Doktorska disertacija

Cjelovite ocjenske radove možete pronaći u repozitoriju Veterinarskog fakulteta: https://repozitorij.vef.unizg.hr/

 

_AUTORI
_NASLOV
godina obrane
_MENTORI
_NASLOV_EN
zavod
Šimunović, MarioUtjecaj epizootioloških čimbenika na suzbijanje fascioloidoze jelena u Baranji2017Janicki, Zdravko; Konjević, DeanInfluence of epizootiologic factors on control of deer fascioloidosis in Baranja
Nina KrešićMOLEKULARNA EPIZOOTIOLOGIJA INFEKCIJE GOVEĐIM RESPIRATORNIM SINCICIJSKIM VIRUSOM2017Turk, NenadMOLECULAR EPIZOOTIOLOGY OF BOVINE RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS INFECTION
Marušić, DanijelUtjecaj obogaćenog okoliša i gustoće smještaja na morfološke pokazatelje mišićja i kostiju pilića u tovu2017Matković, Kristina; Lucić, HrvojeInfluence of enriched environment and accommodation density on morphological parameters of broilers muscles and bones
Gutić, SandraIstraživanje uzročnika i epidemioloških čimbenika alimentarnih infekcija u uzorcima hrane životinjskog podrijetla zaplijenjene na graničnim prijelazima2017Kozačinski, Lidija; Prukner-Radovčić, EstellaCauses and epidemiological factors of alimentary infections in foods of animal origin seized by customs
Ribarić, JasnaUTJECAJ DODATAKA HRANI NA STUPANJ INVAZIJE MIKROSPORIDIJOM Nosema ceranae, BIOKEMIJSKE I HISTOKEMIJSKE POKAZATELJE U MEDONOSNE PČELE (Apis mellifera)2016Tlak Gajger, Ivana; Nejedli, SrebrenkaINFLUENCE OF FOOD SUPPLEMENTS ON DEGREE OF INFECTION BY MICROSPORIDIUM Nosema ceranae, BIOCHEMICAL AND HISTOCHEMICAL INDICATORS IN THE HONEYBEE (Apis mellifera)
Cvetić, ŽeljkoOdređivanje imunogenosti i tropizma virusa newcastleske bolesti soj ZG1999HDS primijenjenog okulonazalno ili postupkom nebulizacije u jednodnevnih pilića2016Gottstein, ŽeljkoDetermination of immunogenicity and tropism of newcastle disease virus strain zg1999hds applied oculonasally or by means of nebulisation in day-old chicksZavod za bolesti peradi s klinikom
Kardum, MatkoBiološke osobitosti leukocita i antioksidacijski status u mliječnih krava hranjenih dodatkom lanenog sjemena i organskog selena2016Poljičak Milas, Nina; Šperanda, MarcelaBiological characteristics of leukocytes and antioxidant status in diary cows fed with the addition of flaxseed and organic selenium
Čermak, StjepkoUloga poremećaja funkcije lizosoma u metabolizmu prekursora amiloid-beta peptida i homeostazi kolesterola u staničnim i mišjim modelima Niemann-Pickove bolesti tipa C2016Katušić Hećimović, Silva; Vilić, M.The role of lysosomal dysfunction on app metabolism and cholesterol homeostasis in the cellular and mouse model of Niemann-Pick type C diseaseZavod za molekularnu medicinu Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu
Vojta, AleksandarIzvori varijabilnosti i statističke metode u praćenju zdravlja ovaca izvornih pasmina na temelju hematoloških i biokemijskih pokazatelja2016Šimpraga, MiljenkoSources of variability and statistical methods in health management of indigenous sheep based on hematological and biochemical parameters
Nikola KarabolovskiEpitelno-mezenhimska tranzicija u tumorima mliječne žlijezde kuja i mačaka2016Gudan Kurilj, AndreaEpithelial-mesenchymal transition in canine and feline mammary gland tumors
Renata BrezakPovijesni razvoj ovčarstva u RH s posebnim osvrtom na važnost higijenskih mjera u uzgoju ovaca2016Vučemilo, M.Hrvatski veterinarski institut
Jasna RibarićUtjecaj dodataka hrani na stupanj invazije mikrosporidijom Nosema Ceranae, biokemijske i histokemijske pokazatelje u medonosne pčele (Apis mellifera)2016Tlak Gajger, I.; Nejedli, S.Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela
Panče DomeskiAntiseptička učinkovitost klorheksidin-glukonata i povidon-joda pri ispiranju sluznice jezika i gingive donje vilice u pasa2016Vnuk, D.; Habrun, B.Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Boris ZdilarUtjecaj obrađenog svinjskog ekstracelularnog matriksa na cijeljenje ahilove tetive i formiranje peritendinoznih adhezija u pokusnom modelu na kunićima2016Kreszinger, M.; Žic, R.Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Tariba, BrunaUtjecaj virusa artritis encefalitisa na zdravlje mliječne žlijezde francuske alpske koze2015Prvanovič Babić, Nikica; Kostelić, AntunInfluence of caprine arthritis encephalitis virus on udder health of French alpine goatKlinika za porodništvo i reprodukciju
Shek-Vugrovečki, AnaUtvrđivanje referentnih vrijednosti hematoloških i biokemijskih pokazatelja u krvi ličke pramenke i creske ovce2015Šimpraga, MiljenkoReference values establishing of hematological and biochemical parameters in the blood of lička pramenka and cres sheepZavod za fiziologiju i radiobiologiju
Škoko, InesDokazivanje i filogenetska analiza norovirusa izdvojenih iz školjkaša s proizvodnih područja u Republici Hrvatskoj2015Kozačinski, Lidija; Lojkić, IvanaDetection and phylogenetic analysis of norovirus from bivalve molluscs at production areas in the Republic of CroatiaZavod za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog podrijetla
Polančec, DenisFenotipiziranje i kvantificiranje imunosnih stanica miša u bronhoalveolarnom ispirku modela plućne eozinofilije uzrokovane ovalbuminom2015Božić, FranePhenotypization and quantification of immune cells in bronchoalveolar lavage fluid from mice in ovalbumin-induced pulmonary eosinophiliaZavod za farmakologiju i toksikologiju
Capak, HrvojeMorfometrija papaka i usporedba radiološki dijagnosticiranih patoloških promjena papaka u rasplodnih bikova simentalske pasmine2015Radišić, Berislav; Stanin, D.Hoof morphometrics and a comparison of radiographically diagnosed pathological hoof variation in Simmental stud bulls
Brozić, DianaUtjecaj dodatka eikozapentaenske i dokozaheksaenske masne kiseline u obrok krava tijekom zadnjeg mjeseca gravidnosti na metabolizam lipida i ekspresiju gena fasn i acaca u krava i teladi pasmine charolais2015Mašek, Tomislav; Starčević, KristinaEffect of dietary eicosapentaenoic and docosahexaenoic fatty acid supplementation during last month of gestation on lipid metabolism and fasn and acaca gene expression in charolais cows and calvesZavod za prehranu i dijetetiku životinja
Pintarić, SelmaIstraživanje mehanizama rezistencije na aminoglikozide i fluorokinolone u izolata bakterije Pseudomonas aeruginosa izdvojenih iz pasa2015Šeol Martinec, BrankaResistance mechanisms of Pseudomonas aeruginosa isolated from dogs to aminoglycosides and fluoroquinolones
Šmit, IvaUtjecaj bičaša Giardia duodenalis na pojavnost i intenzitet probavnih simptoma u pasa2015Potočnjak, Dalibor; Beck, ReljaThe influence of protozoa Giardia duodenalis on appearance and intensity of gastrointestinal symptoms in dogs
Maurić, MajaUtjecaj polimorfizama gena DGAT1, FASN, PRL, BRCA1 i TLR1 na mliječnost i zdravlje mliječne žlijezde krava2015Štoković, Igor; Starčević, KristinaInfluence of DGAT1, FASN, PRL, BRCA1 and TLR1 gene polymorphism on milk production and udder health in cows
Vranković, LanaKrvni biokemijski pokazatelji koštanog metabolizma krave i teleta u postporođajnom razdoblju2015Stojević, ZvonkoBlood biochemical parameters of bone metabolism of cow and calf in the postpartum periodZavod za fiziologiju i radiobiologiju
Alić, IvanMorfološka analiza nastanka i diferencijacije neurona u staničnoj kulturi, tijekom razvoja zametka i nakon transplantacije u mozak miša uporabom matičnih stanica dobivenih iz mišjeg soja THY1 YFP-162015Mitrečić, Dinko; Gjurčević Kantura, VesnaMorphological analysis of development and differentiation of neurons in cell culture, during embryonic development and after transplantation into mouse brain using stem cells derived from mouse strain THY1 YFP-16Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju
Žura Žaja, IvonaPokazatelji antioksidacijskoga sustava u sjemenoj plazmi i spermijima rasplodnih nerasta različitih pasmina2015Milinković Tur, Suzana; Samardžija, MarkoAntioxidant system parameters in sperm and seminal plasma of different breed boarsKlinika za porodništvo i reprodukciju
Sukalić, TomislavČimbenici virulencije bakterije Escherichia coli i njihov utjecaj na patoanatomske i histopatološke promjene u prasadi uginule od kolibaciloze2015Beck, Ana; Habrun, BorisVirulence factors of Escherichia coli and their impact on the pathomorphological and histopathological lesions in piglets died from colibacillosisZavod za veterinarsku patologiju
Gotić, JelenaKlinička i serološka dijagnostika te molekularna tipizacija uzročnika piroplazmoze konja na području Republike Hrvatske2015Mrljak, Vladimir; Beck, ReljaClinical and serological diagnostics and molecular typing of equine piroplasmosis aetiological agents in the Republic of CroatiaKlinika za unutarnje bolesti
Špoljarić, BranimiraUsporedba učinka različitih indukcijskih postupaka na rasplođivanje mliječnih krava2015Gereš, DarkoComparison of different induction protocol effects on fertility of dairy cowsKlinika za porodništvo i reprodukciju
Andrija MusulinUtjecaj različitih kombinacija neuroleptanalgezije na posturalne reakcije, spinalne reflekse i provodljivost kranijalnih živaca u psa2015Vnuk, D.Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Vladimir StevanovićPrimjena i učinkovitost strategije tri razine u dijagnostici infekciozne anemije kopitara u Republici Hrvatskoj2015Starešina, Vilim
Tomislav ŠarićUtjecaj sekundarnih biljnih metabolita na izlučivanje Oocista roda Eimeria kod janjadi2015Beck, R.; Srebočan, E.
