Veterinarski fakultet u vrijeme epidemije COVID-19

13.07.2020.

S pojavom koronavirusa u Hrvatskoj i proglašenjem epidemije bolesti COVID-19 Veterinarski se fakultet u Zagrebu, u skladu s protuepidemijskim mjerama koje je donio Nacionalni krizni stožer civilne zaštite, prilagodio posebnom načinu rada u svim svojim djelatnostima, nastavnoj, stručnoj i znanstvenoistraživačkoj. Nastavni je proces nastavljen na daljinu, a znanstveni se rad provodio od kuće. Sveučilišna veterinarska bolnica ograničila je prijem pacijenata na hitne slučajeve. O svim promjenama javnost je pravodobno obavještavana, putem mrežne stranice i Facebook profila Veterinarskoga fakulteta te mrežne stranice Vlade Republike Hrvatske koronavirus.hr.

Nastava na daljinu

Obustavom kontaktne nastave na svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu od 16. ožujka do 5. lipnja 2020. nastava se na Veterinarskom fakultetu održavala na daljinu, i to na svim predmetima koji su predviđeni izvedbenim planom i programom u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020., osim na onima koji zahtijevaju odlazak na teren u veterinarske ambulante i stanice, farme ili institucije poput Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskoga veterinarskog instituta. Nastava je u prva tri tjedna od stupanja na snagu posebnih epidemioloških mjera održavana u aplikaciji Adobe Connect, a od 6. travnja 2020. nastava se održavala u aplikaciji Microsoft Teams. Nastava na daljinu održana je u skladu s izvedbenim planom i programom predmeta za predavanja i seminare, dok su se među vježbama prvotno online održavale samo tematske. No kako je vrijeme odmicalo i postajalo izvjesno da se kontaktna nastava neće uskoro nastaviti, nastavnici na predmetima na kojima se održavaju praktične laboratorijske i kliničke vježbe snimili su videomaterijale kako bi studentima i u takvim uvjetima prenijeli što je moguće više znanja potrebnog za pripremu ispita. Važno je istaknuti da se pomoću navedenih aplikacija nastava izvodila u realnom vremenu s mogućnošću interakcije studenata i nastavnika.

U skladu s Uputama za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu Ministarstva znanosti i obrazovanja Veterinarski je fakultet od 23. travnja 2020. započeo i s provjerom znanja studenata u obliku kolokvija i završnih pismenih i usmenih ispita na daljinu putem aplikacija VEF-LMS i Microsoft Teams.

S obzirom na to da do izvanredne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusne bolesti na Veterinarskom fakultetu gotovo i nije bilo online oblika nastave, važno je naglasiti da su se nastavnici i studenti vrlo brzo prilagodili takvom načinu predavanja i provjere znanja. Od 18. travnja do 15. lipnja tako je u nastavi na daljinu bilo aktivno 1066 korisnika, 766 komunikacijskih kanala kroz koje je prošlo 84 578 poruka, te je održano 176 sastanaka na daljinu. U anketama je nastava na daljinu na Veterinarskome fakultetu ocijenjena je dobrom i svrstana u rang nekih privatnih obrazovnih institucija i fakulteta poput Fakulteta organizacije i informatike i Fakulteta elektrotehnike i računarstva, koji određene oblike online nastave provode već dulje vrijeme.

Sveučilišna veterinarska bolnica

Sveučilišna veterinarska bolnica, koja je osnovana radi osiguravanja kvalitetnog obrazovanja studentima iz Hrvatske i inozemstva, pružanja vrhunskih usluga pacijentima i provođenja suvremenih znanstvenih istraživanja, nije prestala s radom, već je nastavila s pružanjem svih usluga prema korisnicima, ali na način prilagođen epidemiološkoj situaciji.  Na sastavnicama Sveučilišne veterinarske bolnice ograničen je prijem pacijenata samo na hitne slučajeve, dakle pacijente kojima je život bio neposredno ili posredno ugrožen. Specijalistički pregledi i elektivni kirurški zahvati svedeni su na minimum. Veterinari na sastavnicama raspoređeni su u timove, koji su se, ovisno o broju rotirali na dvotjednoj odnosno četverotjednoj osnovi. Za sve zaposlenike Sveučilišne veterinarske bolnice osigurana je dovoljna količina zaštitne opreme i dezinficijensa. Kontinuirano prateći preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i promjene u preporučenim mjerama zaštite mijenjao se tijekom travnja i svibnja 2020. način rada sastavnica Sveučilišne veterinarske bolnice. Promjene su se ponajprije odnosile na način prijema i obradu pacijenata, odnosno s postupnim popuštanjem mjera postupno se povećavao broj primljenih i obrađenih pacijenata te su se ponovno počele provoditi specijalističke obrade i elektivni kirurški zahvati. S 1. lipnja 2020. rad na sastavnicama Sveučilišne veterinarske bolnice se u potpunosti normalizirao.

