Svečana sjednica Fakultetskoga vijeća povodom 101. obljetnice Veterinarskoga fakulteta

16.11.2020.

Dana 13. studenoga 2020. održana je Svečana sjednica Fakultetskoga vijeća Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojom je obilježena 101. obljetnica Fakulteta. Pandemija koronavirusne bolesti koja je obilježila ovu godinu i odredila sadržaje i oblik uobičajenih fakultetskih aktivnosti razlog je što je ove godine svečana sjednica održana bez uzvanika, bez sudjelovanja Akademskog zbora Veterinarskoga fakulteta Ab ovo i svih drugih pratećih sadržaja. Trenutačno vrlo nepovoljna epidemiološka situacija u zemlji ipak nas nije spriječila da se, uz mali broj članova Vijeća i sve propisane protuepidemijske mjere, prisjetimo protekle akademske godine i našim vrijednim zaposlenicima i izvrsnim studentima dodijelimo zaslužene nagrade i priznanja.

Uvodnim govorom prisutnima se obratio dekan prof. dr. sc. Nenad Turk. Podsjetio nas je na to kako smo proteklu akademsku godinu započeli besprijekorno organiziranom središnjom svečanom proslavom stote obljetnice u hotelu Westin te brojnim drugim događanjima – predavanjima, izložbama i koncertima našega zbora. Drugu polovicu akademske godine obilježila su nemila zbivanja koja uključuju početak pandemije bolesti COVID-19, ali i razoran potres u Zagrebu u ožujku 2020. Od toga vremena započinje vrlo zahtjevno razdoblje za Veterinarski fakultet i provođenje svih oblika naše djelatnosti. Našli smo se možda u najtežem periodu od osnutka Fakulteta, jer su pred nas iskrsnuli brojni izazovi s kojima smo se morali nositi, a koji su zahtijevali brzu prilagodbu i kvalitetna rješenja. Unatoč novonastaloj i nikad dosad zabilježenoj situaciji, Uprava fakulteta je brojnim odlukama na dnevnoj razini, i u suradnji s djelatnicima Fakulteta, uspješno čuvala zdravlje i djelatnika i studenata te osigurala provedbu znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti. Tako je unatoč svim nedaćama koje su nas zadesile Veterinarski fakultet nastavio s uzlaznim trendom i pozicioniranjem na nacionalnom i međunarodnom planu.

Od velikih promjena u nastavnom procesu dekan je istaknuo Odluku Fakultetskog vijeća o novoj upisnoj kvoti za ak. god. 2020./2021. od 135 studenata, što je značilo smanjivanje dotadašnje kvote od 150 studenata, a trebalo bi nam donijeti veći broj i kvalitetu izlaznih doktora veterinarske medicine. Na studije veterinarske medicine na engleskom jeziku upisana je četvrta generacija stranih studenata pri čemu je po prvi put u cijelosti ispunjena kvota od 25 upisanih studenata. Zbog velikog interesa stranih studenata Fakultetsko je vijeće prihvatilo novu upisnu kvotu od 35 studenata za ak. god. 2020./2021.

Nakon dekanova osvrta prisutni su mogli vidjeti kratki film autora Alena Bregeša, dr. med. vet. o događanjima kojima je obilježena stota obljetnica Fakulteta.

Ljetopis za ak. god. 2020./2021. predstavio je njegov glavni urednik prof. dr. sc. Željko Pavičić. Ljetopis se objavljuje već punih dvadeset godina. Koncept i izgled koji je ljetopis imao otkad smo ga počeli objavljivati osuvremenjen je prošle godine. Profesor Pavičić predstavio je novi koncept ljetopisa i njegove cjeline. Zahvalio je svima koji su sudjelovali u kreiranju njegova sadržaja, uredničkom odboru, autoru fotografija Alenu Bregešu i posebno tehničkom uredniku Marku Polettu, dr. med. vet.

Prof. dr. sc. Ž. Pavičić osvrnuo se na uspješno izvođenje nastave i drugih djelatnosti Fakulteta u uvjetima pandemije: Svi zajedno svjedočimo postojanju izvanrednih okolnosti u našim životima, koje neminovno od nas traže da nam profesionalna odgovornost nadvlada svaki oblik straha. Kako bismo došli do takve razine svijesti, trebamo stalno imati na umu da smo identitetom sveučilišni nastavnici i zaposlenici u službi jednog zdravlja i da prenošenje znanja o toj službi u skladu s postavljenom razinom kvalitete studijskog programa nije moguće postići većinskim, a kamoli cjelovitim prelaskom na online nastavu. Stoga, gospodine dekane i ostali članovi uprave, primite javnu podršku što bez obzira na sve vanjske i unutarnje otpore kojima se svakodnevno suočavate i dalje snažno inzistirate na održavanju razine nastavnog procesa koji uz uspješno provođenje epidemioloških mjera i dalje jamči obrazovanje doktora veterinarske medicine u skladu s postavljenim ishodima učenja.

Tradicionalno su dodijeljene nagrade, priznanja i stipendije. Među umirovljenim djelatnicima svečanosti su prisustvovali i svoja priznanja osobno preuzeli prof. dr. sc. Estella Prukner-Radovčić i prof. dr. sc. Emil Srebočan.

Ove godine priznanje za objavljeni znanstveni rad s prvim autorstvom u časopisu s visokim čimbenikom odjeka dobila je dr. sc. Josipa Kuleš. Za najbolji znanstvenoistraživački tim Fakulteta priznanje je dobio prof. dr. sc. Vladimir Mrljak, a uime tima preuzela ga je istraživačica Ivana Rubić.

Priznanje je među zaposlenicima dobio Marko Poletto, dr. med. vet., za iznimno zalaganje i izvanredan doprinos u izvođenju nastave na daljinu.

