode omamljivanja, procjenu uspješnosti omamljivanja kao i na specifičnosti religijskog klanja životinja. Također, obradit će se i tematika standardnih operativnih postupaka, njihove kontrole te odgovornosti za dobrobit životinja u klaoničkom objektu.

Prijave na: nzdolec@vef.hr

Detaljnije na: https://www.vef.unizg.hr/wp-content/uploads/2019/09/Katalog_Te%C4%8Dajevi-HRANA.pdf

Skip to content