Maja MaurićUtjecaj polimorfizama gena DGAT1, FASN, PRL, BRCA1 i TLR1 na mliječne žlijezde krava2015Štoković, I.; Starčević, KristinaZavod za stočarstvo
Iva LjubičićUtjecaj dobi i spola na hematološke i biokemijske pokazatelje u ekološki uzgajane janjadi Dalmatinske pramenke2015Šimpraga, M.Zavod za fiziologiju i radiobiologiju
Zdravka VidićUtvrđivanje infekcije Maedi-visna virusom u ovaca na području Dalmacije2015Listeš, E.; Barbić, Lj.
Jadranka KatančićUčinak pentadekapeptida BPC 157 na sukcinilkolin i sustav dušikova monoksida2015Sikirić, P.; Grabarević, Ž.Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ivan Conrado Šoštarić ZuckermannKlasifikacija tumora cirkumanalnih žlijezda pasa metodom utvrđivanja fraktalne dimenzije2014Grabarević, Željko; Huzak, MIljenkoClasification of tumors of the circumanal glands in dogs by the determination of fractal dimensionZavod za veterinarsku patologiju
Folnožić, IvanUTJECAJ TJELESNE KONDICIJE I PARITETA NA ENERGETSKI, ANTIOKSIDACIJSKI I REPRODUKCIJSKI STATUS VISOKOMLIJEČNIH KRAVA TIJEKOM PRIJELAZNOG RAZDOBLJA2014Samardžija, Marko; Turk, RomanaEFFECT OF BODY CONDITION AND PARITY ON ENERGETIC, ANTIOXIDATIVE AND REPRODUCTIVE STATUS IN HIGH YIELDING DAIRY COWS DURING TRANSITION PERIOD
Menčik, SvenPolimorfizam gena u visokoplodnih krmača2014Ekert Kabalin, AnamariaGenetic polymorphism in high fertility sowsZavod za stočarstvo
Špiranec, KatarinaUčinak natriuretskih peptida na signalni put bradikinina u primarnoj kulturi neurona2014Sinđić, AleksandraThe effects of natriuretic peptides on the bradykinin signaling pathway in primary culture of neuronsZavod za anatomiju , histologiju i embriologiju
Banović, FraneUčinak poliheksametilen bigvanida (PHMB), natrijeva hipoklorita i klorheksidina na mikrobne uzročnike dermatitisa pasa2014Božić, Frane; Lemo, NikšaAntimicrobial efficacy of polyhexamethylene biguanide PHMB), sodium hypochlorite and clorhexidine on microbialpathogens causing dermatitis in dogsKlinika za unutarnje bolesti
Pećin, MarkoUčinak autolognog antagonista receptora za interleukin 1 na cijeljenje Ahilove tetive u kunića2014Kos, JosipEffect of autologous interleukin 1 receptor antagonist proteine on Achilles tendon healing in rabbitsKlinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Berić Lerotić, SanjaKinetika stanične imunosti i koncentracije kortizola u krvi svinje nakon inhalacijske anestezije sevofluranom i dušikovim oksidulom2014Popović, Maja; Vnuk, DraženKINETICS OF PORCINE CELLULAR IMMUNITY AND CORTISOL LEVEL FOLLOWING INHALATION ANESTHESIA WITH SEVOFLURANE AND NITROUS OXIDE
Ćurković, SnježanaPolimorfizam i selekcija gena skupine II glavnog sustava tkivne podudarnosti u populaciji dobroga dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskoga mora)2014Martina Đuras i Ana GalovPOLYMORPHISM AND SELECTION IN THE MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX CLASS II IN BOTTLENOSE DOLPHIN (TURSIOPS TRUNCATUS) FROM THE ADRIATIC SEA
Kuleš, JosipaAktivnost hemostatskog i fibrinolitičkog sustava u pasa invadiranih protozoonom Babesia canis canis2014Barić Rafaj, Renata; Mrljak, VladimirActivity of haemostatic and fibrinolytic systems in dogs infected with protozoa Babesia canis canis
Gal, DarioMorfometrijska mjerenja ploda u svrhu otkrivanja rizične gravidnosti kobila2014Prvanović Babić, NikicaMorphometric measurements of the fetus in order to detect high-risik pregnancy maresKlinika za porodništvo i reprodukciju
Nedeljković, GordanaUsporedba staničnih imunosnih odgovora potaknutih okulonazalnom primjenom virusa newcastleske bolesti soj ZG1999HDS i cjepnog soja La Sota u pilića u dobi četiri tjedna2014Gottstein, Željko; Bendelja, KrešoComparison of cell-mediated immune response stimulated by oculonasal application of Newcastle Disease Virus strain ZG1999HDS and vaccinal strain La Sota in four weeks old chickensZavod za bolesti peradi s klinikom
Ukalović, MilenaŠtete zbog bolesti hibridnih teških nesilica i njihov utjecaj na ekonomičnost proizvodnje jaja za nasad2014Tadić, Marko; Pavlaj, M.Economic losses due to diseases of hybrid heavy hens and their impact on egg production economicsZavod za vet. ekonomiku i analitičku epidemiologiju
Manuela ZadravecPostnatalna diferencijacija koštanoga tkiva dobroga dupina (Tursiops truncatus)2014M. Đuras; M. MitakHrvatski veterinarski institut u Zagrebu
Martinković FranjoMorfološka i proteomska analiza izolata bičaša roda Trypanosoma na području RH2014A. MarinculićZavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom
Berislav VulićReprodukcijski pokazatelji tijekom proizvodnog vijeka mliječnih krava2014D. GerešKlinika za porodništvo i reprodukciju
Ana KončuratKakvoća mlijeka hrvatskih hladnokrvnih kobila2014Kozačinski, LidijaHrvatski veterinarski institut
Zdenko LukacUtjecaj načina držanja i hranidbe na ponašanje, dobrobit i prirast tovnih pilića2014Vučemilo, M.; Mas, N.
Ćurković SnježanaPolimorfizam i selekcija gena skupine II glavnog sustava tkivne podudarnosti u populaciji dobroga dupina (Tursiops Truncatus) iz Jadranskoga mora2014Đuras, M.; Galov, A.Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju
Šuran, JelenaUčinak pentadekapeptida BPC 157 u modelima dopaminergičke neurotoksičnosti uzrokovane metamfetaminom2013Božić, Frane; Sikirić, PredragThe effect of pentadecapeptide BPC 157 on metamphetamine induced dopaminergic neurotoxicity models
Vrbanac, ZoranUtjecaj fizičke aktivnosti na biokemijske pokazatelje koštanog metabolizma u pasa2013Stanin, Damir; V. KušecEffect of Physical Activity on Biochemical Parameters of Bone Metabolism in DogsZavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju
Jaki Tkalec, VesnaDokazivanje gena za virulenciju i mecA gena sojeva vrste Staphylococcus aureus izdvojenih u rutinskoj dijagnostici mastitisa krava2013Šeol Martinec, Branka; B. HabrunDetection of genes encoding virulence factors and mecA gene in Staphylococcus aureus field strains isolated from mastitic cows
Pinter, NinoKakvoća i zdravstvena ispravnost plave morske ribe nakon konzerviranja gama zračenjem2013Cvrtila Fleck, Željka; Maltar-Strmečki, NadicaQuality and health safety of blue sea fish after conservation of gamma irradiationZavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane
Habuš, JosipaGenska sljedivost patogenih bakterija roda Leptospira u prirodnom žarištu leptospiroze2013Nenad TurkGenetic affinities of pathogenic Leptospira within a natural focus of leptospirosisZavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti
Špoljarić, DanielModulacijski učinci nativnog propolisa, pripravka plemenite pečurke i β-glukana na imunosne te proizvodne pokazatelje odbijene prasadi.2013Popović, MajaModulatory effects of native propolis, preparation of white button mushroom and β-glucan on immune and production parameters in weaned pigs
Lukač, MajaUčinak beta 1, 3/1, 6- glukana na sprječavanje kolonizacije bakterije Salmonela enterica serovar Enteritidis u konzumnih nesilica2013Prukner-Radovčić, EstellaTHE EFFECT OF BETA 1, 3/1, 6-GLUCAN ON PREVENTION OF Salmonella enterica serovar Enteritidis COLOIZATION IN LAYINF HENSZavod za bolesti peradi s klinikom
Kovačić, MislavAktivnost paraoksonaze-1 i koncentracija serumskog amiloida A u krava s upalom mliječne žlijezde2013Samardžija, Marko; Turk, RomanaPARAOXONASE-1 ACTIVITY AND SERUM AMYLOID A CONCENTRATION IN DAIRY COWS WITH MASTITISKlinika za porodništvo i reprodukciju
Đidara, MislavUčinci lanenog sjemena u obroku na sadržaj masnih kiselina mlijeka, antioksidativni status i imunost mliječnih krava2013Šperanda, Marcela; Poljičak-Milas, NinaThe effects of flaxseed supplementation on milk fatty acid composition, antioxidative status and immunity of dairy cowsZavod za patološku fiziologiju
Gutzmirtl, HrvojeUtjecaj hibridne linije dobi i individualnih svojstava na biokemijski sastav sjemene plazme nerastova2013Stojević, Zvonko; Cergolj, MarijanInfluence of hybrid line age and individual characteristics on biochemical composition of boar seminal plasmaKlinika za porodništvo i reprodukciju
Radin, LadaSerumski pokazatelji energetskog metabolizma i antioksidacijskog sustava visokomliječnih koza tijekom kasnog graviditeta i rane laktacije2013Šimpraga, Miljenko; Milinković-Tur, SuzanaSerum blood parameters of metabolic and antioxidative status in milk goats during the peripartum periodZavod za fiziologiju i radiobiologiju