Međunarodna suradnja

Zbog pandemije koronavirusne bolesti znatno je smanjena studentska odlazna i dolazna mobilnost u Erasmusovim programima koji se ostvaruju na Veterinarskom fakultetu.

Većina hrvatskih studenata svoje je Erasmusove potpore i mobilnosti odgodila na nekoliko mjeseci čekajući poboljšanje epidemiološke situacije i realizaciju mobilnosti u povoljnijim epidemiološkim okolnostima, dok su neki studenti odlučili u cijelosti otkazati mobilnosti.

Neke je studente pandemija zatekla u inozemstvu te su bili primorani vratiti se u domovinu što je nekima bilo vrlo komplicirano jer se radilo o dalekim odredištima (Portugal), dok su neki studenti unatoč pandemiji uspjeli odraditi mobilnosti u cijelosti (Švedska, Slovačka, Austrija, Njemačka) ili su čak dobili priliku produljiti ih (Austrija).

Većina je stranih studenata, koji su trebali realizirati dolazne Erasmusove mobilnosti (stručnu praksu) na našem fakultetu tijekom pandemije, otkazala dolazak. Neki od studenata koje je pandemija zatekla u Zagrebu odlučili su se na vlastitu inicijativu vratiti u svoje matične zemlje (Makedonija, Češka) te nastavu pratiti online od kuće, dok su neki ostali u Zagrebu i tu pratili nastavu na daljinu (Moldavija, Meksiko) ili su čekali poboljšanje situacije u Zagrebu i dočekali da im se stručna praksa nastavi u Sveučilišnoj veterinarskoj bolnici nakon ostvarenja epidemioloških uvjeta za njezin nastavak (Albanija) u punom opsegu.

Poslijediplomski studiji

Pandemija uzrokovana koronavirusnom bolešću poremetila je osim integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine i redovito održavanje nastave poslijediplomskih studija. U novonastaloj situaciji Fakultet je pokrenuo alternativne modele beskontaktnog održavanja nastave iz obveznih i izbornih predmeta doktorskoga studija kao i održavanje ispita, javnih obrana nacrta doktorskoga rada i obrana doktorata. Tako je održana nastava na daljinu iz predmeta Statističke metode u veterinarskim istraživanjima, Informatika u biomedicini, Etika i dobrobit eksperimentalnog rada u veterinarskoj medicini, Stanična i razvojna biologija, Molekularna biologija u veterini i Biokemijsko-biološka analitika u veterinarskoj medicini. Redovito su se održavali i ispiti iz odslušanih predmeta na doktorskom studiju. Osim toga održane su i četiri obrane nacrta doktorskih radova te obrane četiri doktorska rada.

U okviru specijalističkih studija održani su ispiti na studijima Sanitacija, Sudsko veterinarstvo, Uzgoj i patologija egzotičnih kućnih ljubimaca te nastava i ispiti na studiju Patologija i uzgoj domaćih mesoždera. Održana su i dva završna ispita.

Treba istaknuti održavanje treeće radionice za mentore doktoranada uz sudjelovanje 17 polaznika. Tijekom čitava razdoblja održane su i sjednice Vijeća doktorskoga i Vijeća specijalističkoga studija, putem online sastanaka.

Serološko testiranje na SARS-CoV-2 na Fakultetu

Zahvaljujući suradnji djelatnika Veterinarskoga fakulteta i Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u dijagnostici bolesti COVID-19 na Fakultetu je organizirano dragovoljno serološko testiranje djelatnika na SARS-CoV-2. Uzimanje uzorka proveli su ovlašteni djelatnici HZJZ-a 25. svibnja 2020. Prema njihovu usmenom priopćenju preliminarnom obradom rezultata potvrđeno je da su na Veterinarskom fakultetu uspješno provedene sve protuepidemijske mjere. U ovom smo trenutku jedina visokoobrazovna ustanova čijim je djelatnicima omogućeno testiranje na SARS-CoV-2.

Na kraju, u ovim novim i izvanrednim okolnostima smatramo da smo nakon završetka pandemije svi izašli s novim iskustvom i spoznajama te da ćemo nešto od toga što se pokazalo učinkovitijim i studentima prihvatljivijim zadržati i u vremenu koje dolazi.

Skip to content