Kao najbolji student na svih šest godina studija Dekanovu nagradu dobio je Ozren Šiftar.

Nagrađeni su i studenti s najboljim prosjekom ocjena na svakoj godini studija. Najbolja studentica na prvoj godini studija u ak. god. 2019./2020. je Buga Slavica, na drugoj godini studija student s najvećim prosjekom je Mihovil Matković, na trećoj godini Nikola Serdar, na četvrtoj Sanja Mofardin, na petoj godini Mihaela Vranješ i na šestoj godini studija Iva Bačić.

Nagrade su dobili i studenti studija veterinarske medicine na engleskom jeziku. Za proteklu akademsku godinu najbolje su studentice Francuskinje Pauline Claire Jourdain na prvoj godini studija, Abigail Rose Lily Plançon na drugoj godini studija, Elise Farah na trećoj godini studija i Juliette Alexandra Magoga na četvrtoj godini studija.

Kao i svake godine, na sjednici su dodijeljene studentske stipendije. Predstavnica tvrtke Genere d.d. Vanja Matijašević, prof. uručila je novčanu nagradu studentici Mihaeli Vranješ te dvije stipendije, Mihajlu Jakoviću i Gorani Miletić. Pomoćnik direktora Agroproteinke Zlatko Heruc, univ. mag. med. vet. uručio je stipendiju te tvrtke studentici Josipi Lovasović.

Na kraju sjednice prisutni su mogli poslušati i Himnu veterinara koja je prvi put izvedena na koncertu Akademskog zbora Ab ovo 16. prosinca 2019. Tekst himne napisao je član zbora, umirovljeni profesor Stjepan Pepeljnjak, uglazbio maestro Josip degl’Ivellio i posvetio je dekanu profesoru Nenadu Turku i zboru Ab ovo povodom stote obljetnice Fakulteta.

Zbog protuepidemijskih mjera ove je godine izostalo druženje uz prigodni domjenak. Za kraj prenosimo osvrt dekana prof. dr. sc. Nenada Turka na aktualnu epidemiološku situaciju i trenutak u kojemu se Fakultet i društvo u cjelini nalaze.

Nažalost, i nova akademska godina, 2020./2021., započela je u još goroj epidemiološkoj situaciji, pa smo bili primorani poduzeti niz striktnih protuepidemijskih mjera koje zasad daju odlične rezultate te na zadovoljstvo studenata, a i većine djelatnika i zaposlenika, gotovo u potpunosti provodimo naš izvedbeni program kako smo i zacrtali. Nadam se da ćemo i dalje moći osigurati koliko-toliko normalne uvjete za održanje sustava i nastavak akademske godine u istom ritmu.

No čitav taj proces stvaranja i održanja sustava prate brojni socijalni i drugi izazovi, ne samo kod nas na Fakultetu, već i u čitavom društvenom okruženju. Danas, više nego ikad, čini mi se nezamislivim da bismo mogli biti izvan ovoga trenutka, koliko god on zahtjevan i težak bio. Živimo u vrijeme opće fluidnosti i sve je manje čvrstih točaka za koje se možemo uloviti, a koje bi služile kao metar vlastite ili tuđe ispravnosti ili uspješnosti. Samim tim vrednovati svoj ili tuđi život korištenjem tradicionalnih normi i vrijednosti nije nužno u skladu s kontekstom vremena. Psihološki gledano, to sa sobom vuče jako puno nesigurnosti na osobnom nivou, čak i psihičkih poremećaja. Pokušavati strukturirati realnost korištenjem staromodno čvrsto definiranih klišeja u vrijeme koje izmiče mogućnosti da se išta čvrsto i jednoznačno definira, može biti i više nego pogubno. Stoga, moramo biti svjesni da smo odgovorni za naše studente i ne smijemo biti sebični prema njima. Moramo im omogućiti redovito školovanje na najkvalitetnijem mogućem mjestu, gdje će se obrazovati za ono što žele. Na nama je da se pobrinemo za to da naš Veterinarski fakultet bude vrhunski, da korespondira s potrebama društva i da smo u stanju našim studentima ponuditi kvalitetno i ugodno okruženje za ispunjenje njihovih snova i naše misije. Samo zajedništvom, uključivanjem svih i međusobnim povjerenjem možemo postići napredak za našu djecu i boljitak za naše društvo. Kao institucija pokazali smo mudrost kad je to najviše trebalo, zato apeliram da je nužno i dalje njegovati društvenu toleranciju i odgovornost na svim razinama. Istodobno, moramo se otvoriti za nove ideje i nove paradigme, jer novo vrijeme i sve što ono sa sobom donosi to traži od nas. Ukopavanje u razne interesne ili druge rovove neće nam iznjedriti novu vrijednost. Moramo prihvatiti i naviknuti se da samo kvaliteta i nedjeljiva odgovornost jamče opstanak i prosperitet i da alternativa tomu teško da može postojati.

Zaključno, u sveopćoj krizi koja je zadesila društvo zbog objektivnih i subjektivnih čimbenika, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu danas se ističe kao jedno od rijetkih svjetala na uzburkanom moru akademske zajednice. Akademska zajednica nije savršeno mjesto, ona ima svoje unutarnje i vanjske izazove, no ključevi uspjeha u našim su rukama i o nama ovisi hoćemo li imati vještine otključati ga. Ne zaboravimo da poučavanje i znanost imaju posebno važnu ulogu u društvu, ali i nama samima. Oni povezuju, stvaraju mostove, uglađuju oštre bridove naših karaktera te čine ljude boljima. Potrudimo se i ustrajmo na očuvanju tih vrijednosti!

Skip to content