Torti, MarinUtjecaj bolesti prenosivih člankonošcima na klinički oblik i tijek babezioze u pasa2013Mrljak, Vladimir; Živičnjak, TatjanaThe influence of arthropod-borne diseases on the clinical form and clinical course of canine babesiosisKlinika za unutrašnje bolesti
Lukačević, DamirPraćenje lišmanioze pasa primjenom različitih kombinacija dijagnostičkih metoda2013Živičnjak, Tatjana; Beck, ReljaMonitoring of canine leishmaniosis using different combinations of diagnostic methodsZavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom
Bratulić, MarioUtjecaj čimbenika zrenja na zdravstvenu ispravnsot tradicionalne istarske kobasice2013Kozačinski, LidijaThe influence of the ripening factors on the safety of traditional Istrian sausage
Fučkala, LjerkaPokazatelji antioksidacijskog statusa u kuja prije i nakon ovarijektomije i ovariohisterektomije2013Bedrica, Ljiljana; Karadjole, TugomirIndicators of antioxidant status inthe bitches before and after ovariectomy and ovariohysterectomyKlinika za unutrašnje bolesti
Jelena ŠuranUčinak pentadekapeptida BPC-157 u modelima dopaminergičke neurotoksičnosti uzrokovane metamfetaminom2013Predrag Sikirić; Frane BožićZavod za farmakologiju
Dragan BrnićDokazivanje i filogenetska analiza astrovirusa izdvojenih iz potencijalnih životinjskih rezervoara u RH2013L. Jemeršić; V. StarešinaHrvatski veterinarski institut u Zagrebu, Odjel za virologiiju
Irena ListešDokazivanje verotoksigene bakterije Escherichia coli u školjkaša iz proizvodnih područja istočne obale Jadrana2013L. Kozačinski
Ivica ŽerjavićUtjecaj ekstirpacije suzne žlijezde treće očne vjeđe na nastanak suhe upale rožnice u pasa2013D. CapakKlinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Marina MikulićOdređivanje termotolerantnih vrsta roda Campylobacter u svježem pilećem mesuni tipizacija izdvojenih sojeva Campylobacter jejuni i Campylobacter coli2013A. Humski; Njari, BelaHrvatski veterinarski institut u Zagrebu
Daniel ŠpoljarićModulacijski učinci nativnog propolisa, pripravka plemenite pečurke i B-Glukana na imunosne te proizvodne pokazatelje odbijene prasadi2013M. PopovićZavod za biologiju
Vjekoslav JelečBiodinamičke značajke križnoslabinskog dijela kralježnice čovjeka, kopnenih i morskih sisavaca kao osnova za nastanak patoloških promjena2013Mihelić, DamirZavod za anatomiju, histologiju i embriologiju
Ivan FolnožićUtjecaj tjelesne kondicije i pariteta na energetski, antioksidacijski i reprodukcijski status visokomliječnih krava tijekom prijelaznog razdoblja2013Samardžija, Marko; R. Turknenavedeno
Pintur, KrunoslavGenska obilježja piroplazmi izoliranih iz cervida u Republici Hrvatskoj2012Marinculić, ALbertGenetic characterization of piroplasms infecting cervids in Croatia
Hohšteter, MarkoPoredbena patologija tumora sjemenika psa i čovjeka u Republici Hrvatskoj2012Artuković, Branka; M. ĆorićComparative pathology testicular tumours of the dog and man in Republic of CroatiaZavod za veterinarsku patologiju
Škvorc , VladimirAnaliza rizika nakon nalaza patogenih bakterija u sirovom mlijeku i svježem siru2012Njari , BelaThe risk analysis after findings of pathogenic bacteria in raw milk and fresh cheeseZavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane
Biđin, MarinaIdentifikacija i molekulska svojstva izolata kokošjih i puranskih astrovirusa izdvojenih u Hrvatskoj2012Lojkić, IvanaIdentification and molecular characterization of chicken and turkey astroviruses isolated in CroatiaZavod za bolesti peradi s klinikom
Milić, DinkaZdravstveni, ekonomski i ekološki učinak aditiva prirodnog zeolita u tovu svinja2012Tofant, Alenka; Pavičić, Željko (komentor)Health, economic and ecologic effects of natural zeolite additive on pig fatteningZavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja
Večkovec , AnamarijaUčinci zeolit klinoptiolita i pokusnog dvovaljanog cjepiva protiv kolidijareje i kolienterotoksemije na proizvodnost i imunosni odgovor odbijene prasadi2012Valpotić , Ivica; Njari, BelaTHE EFFECTS OF ZEOLITE KLINOPTHIOLITE AND EXPERIMENTAL BIVAENT VACCINE AGAINST COLIDIARRHEA AND COLIENTEROTOXEMIA ON PRODUCTIVITY AND IMMUNE RESPONSE IN WEANED PIGSZavod za biologiju
Gnjidić, KatrinUtjecaj supkutane aplikacije kalcitriola na biokemijske pokazatelje u krvi u pjetlića hibrida lake pasmine2012Stojević, Zvonko; Mašek, TomislavEffect of subcutaneus application of calcitriol on blood biochemical parameters in light breed cockerelsZavod za fiziologiju i radiobiologiju
Crnogaj, MartinaOksidacijski stres i antioksidacijski status u pasa invadiranih protozoonom Babesia canis canis2012Mrljak, Vladimir; Z. ŽvorcOxidative stress and antioxidative status in dogs invaded with protozoon Babesia canis canisKlinika za unutarnje bolesti
Brkljačić, MirnaUpalni odgovor u pasa prirodno invadiranih protozoonom Babesia canis canis2012Matijatko, VesnaInflammatory response in dogs naturally infected with Babesia canis canisKlinika za unutarnje bolesti
Mayer, IvaCitokini u serumu pasa prirodno invadiranih protozoonom Babesia canis canis2012Mrljak, VladimirSerum levels of cytokines in dogs natural infected wih Babesia canis canisKlinika za unutarnje bolesti
Zobel, RobertPovezanost polimorfizma prolaktin gena (PRL) i promjera venae epigastricae cranialis superficialis s proizvodnjom mlijeka u krava simentalske pasmine2012Mihelić, Damir; Bačić, GoranCorrelations between PRL gene polymorphism, vena epygastrica cranialis superfitialis diameter and milk yield in Simmental diary cowsZavod za anatomiju, histologiju i embriologiju, Klinika za porodništvo, Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrv d.o.o., Zagreb
Kezić, DubravkoRazvoj i optimizacija uzgoja epitelnih stanica rožnice domaćih sisavaca za primjenu u reparativnoj i regenerativnoj veterinarskoj medicini2012Popović, Maja; Pirkić, Boris,M. Tominac TrcinRazvoj i optimizacija uzgoja epitelnih stanica rožnice domaćih sisavaca za primjenu u reparativnoj i regenerativnoj veterinarskoj mediciniZavod za biologiju, Centar za forenzična ispitivanja , istraživanja i vještačenja "I. Vučetić", MUP RH
Labura, ČedomirHematološki pokazatelji i razina C-reaktivnog proteina u krvnom serumu kuja oboljelih od upale maternice2012Bedrica, Ljiljana, Sabočanec, Ruža.; Sabočanec, RužaHematological parameters and level of C-reactive protein in the blood serum of female dogs with inflamation of the uterusKlinika za unutarnje bolesti
Ostović, MarioUčinak gumene podne obloge u pripustilištu na dobrobit nazimica2012Pavičić, ŽeljkoThe effect of rubber flooring in service unit on gilt welfareZavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju
Marijan BenićUtjecaj smještaja na dobrobit, ponašanje i proizvodnost mliječnih krava2012Marija VučemiloZavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja
Josip BarićUloga svinja invadiranih protozoonom Toxoplasma gondii u epizztiologiji zoonoze2012Z. Stojević; T. MašekZavod za parazitologiju i invazijske bolesti
Hrvoje BrzicaUčinci spolnih hormona na ekspresiju SAT-1, prijenosnika sulfatnog aniona u bubrezima i probavnim organima štakora2012Sabolić, IvanInstitut za medicinska istraživanja i med. rada
Anita Kokić2012Ž. Gottstein
TiborAndreanszkyGenetska i morfološka raznolikost crvene lisice (Vulpes vulpes) iz Hrvatskoga primorja i Istre2012H. Lucić; A. GalovZavod za anatomiju, histologiju i embriologiju, Hrv. vet. Institut, Veterinarski zavod Rijeka
Tatjana ŠobanKompjutorizirano-tomografska morfometrijska analiza lubanje i njenog kaudalnog otvora u psa2012M. ŠehićZavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju
Mijo FuryUtjecaj prijevoza na dobrobit junadi i neke biokemijske pokazatelje u krvi2012Marija VučemiloZavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja
Vesna ŠpacZnanstveno komuniciranje hrvatske šumarske zajednice2012A. JazbecFilozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Medvid , VinkoProcjena rizika kakvoće svježeg kravljeg mlijeka određivanjem koncentracije haptoglobina i imunofenotipizacijom leukocita2011Njari , BelaRisk assessment of quality of fresh milk by determining the concentration of haptoglobin and immunophenotyping of leukocytesZavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica
Radović, SanjaUtjecaj različitih načina smještaja i držanja na zdravlje, dobrobit i proizvodnost kokoši nesilica2011Vučemilo, MarijaIMPACT OF DIFFERENT HOUSING AND FARMING TYPES ON HEALTH, WELFARE AND PRODUCTIVITY OF LAYING HENSZavod za higijenu, okoliš i etologiju
