Savjeti za izbjegavanje rizičnih situacija s ljubimcima

17.03.2020.

Poštovani vlasnici kućnih ljubimaca, zbog novonastale situacije prisiljeni smo ograničiti svoje usluge prema vama.

Molimo Vas da u svrhu očuvanja zdravlja Vaših ljubimaca izbjegavate rizične situacije i brinete o redovitim preventivnim mjerama. Slijedi par uputa na što trebate pripaziti:

• Držite kante za smeće pokrivene i onemogućite ljubimcima d pojedu neadekvatnu hranu ili strane predmete (kamenje, igračke i sl.).

• Ne dozvoljavajte psima uzimanje vode iz zajedničkih posuda na javnim mjestima.

• Koristite ljekove za zaštitu od krpelja, buha i crijevnih nametnika koje je preporučio vaš veterinar.

• Redovito i prema preporuci Vašeg veterinara dajte terapiju svojim ljubimcima ako se već liječe od neke bolesti.

• Pranje ruku je ključno u prevenciji širenja bolesti.

• Redovito čistite mačji wc.

• Ne dopuštajte svojim ljubimcima da slobodno lutaju bez vašeg nadzora.

• Držite kućne ljubimce dalje od divljih životinja koje mogu prenositi bolesti.

• Ne ostavljajte kućne ljubimce u zatvorenim toplim prostorima (npr. automobilima) kao bi izbjegli pojavu toplotnog udara.

Pazite na sebe i svoje kućne ljubimce i ostanite zdravi 

doc. dr. sc. Iva Šmit i doc. dr. sc. Marin Torti