Veterinarski fakultet na 6. danima ICARUS-a

30.03.2021.

Dana 25. i 26. ožujka 2021. održana je međunarodna virtualna konferencija 6. dani ICARUS-a u Hrvatskoj pod naslovom Archive – borders, identities, reflections. Konferencija se trebala održati na Filozofskom fakultetu u Rijeci u ožujku 2020. no zbog pandemije koronavirusne bolesti odgođena je.

Među brojnim izlagačima iz više od 20 europskih zemalja Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu predstavila je voditeljica Središnjega fakultetskog arhiva Edita Francišković, dipl. oec. izlaganjem pod naslovom Stogodišnja arhivska baština Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – izazovi digitalnog doba.

Na konferenciji su predstavljene raznovrsne aktivnosti na digitalizaciji, umrežavanju i zaštiti pisane baštine u okviru tekućih arhivskih projekata i programa diljem Europe, uključujući programe Kreativne Europe kao što su CREARCH, Digital Treasures, They Live, te međunarodne digitalne platforme kulturne baštine Time Machine.

Skip to content