Sindičić, MagdaGenska raznolikost populacije risa (Lynx lynx) iz Hrvatske2011Slavica, AlenGenetic diversity of Eurasian lynx (Lynx lynx) from CroatiaZavod za biologiju, patologiju i uzgoj divljači
Dežđek, DankoPATOMORFOLOŠKE I EPIZOOTIOLOŠKE OSOBITOSTI ODREĐENIH ZARAZNIH I PARAZITARNIH BOLESTI LISICA (Vulpes vulpes L.) U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ2011Lipej, Zoran; Slavica, AlenPATHOMORPHOLOGICAL AND EPIZOOTIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CERTAIN INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES IN RED FOXES (Vulpes vulpes L.) FROM CONTINENTAL CROATIA
Matanović, KrešimirGenotipizacija i dokazivanje gena za rezistenciju meticilin-rezistentnih sojeva bakterije Staphylococcus pseudintermedius2011Šeol, BrankaGenotyping and detection of resistance genes in methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermediusZavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti
Filipović, IvanaBiokemijske i mikrobiološke promjene u tradicionalnom proizvodu "meso z tiblice" tijekom pohrane2011Kozačinski, LidijaBiochemical and microbial changes in traditional product „meat from tiblica“ during storageZavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica
Tuček, ZvonimirBiokemijski pokazatelji koštane pregradnje pašno držanih mliječnih ovaca tijekom kasne gravidnosti i laktacije2011Stojević, Zvonko; Mikulec ŽeljkoBiochemical markers of bone reconstruction in grazing dairy ewes during late gravidity and lactationZavodza fiziologiju i radiobiologiju
Mršić, GordanNutritivni i imunomodulacijski učinak plemenite pečurke Agaricus bisporus u proizvodnji tovnih pilića2011Popović, Maja; Mikulec, ŽeljkoNUTRITIVE AND IMMUNOMODULATORY EFFECTS OF WHITE BUTTON AGARICUS BISPORUS IN PRODUCTION OF FATTING CHICKENSZavod za biologiju, Zavod za prehranu i dijetet. živ., Zavod za higijenu, tehnol. i sigurnost hrane
Pušić, IvanUčinak dodavanja organskog selena u hranu na kakvoću i oksidacijsku stabilnost ohlađenog i dubokosmrznutog mesa pilića2011Jasna Aladrović; Cvrtila Fleck, ŽeljkaThe effect of organic selenium supplementation in the feed on quality and oxidative stability of chilled and frozen chicken meatZavod za fiziologiju i radiobiologiju
Benussi-Skukan, AndreaIstraživanje postupaka mikrobiološke pretrage u izolaciji bakterija roda Salmonella i vrste Listeria monocytogenes iz namirnica2011Kozačinski, LidijaResearch of microbiological processes in isolation of Salmonella spp. and Listeria monocytogenes from foodstaffsZavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica
Balić, DavorFilogenetska analiza virusa enzootske leukoze goveda dokazanog u mliječnih krava u Hrvatskoj2011Madić, JosipPhylogenetic analysis of bovine leukemia viruses isolated in dairy cows in the Republic of CroatiaZavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti
Bedeković, TomislavFilogenetska analiza izolata virusa virusnoga proljeva goveda izdvojenih u Republici Hrvatskoj2011Madić, JosipPhylogenetic analysis of bovine viral diarrhea virus isolates from Republic of CroatiaLab. za bjesnoću i opću virologiju Hrv. vet. instituta
Vuković, TinaUčinak pentadekapeptida BPC 157 na koncentraciju kortizola, slobodnih masnih kiselina i betahidroksimaslačne kiseline u krvnom serumu mliječnih krava i njihovu plodnost u prijelaznom razdoblju2011Žubčić, Damir; Gereš, DarkoEffect of pentadecapeptide BPC 157 on the blood serum concentration of cortisol, non-esterified fatty acids, and beta-hydroxybutyrate of dairy cows and their fertility in transition period
Bosnić, SanjaEntomološka istraživanja insekata roda Culicoides vektora virusa bolesti plavog jezika u Hrvatskoj2011Marinculić, AlbertEntomological survey insects of the genus Culicoides vectors of the bluetongue virus in CroatiaZavod za parazitologiju i invazijske bolesti
Gavrilović, AnaUtjecaj planktona na morfohistokemijske i biokemijske osobine probavnog sustava kamenice Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) Malostonskog zaljeva2011Kozarić, Zvonimir; Petrinec, ZdravkoEFFECT OF PLANKTON ON THE MORPHOHISTOCHEMICAL AND BIOCHEMICAL PROPERTIES OF THE DIGESTIVE SYSTEM OF THE FLAT OYSTER, Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) FROM THE BAY OF MALI STON
Bagarić, JozoEpizootiološko istraživanje neosporoze u krava Hercegbosanske županije i prijedlog upravnih mjera za suzbijanje bolesti2011Džaja, Petar; Marinculić, AlbertEpizootilogical investigation of cattle Neosporosis in Herzeg-Bosnian County and tehe proposal of administrative measures to fight diseaseZavod za sud. i upr. vet., Zavod za parazit.
Tajana ObradovićUsporedba analognoga i digitaliziranoga rendgenografskog prikaza toraksa kod dijagnostike bolesti pluća psa i mačke2011Šehić, MensurZavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju
Hrvoje MatokovićKoncentracija kortizola u krvi goveda prije i nakon korekcije papaka2011Babić TomislavKlinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Ezio PinzanZnačenje utvrđenih količina bakra, cinka i željeza u uzgajanim i u prirodi ulovljenim lubinima (Dicentrarchus labrax)2011Branimir Mioković; Njari, BelaZavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica
Darko GrdenElektrokardiografske specifičnosti i pojavnost fizioloških aritmija u hrvatskog posavskog konja i lipicanca2011Vesna Matijatko
Hajsig, DankoPatomorfološke i epizootiološke osobitosti određenih zaraznih i parazitarnih bolesti lisica (Vulpes vulpes L.) u kontinentalnoj Hrvatskoj2011Alen Slavica; Zoran LipejZavod za biologiju, patologiju i uzgoj divljači
Andrea Faggian MatićDijagnostičke vrijednosti multiplanarne i trodimenzionalne kompjuterizirane tomografije lubanje i vratne kralježnice u psa2011Šehić, MensurZavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju
Tina VukovićUčinak pentadekapeptida BPC-157 na koncentraciju kortizola, slobodnih masnih kiselina i betahidroksimaslačne kiseline u krvnom serumu mliječnih krava i njihovu plodnost u prijelatnom razdoblju2011Damir Žubčić; Darko GerešKlinika za unutarnje bolesti
Darko GrdenEKG specifičnosti i pojavnost fizioloških aritmija u hrvatskog posavskog konja i lipicanca2011Vesna MatijatkoKlinika za unutarnje bolesti
Krunoslav PinturGenska obilježja piroplazmi iz cervida u RH2011A. MarinculićZavod za parazitologiju i invazijske bolesti
Beck, AnaUčinci gizerozina na patomorfološke, patohistološke i hematološke promjene u BALB/c miševa2010Grabarević, ŽeljkoEffects of gizzerosine on the pathomorphological, histopathological and hemathological changes on BALB/c mice
Maćešić, NinoUčinkovitost pojedinih metoda zasušivanja krava2010Cergolj, MarijanEfficiency of various dry cow protocols
Škrtić, DarinkaAnatomske varijacije i patoanatomske promjene na kostima dobrog dupina (Tursiops truncatus Montagu 1821) iz Jadranskog mora2010Gomerčić, Hrvoje; Šehić, MensurSkeletal anatomical variations and patho-anatomical lesions in the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus Montagu 1821) from the Adriatic Sea
Alagić, DamirČimbenici fermentacije u nadjevu trajnih kobasica od konjskog mesa2010Kozačinski, LidijaFactors of fermentation horse meat sausages filling
Sučić, RenataUtjecaj smrzavanja i odmrzavanja na zdravstvenu ispravnost i kakvoću piletine2010Kozačinski, LidijaThe effect of freezing and defrosting on safety and quality of chicken meat
Tlak Gajger, IvanaUspostavljanje sustava transpozon mutageneze za bakteriju Paenibacillus larvae2010Vugrek, Oliver; Petrinec, ZdravkoDevelopment of transposon mutagenesis system for use in bacteria Paenibacillus larvae
Beer Ljubić, BlankaUtjecaj gladovanja na metabolizam masti u tovnih pilića hranjenih hranom s dodatkom organskoga selena2010Milinković-Tur, SuzanaEffect of fasting on lipid metabolism in broiler chickens fed with supplementary organic selenium
Kompes, GordanNalaz blaTEM i blaSHV plazmidnih gena kod fenotipski rezistentnih enterotoksigenih sojeva E. coli prema beta-laktamskim antibioticima2010Šeol, Branka; Habrun, BorisDetermination ofblaTEM of blaSHV plasmid genes in enterotoxigenic strains of E. coli resistant to beta-lactam antibiotics
Gjurčević, EmilPovezanost deformacija kralježnice s histološkim i histokemijskim promjenama u aksijalnom mišićju šarana (Cyprinus carpio L.)2010Stanin, Damir; Kozarić, ZvonimirAssociation of spinal deformity with histological and histochemical changes in axial muscles of common carp (Cyprinus carpio L.)
