Virtualni simpozij „Sars-CoV-2 u sklopu koncepta Jedno zdravlje“

20.11.2020.

U četvrtak 26. studenoga 2020. s početkom u 11.00 sati Odbor za animalnu i komparativnu patologiju Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, organizira virtualni simpozij pod naslovom „Sars-CoV-2 u sklopu koncepta Jedno zdravlje“ koji će biti održan na Microsoft Teams platformi.

Organizatori ovim simpozijem žele objediniti i prenijeti stručnoj zajednici najnovije spoznaje o koronavirusima s primarnim naglaskom na Sars-CoV-2 te dati osvrt na zoonotsko podrijetlo i značaj virusa kao i ulogu veterinarske struke u pandemiji bolesti COVID-19.

Sažeci svih izlaganja sa simpozija bit će objavljeni i dostupni svim sudionicima simpozija u elektroničkom obliku.

Radi organizacije sudjelovanja na virtualnom simpoziju „Sars-CoV-2 u sklopu koncepta Jedno zdravlje“ svi zainteresirani trebaju se prijaviti na e-mail simpozij.covid.hazu@gmail.com najkasnije do srijede 25. studenoga 2020. godine u 9.00 sati.

U ime Organizacijskog odbora

Prof. dr. sc. Ljubo Barbić

Program simpozija možete pogledati na poveznici: Program HAZU COVID

Skip to content