INFLUENCA PTICA – Održana sjednica Nacionalnog kriznog stožera

21.11.2020.

Na farmi tovnih purana na području Koprivničko-križevačke županije dana 18. studenoga 2020. godine utvrđena je influenca ptica podtipa H5N8. Za ovaj podtipu influence do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu u ljudi, no pretpostavka je da se radi o visoko patogenoj influenci ptica.

Farma je stavljena pod nadzor od strane veterinarske inspekcije Državnog inspektorata te su poduzete sve mjere u skladu s Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (NN 131/06) kako bi se spriječilo širenje virusa na druge farme i spriječili kontakti sa zaraženom farmom. Osim mjera na predmetnoj farmi određeno je „ugroženo i zaraženo područje“ te će se dodatno odrediti mjere koje će se provoditi na tom području.

Pozivamo sve posjednike peradi da se pridržavaju propisanih mjera, da svaku sumnju na pojavu simptoma bolesti prijave ovlaštenim veterinarskim organizacijama na svojem području.

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/influenca-ptica-odrzana-sjednica-nacionalnog-kriznog-stozera/4270

Skip to content