Štritof, ZrinkaMolekularna epizootiologija leptospiroze u mišolikih glodavaca2010Turk, Nenad, Milas, ZoranMolecular epizootiology of leptospirosis in mouse-like rodents
Novosel, DinkoUčestalost reprodukcijskih poremećaja u svinja uzrokovanih virusom reprodukcijskog i respiratornog sindroma svinja i cirkovirusom svinja tip 22010Lipej, Zoran; Artuković, BrankaIncidence of reproductive failures in swines caused by porcine reproductive and respiratory syndrome virus and porcine circovirus type 2
Šapina , ŽeljkaUtjecaj stupnja kiselosti na organoleptička svojstva i održivost jogurta tijekom pohrane2010Njari , Bela; Dobranić, VesnaThe influence of level of acidity to organoleptic characteristics and sustainability of yogurt during storage
Vragović , NatalijaProcjena rizika od unosa hranom ostataka farmakološki djelatnih tvari iz veterinarskih lijekova2010Njari , Bela; Darko SakarProcjena rizika od unosa hranom ostataka farmakološki djelatnih tvari iz veterinarskih lijekova
Majić Balić, IvankaUtjecaj mikroklimatskih čimbenika na kakvoću i antioksidativna svojstva sjemena rasplodnih bikova2010Milinković-Tur, Suzana; Samardžija, MarkoInfluence of microclimatic factors on quality and antioxidative characteristics of bull semen (Effect of environmental factors on semen quality, and antioxidative parameters in service bulls)
Gredelj Šimec, NjetočkaPrimjena limbalnog alopresatka u procesu cijeljenja ozljeda rožnice u pasa2010Popović, Maja; Pirkić, BorisLimbal alograft use in corneal wound healing in dog
Car, NikolaUčinci hipertermije, kemoterapije i imunoterapije na Ehrilchov ascitesni tumor u miša2010Oršolić, NadaThe Effects of Hyperthermia, Chemotherapy and Imunotherapy on Erlich Ascites Tumor in Mice
Ervaćinović, ŽeljkaImunogenost cjepnih virusa primijenjenih na netom izleženim pilićima postupkom nebulizacije u različitom vremenu izlaganja2010Mazija, Hrvoje; Gottstein, ŽeljkoIMUNOGENICITY OF VACCINE VIRUSES APPLIED TO NEWLY HATCHED CHICKS BY MEAN OF NEBULIZATION IN DIFFERENT TIME OF EXPOSURE
Nika Brkljača BottegaroPrevencija epiduralne fibroze nakon laminektomije u kunića primjenom slobodnog avaskularnog režnja omentuma2010Kos, JosipPrevention of epidural fibrosis after laminektomy in rabit using free omental graft
Stella BrekaPromjene u sinovijskoj tekućini lakatnog zgloba u pasa s utvrđenom displazijom2010Mario Kreszinger
Marija LiparOdređivanje koncentracije lidokaina u serumu nakon epiduralne primjene lidokaina, lidokaina i adrenalina, te lidokaina i medetomidina u svinja2010Dražen Vnuk; Berislav Radišić
Jozo GrbavacProizvodnja i kakvoća ovčjeg planinskog sira iz mješine u Zapadnoj Hercegovini2010Branimir MiokovićZavod za higijenu i tehnologiju ani
Velimir SrukNalaz i epizootiološko značenje mikobakterija u divljači u Republici Hrvatskoj2010Zoran Milas; Cvetnić, Željko
Nika Brkljača BottegaroSprečavanje nastanka epiduralne fibroze nakon laminektomije u kunića primjenom slobodnog avaskularnog režnja omentuma2010Josip Kos; Boris Pirkić
Matija ŠkulacUčinci kombinacije diazepam – ketamina i ksilazin – ketamina na kardiorespiracijske funkcije gusaka tijekom anestezije2010Dražen Vnuk
Konjević, DeanPraćenje aktivnosti kore nusbubrežne žlijezde jelena lopatara (Dama dama L.) neinvazivnom metodom2009Janicki, Zdravko; Božić, FraneNon-invasive monitoring of adrenocortical activity in fallow deer (Dama dama L.)
Gomerčić, TomislavGenska raznolikost populacije vuka (Canis lupus) iz Hrvatske2009Huber, ĐuroGenetic diversity of gray wolf (Canis lupus) in Croatia
Beck, ReljaGenska raznolikost bičaša Giardia duodenalis izdvojenih iz pasa2009Matinculić, AlbertGenetic diversity of flagellated parasite Giardia duodenalis isolated from dogs
Valpotić, HrvojeUtjecaj nutraceutika i imunomodulatora na proizvodnost, imunost i zdravstveno stanje odbijene prasadi2009Božić, Frane; Mikulec, ŽeljkoInfluence of nutraceuticals and immunomodulators on productivity, immunity and health status of weaned pigs
Karadjole, MartinaUtjecaj veličine folikula na kvalitetu goveđih jajnih stanica i razvoj zametaka u postupku oplodnje in vitro2009Getz, IvaEffect of follicle size on bovine oocyte quality and developmental competence following fertilization in vitro
Gudan Kurilj, AndreaPoredbena patologija tumora mliječne žlijezde kuja i mačaka u Republici Hrvatskoj2009Grabarević, ŽeljkoComparative pathology of the mammary gland tumors of the dogs and cats in Croatia
Šimičić, JosipMogućnost uporabe genetskog programiranja u znanstvenom modeliranju na području veterinarske epidemiologije2009Tadić, Marko, Domagoj JakobovićPerformance based possibilities of genetic programming in scientific modelling in area of veterinary epidemiology
Severin, KrešimirHUMORALNI IMUNOSNI ODGOVOR JELENA OBIČNOG (CERVUS ELAPHUS) PRIRODNO INVADIRANOG VELIKIM AMERIČKIM METILJEM2009Marinculić, Albert; Janicki, ZdravkoHUMORAL IMMUNE RESPONSES OF NATURALLY INFECTED RED DEER (CERVUS ELAPHUS) WITH GIANT AMERICAN FLUKE
Vince, SilvijoPrimjena modificiranoga protokola za izazivanje superovulacije u koza burske pasmine2009Samardžija, Marko; Dobranić, TomislavAplliance of modificated protocol for superovulation in Boer goats
Horvatek, DanijelaGenska raznolikost bakterija roda Campylobacter spp. izdvojenih iz peradi i njihova osjetljivost na antimikrobne tvari2009Prukner-Radovčić, EstellaThe genotypes and antimicrobial susceptibility of Campylobacter spp. strains in poultry
Meler, MartinaUtjecaj mikroklime na poremećaje dišnog sustava svinja s posebnim osvrtom na enzootsku pneumoniju2009Vučemilo, Marija; Sabočanec, RužaMicroclimate influence on respiratory system disturbance with special overview on enzootic pneumonia
Anera KrznarićImunosna svojstva „štapićastih stanica“ u šarana (Cyprinus carpio L.)2009Matašin, Željka
Josipa VlainićUčinak hipnotika zolpidema na GABAa receptore2009Peričić, Danka
Neven RasinecUčinak poboljšanja hranidbene vrijednosti obroka na plodnost i mliječnost krava simentalske pasmine2009Šerman, Vlasta
Tomislav GomerčićGenetska raznolikost populacije vuka (Canis lupus) iz Hrvatske2009Đuro Huber
Relja BeckGenetska raznolikost bičaša Giardia duodenalis izdvojenih iz pasa2009Albert Marinculić
Josip ŠimičićMogućnosti uporabe genetskog programiranja u znanstvenom modeliranju na području veterinarske epidemiologije2009Marko Tadić; Marin Golub
Marko StejskalUsporedba poslijeoperacijske boli u pasa nakon kranijalne transpozicije goljenične kvrge (tuberositas tibiae) i modificiranog postupka zatezanja retikule2009Dražen Matičić
Tomislav KerosMikrosatelitski lokusi istarskog goveda i slavonsko srijemskog podolca2009Mirko Lojkić; Velimir Sušić
Krešimir SeverinHumoralni imunosni odgovor jelena običnog (Cervus elaphus) prirodno invadiranog velikim američkim metiljem2009Albert Marinculić; Zdravko Janicki
Ekert Kabalin, AnamariaUtjecaj tjelesne mase pri porodu na prirast i biokemijske pokazatelje u krvi odojaka pasmine veliki jorkšir2008Balenović, Tomislav; Sušić, VelimirInfluence of birth weight on increase of body mass and biochemical parameters in blood of large white piglets
Mašek, TomislavUtjecaj žive kulture kvasca Saccharomyces cerevisiae1026 na proizvodnju i kakvoću mlijeka te neke biokemijske krvne pokazatelje mliječnih ovaca2008Mikulec, ŽeljkoThe influence of live yeast culture Saccharomyces cerevisiae1026 on milk production and quality, and selected blood biochemistry values of dairy ewes
Filipović, NatalijaEnergetski metabolizam u kobila tijekom kasne gravidnosti i rane laktacije2008Stojević, ZvonkoEnergetic metabolism of mares during late pregnancy and early lactation
Kostelić, AntunUtjecaj liječenja supkliničkih upala mliječne žlijezde koza na sastav i lučenje mlijeka2008Cergolj, MarijanSubclinical matitis in goats and its influence on milk secretion and composition
Gutzmirtl, DraženkaUtjecaj načina smještaja i držanja krmača na pokazatelje proizvodnosti, zdravlje i dobrobit2008Vučemilo, MarijaInfluence of accommodation and housing of sows on production, health and welfare indicators
Balenović, MirtaKinetika tvorbe IFN-γ , IL-2 i T limfocita u tovnih pilića imuniziranih živim i inaktiviranim cjepivom protiv newcastleske bolesti2008Savić, Vladimir; Popović, MajaKinetics of formation IFN-γ , IL-2 and T lymphocytes in the fattening chickens immunised with live and inactivated vaccine against newcastle disease
Matković, KristinaUtjecaj bioaerosola iz nastambe kavezno držanih nesilica na njihovo zdravlje, proizvodnost i dobrobit2008Vučemilo, MarijaInfluence of bioaerosol from cage housed laying hens object on their health, production and welfare
Kočila, PredragUtjecaj energetskoga statusa na reproduktivnu učinkovitost krava holštajnske pasmine u puerperiju2008Samardžija, Marko; Gračner, DamjanThe influence of energy status on the reproductive efficiency in cows of holstein breed during puerperium
Lolić, MaricaUčinci dezinfekcijskih pripravaka na smanjenje količine mikroorganizama na ljusci rasplodnih jaja i uspjeh leženja2008Vučemilo, MarijaEffect of disinfectants on quantity reduction of microorganisms from hatching eggs shell and success of hatchability
Gregurić Gračner, GordanaIzdvajanje i dokaz bakterije Chlamydophila felis u domaće mačke mikrobiološkim i molekularnim postupcima2008Vlahović, Ksenija; Dovč AlenkaIsolation and confirmation of bacteria Chlamydophila felis in domestic cat using microbiological and molecular methods
Gottstein, ŽeljkoKinetika imunogeneze soja FC126 herpesvirusa purana unesenog u dišni sustav pilića postupkom nebulizacije2008Mazija, Hrvoje; Bratko FilipičKinetics of FC126 turkey herpesvirus strain immunogenesis delivered to respiratory system of chickens by means of nebulisation
Stevanović, NikolaImunogenost cjepnog soja FC 126 protiv Marekove bolesti i cjepnog virusa boginja peradi danih istodobno postupkom nebulizacije netom izleženim pilićima2008Mazija, HrvojeImmunogenicity of HVT FC 126 strain against Marek's disease and fowl poxvirus applied simultaneously by means of nebulization to newly hatched chicks.
Kičeec, ZvezdanKinetika specifične imunogeneze potaknute cjepnim virusom boginja peradi danim postupkom nebulizacije netom izleženim tovnim pilićima.2008Mazija, HrvojeKinetics of specific imunogenesis induced by vaccinal Fowlpox virus given by mens of nebulization to newly hatched broiler chicks
Smolec, OzrenCijeljenje kritičnoga defekta radijusa kunića primjenom autolognoga presatka velikoga omentuma2008Kos, JosipHealing of the critical defect of the radius in rabbit using autologus omental free graft .
Križek, IvanPrimjena lančane reakcije polimerazom u dijagnostici klamidofiloze u ptica2008Prukner-Radovčić, EstellaUsing the PCR diagnostic method to show the presence of Cp. psittaci in birds
Belić, MajaKoštana alkalna fosfataza, osteokalcin i C-terminalni telopeptid kao pokazatelji pregradnje kostiju u kuja2008Svetina, Ante; Kušec VesnaBone alkaline phosphatase, osteocalcin and C-terminal telopeptide as bone turnover markers in canine bitches
Ksenija Jakšić dr. vet. medHistokemijska i biokemijska svojstva mišića tovnih hibrida purana u Hrvatskoj2008Gjurčević Kantura, VesnaHistochemical and biochemical properties of the muscles in the Croatian fattening turkey hybrids
Gašpar, AnđelkoOdređivanje tkivnih protutijela protiv oblića iz roda Trichinella u domaće svinje2008Marinculić, AlbertDetection of tissue antibodies against Trichinella in swine
Borka ŠimpragaEpizootiološka, klinička, patomorfološka i bakteriološka istraživanja kolibacioloze intenzivno uzgajanih tovnih purana2008Madić, Josip
Velimir GlumacModifikacija utrechtske metode operativnog liječenja dislokacije sirišta goveda2008Darko Capak
Saša LegenEkonomske štete uzrokovane trihinelozom u Hrvatskoj2008Marko Tadić; Abert Marinculić
Silvio ŠpičićMolekularna epizootiologija vrsta Mycobacterium tuberculosis i Mycobacterium avium kompleksa izdvojenih iz ljudi, životinja i okoliša2008Cvetnić, Željko
Davorin LukmanUsporedba mijelografije i kompjutorizirano – tomografske mijelografije za prosudbu bolesti diska cervikalne i torakolumbalne kralježnice u psa2008Šehić, Mensur
Ksenija JakšićHistokemijska svojstva mišića tovnih hibrida purana u Hrvatskoj2008Vesna Gjurčević Kantura
Zdolec, NevijoUtjecaj zaštitnih kultura i bakteriocina na sigurnost i kakvoću fermentiranih kobasica2007Hadžiosmanović, MirzaThe influence of protective cultures and bacteriocins on safety and quality of fermented sausages
Bubić-Špoljar, JadrankaHistopatološko razvrstavanje i stupnjevanje mastocitoma u pasa ovisno o pojavnosti odabranih tumorskih biljega2007Grabarević, ŽeljkoHistopathological distribution and staging of the dog mast cell tumors depending of the expression of the specific tumor markers.
Hrvačić BoškaInhibicija Th2 staničnog imunosnog odgovora 4 – hidroksi – kumarinskim derivatima na modelu astme u miša2007Valpotić, IvicaInhibition of Th2 mediated immune response with 4 hidroxycoumarin compound in mice asthma model
Štoković, IgorFenotipske i genotipske značajke najdužega leđnoga mišića simentalske junadi u Hrvatskoj2007Karadjole, Ivo; Sušić, VelimirPhenotypic and genetic characteristics of m. longissimus dorsi in Croatian Simmental young bulls
Đuričić, DraženUsporedba razina progesterona i inzulinu sličnog čimbenika rasta I te nekih biokemijskih pokazatelja u puerperiju burske i njemačke šarene koze2007Dobranić, Tomislav; Harapin, IvicaThe comparison of progesteron, IGF-I levels and some biochemical parameters in puerperium of boer and german improved fawen goat
Barbić, LjuboFilogenetska i antigenska analiza izolata virusa influence konja izdvojenih u Hrvatskoj2007Madić, Josip; Turk, NenadPhylogenetic and antigenic analysis of equine influenza viruses isolated in Croatia
Kiš, IvanaPrimjena kliničkog sustava bodovanja u procjeni prognoze ishoda babezioze u pasa2007Matijatko, Vesna; Zdravko ŽvorcDevelopment of clinical scoring system for outcome prediction in canine babesiosis
Božidar KurtovićUsporedba histoloških promjena u organima klena (Leuciscus cephalus) s brojem heterotrofnih i koliformnih bakterija u vodi rijeke Save2007Matašin, Željka
Snježana GrđanUčinak dodatka L‒karnitina u hranu na radnu sposobnost službenih pasa2007Šerman, Vlasta; Nora Mas
Žarka KrnićUtjecaj blokatora adrenergičnog sustava na aktivnost pseudokolinesteraze i koncentracije lipida u štakorskom serumu2007Vlasta Bradamante
Darko MajnarićPrimjena lančane reakcije polimerazom i različitih seroloških postupaka u dijagnostici bruceloze svinja2007Madić, Josip; Cvetnić, Željko
Ivan VickovićMetiljavost jelena običnog (Cervus elaphus elaphus) uzrokovana velikim američkim metiljem jetre (Fascioloides magna) u hrvatskim staništima i učinak terapije na promjenu patomorfoloških obilježja2007Branko Šoštarić
Denis CvitkovićGospodarstvena obilježja pčelarstva u Hrvatskoj2007Marko Tadić; Zoran Grgić
Lucić, HrvojeDobne i spolne razlike u mineralnoj gustoći nadlaktične kosti i podlaktičnih kostiju dobrog dupina (Tursiops truncatus) i plavobijelog dupina (Stenella coeruleoalba) iz Jadranskog mora2006Vuković, SnježanaAge and gender differences of bone mineral density of the humerus and antebrachial bones of the bottlenosed dolphin (Turiops truncatus) and striped dolphin (Stenella coeruleoalba) from the Adriatic sea
Đuras Gomerčić, MartinaRast, spolni dimorfizam i morfometrijske značajke dobrog dupina (Tursiops truncatus Montagu, 1821) iz Jadranskoga mora2006Gomerčić, HrvojeGrowth, sexual dimorphism and morphometrical characteristics of bottlenose dolphin (Tursiops truncatus Montagu, 1821) from the Adriatic Sea
Trbojević Vukičević, TajanaArheozoološko i tafonomsko istraživanje eneolitičkog goveda Vučedola2006Babić, KrešimirArchaeozoological and taphonomic investigations of Vučedol Eneolithic cattle
Marenjak, Terezija SilvijaUčinak suncokretova ulja dodanog u potpunu krmnu smjesu na sadržaj masnih kiselina u kravljem mlijeku2006Poljičak-Milas, NinaEffects of supplemented sunflower oil in complete concentrate mixture on the fatty acid profile in cow's milk
Florijančić, TihomirEpizootiološka istraživanja fascioloidoze običnog jelena (Cervus elaphus) u istočnoj Hrvatskoj2006Marinculić, Albert; Janicki, ZdravkoSURVEY OF FACIOLOIDOSIS EPIZOOTIOLOGY IN RED DEER (Cervus elaphus) IN EAST CROATIA
Petak, IrenaUčinak pripravaka Ascogen® i Baypamun® na vladanje i dobrobit nerasta u ljetnom razdoblju2006Krsnik, BorisThe effect of Ascogen&reg ; and Baypamun&reg ; on boars' behaviour and welfare in summer period
Cvrtila, ŽeljkaIdentifikacija laktobacila u tijeku zrenja trajnih kobasica pomoću lančane reakcije polimerazom2006Hadžiosmanović, Mirza; Savić, VladimirIdentification of lactobacillus during the fermentation of dry sausages by polymerase chain reaction
Prvanović, NikicaUloga trofoblast proteina i leptina u ranoj dijagnostici gravidnosti i ranoj embrionalnoj smrtnosti u goveda2006Tomašković, AntunRole of throphoblast proteins and leptin in early pregnancy diagnostic and early embrionic mortality in cows
Kužir, SnježanaUtjecaj načina uzimanja hrane na morfofunkcionalna svojstva kostiju čeljusnog luka slatkovodnih riba2006Kozarić, ZvonimirThe influence of freshwater fish food habits on morphofunctional characteristics of mandibular arch bones.
Grizelj, JurajUspješnost metoda klasičnog zamrzavanja i vitrifikacije konjskih zametaka2006Cergolj, MarijanThe efficacy of standard cryopreservation and vitrification of equine embryos
Piršljin, JasnaUtjecaj dodavanja organskoga selena u hranu na antioksidativna svojstva pojedinih tkiva i organa kod pilića nakon završetka tova i gladovanja2006Milinković-Tur, SuzanaThe effect of organic selenium supplements in the feed on antioxidative characteristics of some tissues and organs in chickens at the end of the fattening period and fasting
Kučer, NadaMetaboliti arahidonske kiseline u pasa oboljelih od babezioze2006Mrljak, VladimirArahidonic acid metabolisam in canine babesiosis
Dobranić, VesnaNalaz i utjecaj gljivica na higijensku kakvoću kravljeg mlijeka2006Njari, Bela; Cergolj, MarijanYeasts findings and their influence on hygienic quality of cow milk samples
Ivanković, SinišaProtutumorski učinci lentogenih sojeva virusa newcastleske bolesti uz primjenu mangana, deksametazona i indometacina2006Jurin, MislavAntitumoral effects of lentogenic strains of newcastle disease virus in presence of manganese, dexamethasone and indomethacine
Škrivanko, MarioOcjena zdravstvene ispravnosti i kakvoće mesa odstrijeljenih zečeva (Lepus europeus Pallas)2006Hadžiosmanović, MirzaThe evaluation of healthfulness and quality of shot hares (Lepus europeus Pallas) for human consumption
Vilić, MarinkoUčinak male doze gama-zračenja na aktivnost nekih enzima i koncentraciju bjelančevina u krvnoj plazmi tovnih pilića2006Kraljević, PetarEffect of low dose gamma radiation upon some blood plasma enzyme activity and protein concentration of chickens
Stubičan, ĐurđicaNačela veterinarsko medicinske etike i njihova primjena u veterinarskoj struci i znanosti2006Forenbacher SergejPrinciples of veterinary medical ethics and their application in veterinary profession and science
Vnuk, DraženHemodinamske promjene kod hemoragijskog šoka u nesplenektomiranih i splenektomiranih svinja te u svinja u kojih je učinjena autotransplantacija tkiva slezene.2006Matičić, DraženCardiopulmonary effects of hemorrhagic shock in spleen intact, splenectomized and splenic autotransplanted pigs
Listeš, EddyIzdvajanje i dokaz virusa bolesti plavog jezika lančanom reakcijom polimerazom te serološka istraživanja u Hrvatskoj2006Madić, JosipIsolation and detection of bluetongue virus by PCR and serological survey in Croatia
Marković, DarkoModel ispitivanja transplacentalne genotoksičnosti lijekova2006Dobranić, Tomislav; Fučić Aleksandra,An experimental model of potential transplacental genotoxicity of drugs
Tugomir KaradjolePokazatelji oksidativnog stresa i metaboličkih promjena akutne faze upale pri laparoskopskoj i laparotomijskoj ovarijektomiji kuja2006Goran Bačić
Boris PirkićSupkonjuktivalna korneoskleralna incizija i periferna keratotomija kao metode izbora pri intraokularnim operacijama u pasa2006Brkić, Antun
Mihaljević, ŽeljkoPovezanost patomorfoloških promjena u limforetikularnom tkivu s imunosnim statusom odbijene prasadi oboljele od sindroma kržljanja prasadi2005Valpotić, IvicaCorrelation of pathomorphological findings in lymphoreticular tissue with immune status of porcine multysistemic wasting syndrome diseased weaned pigs
Samardžija, MarkoBiokemijske i hormonske aktivnosti jajnika tijekom puerperija krava različite mliječnosti2005Dobranić, TomislavBiochemical and hormonal activity of ovaries during puerperium in cows with different milk production
Marković, FranjoUčinci levamisola i homeopatskog pripravka Traumel® na imunostimulaciju i kakvoću sperme nerastova2005Valpotić, Ivica; Gereš, DarkoEffect of levamisol and homeopathic drug traumeel on immunostimulation and sperm quality in boards
Zdelar-Tuk, MajaSerumski biokemijski pokazatelji koštane pregradnje tijekom suhostaja i rane laktacije krava holštajnske pasmine2005Stojević, ZvonkoSerum biochemical markers of bone turnover in Holstein cows during drying-off period and early lactation
Križanić, Josip Učinci potencirane i inhalacijske anestezije na krvožilni sustav kunića2005Kos JosipThe effects of potentional and inhalatory anesthesia on the cardiocascular system of the rabbits
Lemo, NikšaGenetska varijabilnost Hrvatskog planinskog psa tornjaka promatrana analizom mikrosatelitskih lokusa2005Bauer, Mario; Vesna Kerhin BrkljačićGenetic Variability Analyzed by Polymorphism of Microsatellite Loci in the Croatian Mountain Dog Tornjak
Boban Blagaić, Alenka .Utjecaj alfa-melanotropina i tetrakozaktida na etanolom izazvani gastritis štakora2005Štambuk, Nikola.The influence alpha- melanotropin and tetracosactid on ethanol- provoked gastritis in rats
Mario KreszingerUtjecaj šivaćeg materijala na biomehaničke i histološke pokazatelje cijeljenja Ahilove tetive u kunića2005Josip KosNN
Gračner, DamjanHematološki pokazatelji i razina haptoglobina u krvi i mlijeku krava s mastitisom2005Bedrica, Ljiljana; Cergolj, MarijanHaematological findings and haptoglobin levels in blood and milk cows with mastitis
Selma FilipovićPrimjena autolognih koštanih graftova artificijalno uzrokovanih defekata mandibule kunića i praćenje cijeljenja2005Josip Kosnn
Berislav RadišićUčinak alumosilikatnih minerala klinoptilolita i kalcijeva montmorilonita te Ascogen®‒a primijenjenih u hrani na cijeljenje loma lakatne kosti u kokoši2005Brkić, Antun; Mazija, Hrvoje
Getz, IvaUspješnost stimulacije jajnika krava u postupku transvaginalne ultrazvučne punkcije i uzgoja in vitro goveđih zametaka2004Tomašković, AntunThe efficiency of ovarian stimulation in cows used for transvaginal ultrasound aspiration of oocytes and culture in vitro of bovine embryos
Benić, MiroslavVrste stanica u sekretu vimena krava s mastitisom uzrokovanim streptokokima i stafilokokima2004Cergolj, Marijan; Mirko LojkićCell types in udder secret of cows with mastitis caused by streptococci and staphilococci
Tišljar, MarinaUčinak antagonista i agonista dušik (II) oksida na pojavu ascitesa-sindrome plućne hipertenzije u tovnih pilića2004Grabarević, ŽeljkoNitric (II) oxide agonist and antagonist effect on ascites-pulmonary hypertension syndrome incidence in broilers
Robić, MirnaPrisutnost spiralnih bakterija u sluznici želuca domaćih i divljih životinja te njihovo značenje u etiologiji upale i vrijeda želuca i dvanaesnika2004Grabarević, Željko; Svetina, AnteGastric intramucosal findings of spiral bacteria in the stomach of domestic and wild animals and their role in the ethiopathogenesis of the gastric and duodenal inflammations and ulcerations
Starešina, VilimKarakterizacija virusa infekciozne anemije kopitara izdvojenog iz krvi inficiranih konja tijekom enzootije 2002. u Hrvatskoj2004Jukić, BerislavCharacterisation of equine infectious anemia virus isolated from horses during an outbreak of equine infectious anemia at 2002 in Croatia
Turk, NenadGenetska raznolikost izolata bakterije roda Leptospira izdvojenih iz životinja u Republici Hrvatskoj2004Pinter, Ljiljana; Vladimir DelićGenetic diversity of Leptospira isolates isolated from animals in Republic of Croatia
Marcela ŠperandaPojačavanje nespecifične imunosti pripravkom inaktiviranog virusa Parapoxivirus ovis radi smanjenja pomora prasadi2004Valpotić, Ivica
Tatjana ŽivičnjakSeroepizootiološka istraživanja lišmanioze u pasa na području Splita2004Albert Marinculić
Tajana Amšel ZelenikaPatogeneza zarazne bolesti burze u tovnih pilića različito inficiranih intermedijarnim i vrlo virulentnim virusom2004Biđin, Zdenko
Ivona MladineoParazitofauna kavezno uzgojene ribe Jadranskog mora2004Sulimanović, Đuro; Albert Marinculić
Salah Hassan IdrisPatomorfološki, mikrobiološki i parazitološki nalazi u plućima jednogrbih deva (Camelus dromedarius)2004Ćurić, Stipica
Irena Lukač NovakHumoralna imunosna reakcija u nojeva različito cijepljenih protiv newcastleske bolesti2004Mazija, Hrvoje; Miljenko Šimpraga
Roić, BesiImunogenost različitih pripravaka inaktivirane i subjedinične vakcine protiv parvovirusne infekcije svinja2003Madić, JosipThe immunity of different preparations of inactivated and subunit vaccines against porcine parvovirus
Barić Rafaj, RenataUtjecaj hemoprotozoona Babesia canis na sustav krvnog zgrušavanja u pasa liječenih imidokarb dipropionatom2003Mrljak, VladimirThe influence of hemoprotozoon Babesia canis on the system of coagulation in the dogs treated with imidocarb diprophionat
Matijatko, VesnaReaktanti akutne faze u pasa invadiranih protozoonom Babesia canis liječenih imidokarb dipropionatom2003Mrljak, VladimirAcute phase reactants in dogs naturally infected with hemoprotozoon Babesia canis treated with imidocarb dipropionat
Hađina, SuzanaSustavno praćenje zračnih onečišćenja u intenzivnoj svinjogojskoj proizvodnji2003Vučemilo, MarijaMonitoring of air pollution in intensive pig production
Marina PavlakUčinak N‒sulfonil‒derivata pirimidinskih nukleobaza i hipertermije na rast anaplastičnog mamarnog karcinoma in vivo2003Marko Radačić; Jure Jerčić
Ranko StojkovićProtutumorski učinak novosintetiziranih benzotiazolovih spojeva2003Marko Radačić
Natalija Topić PopovićInduction of Cytochrome P450 Enzymes of Fish by Oxytetracycline and Combination Ormetoprim – Sulfadimethoxine2003Paul R. Bowser; Emil Srebočan
Boris AntunovićGenetska karakterizacija izolata Babesia spp. u pasa2003Albert Marinculić
Milivoj MikecUtjecaj stresora iz okoliša i hranidbe na iskorištavanje sadržaja žumanjčane vrećice, razvitak probavnog sustava i imunosno stanje tovnih pilića2003Biđin, Zdenko
Željko ČaćUspješnost oralne vakcinacije lisica protiv bjesnoće provjerom njihova imunosnog stanja2003Jukić, Berislav
Željka LaburaMorfološke osobitosti i razmnožavanje školjkaša češljače Aequipecten opercxularis (Linnaeus 1758) i kunjke Arca noae Linnaeus, 1758 u Sjevernom Jadranu2003Gomerčić, Hrvoje; Mirjana Hrs‒Brenko
Kusak, JosipCONDITIONS FOR LIFE OF WOLVES (Canis lupus L.) IN CROATIA2002Huber, ĐuroAnalyses of living conditions for wolves in Croatia
Jemeršić, LorenaFilogenetska analiza izolata virusa klasične svinjske kuge izdvojenih u Republici Hrvatskoj2002Madić, Josip; Mirko LojkićPhylogenetic analysis of classical swine fever virus isolates in Republic Croatia
Kuzmanović, ŽeljkaUtjecaj odmora prije klanja na histokemijske i fizikalno kemijske osobitosti mišićnih vlakana u goveda2002Gjurčević Kantura, Vesna; Hadžiosmanović, MirzaThe effect of pre-slaughter rest on histochemical and physical-chemical properties of he muscle fibers in cattle (Influence of resting before slouthering on histochemical and fisical-cemical characteristic of muscle fibres in ox)
Prevendar Crnić, AndrejaUčinak različitih sojeva virusa zarazne bolesti burze na aktivnost mikrosomskih enzima jetre u pilića2002Sakar, Darko; Pompe-Gotal, JelenaThe effects of different strains of infectious bursal disease viruses on hepatic microsomal enzyme activities in chickens
Ivančica Strunjak – PerovićVirusne bolesti lubina (Dicentrarchus labrax L.) i cipala (Mugil spp.) u Jadranu2002Sulimanović, Đuro; Teskeredžić, Zlatica
Božić, PeroGenetske odlike simentalskog goveda u Hrvatskoj za prinos i kemijski sastav mesa2001Karadjole, IvoGenetic characteritics of the Simmental cattle in Croatia for fattening and chemical composition of meat
Herak-Perković, VlastaUčinci gizerozina i histamina na patomorfološke promjene i prisutnost enzima sintaza dušik (II) oksida u tovnih pilića2001Grabarević, ŽeljkoThe effects of gizzerosine and histamine on pathomorphological changes and activity of the nitric oxyde sinthase in broilers
Humski, AndreaSposobnost adherencije enterotoksigenih sojeva bakterije Escherichia coli nakon izlaganja subminimalnim inhibicijskim kocentracijama nekih antibiotika2001Naglić, Tomo; Bilić, VitomirAdherence abbility of enterotoxygenic Esecherichia coli strains exposed to subminimal inhibitory concentrations of some antibiotics
Mato HacmanjekZastupljenost i značenje nametnika riba na ribnjačarstvima Narta i Lipovljani2001Matašin, Željka
Karačić, VeseljkoUčinci glukozinolata uljane repice na zdravlje i proizvodna svojstva pilića u tovu2000Sabočanec, Ruža; Šerman, VlastaInfluence of oily seed rape of glukosinolates on the health and production properties of fattening
Slavica, AlenAnatomske i histoenzimske osobitosti muških spolnih organa škampa (Nephrops norvegicus L.)2000Zobundžija, MladenHistomorphological and enzymatic characteristics of male reproductive organs in the Norway lobster (Nephrops norvegicus L.)
Vlahović, KsenijaUsporedba dijagnostičkih postupaka za dokazivanje infekcije bakterijom Chlamydia sp. u domaćih preživača2000Župančić, ŽeljkoComparison of diagnostic procedures for diagnosis of infection with bacterium Chlamydia sp. in domestic ruminants
Terzić, SvjetlanaHumoralna i stanična imunost prasadi nakon imunizacije atenuiranim sojem Kina i glikoproteinom E2 virusa klasične svinjske kuge2000Madić, Josip; Valpotić, IvicaHumoral and cellular immunity of piglets vaccinated by attenuated strain China or gp E2 of classical swine fever virus
Božić, FraneImunomodulacijski učinak levamisola pri peroralnoj vakcinaciji odbijene prasadi živom vakcinom protiv kolibaciloze2000Valpotić, IvicaImmunomodulation effect of levamisole in peroral vaccination of weaned pigs with live vaccine against colibacillosis
Artuković, BrankaSubkronično trovanje kokoši nesilica gozerozinom2000Grabarević, ŽeljkoSubchronic gizzerosine toxicity in laying hens
Tušek, TatjanaMorfološki i morfometrijski pokazatelji kod određivanja kostiju jelana iz eneolitičkih ostataka Vučedolske kulture2000Mihelić, Damirmorpfological and morphometrical indicators in determining deer bones from Eneolithic remains of Vučedol culture
Tomislav MajićUtjecaj okoliša i zdravstvenog stanja mliječne žlijezde na sastav i higijensku kakvoću kozjeg mlijeka2000Hadžiosmanović, Mirza
Popović, MajaBiomedicinsko vrednovanje makromolekula iz glikolipoproteinskog pripravka (G-90) tkiva gujavica (porodica Lumbricidae)1999Hrženjak, TerezijaBiomedical valvation of macromoleculars from glicolypoprotein's extract G-90 obtained from earthworm's tissue (Lumbricidae)
Jerković, IvicaTireohormonalna aktivnost, metabolički pokazatelji i krvna slika u tovnih svinja hranjenih dodatkom sačme uljane repice1999Svetina, AnteThiroid hormonal activity, metabolic indices and haematology of fattening pigs fed on the diet containing OO-rapeseed meal
Nejedli, SrebrenkaUtjecaj histokemijskih osobitosti mišićnih vlakana na kakvoću proizvoda od usitnjene junetine1999Hraste, Ante; Jelić, AnteThe influence of histochemical properties muscle fibres on quality products of mincened heifers meat
Lidija KozačinskiPostupci izolacije i značenje bakterije Listeria monocytogenes u higijeni namirnica1999Živković, Josip
Boris HabrunImunogenost toksina ApxIVA i određivanje gena za egzotoksine bakterije Actinobacillus pleuropneumoniae1999Naglić, Tomo; Bilić, Vitomir
Zoran MilasOdrživost virulencije rikecije Eperythrozoon suis u svinjskoj krvi pri ‒18ºC1999Modrić, Zvonko
Aneta KarakašMogućnost primjene električnih impedancijskih izmjera za određivanje kakvoće junećeg mesa1999Njari, Bela; Petrak, Tomislav
Dagny StojčevićSerološka dijagnostika cisticerkoze u ljudi i životinja1999Marinculić, Albert
Mila Međugorac PopovskiPoliklonska protutijela za endocitozne vezikule iz kore bubrega štakora1999Sabolić, Ivan; Mihelić, Damir
Dražen MatičićPristup sjednom živcu na velikoj i maloj sjednoj usjeklini te bedrenom živcu u svrhu njihove anestezije u domaćih preživača1999Brkić, Antun; Mihelić, Damir
Goran BačićHormonalne i biokemijske promjene u plodovim ovojnicama i tekućinama gravidnih ženki kunića1999Catinelli, Marijan
Snježana ZrnčićPatomorfološka, epizootiološka i bakteriološka istraživanja vibrioze lubina (Dicentrarchus labrax L.) iz uzgoja u hrvatskom priobalju1999Ćurić, Stipica
Mario MitakUtjecaj subtoksičnih doza atrazina i zearalenona na reprodukciju štakora1999Herak, Miroslav
Nina Poljičak MilasMogućnost dijagnostike hemoblastoza mjerenjem kinetičkih svojstava serumske malat dehidrogenaze1999Kampl, Branimir; Jakšić, Branimir
Potočnjak, DaliborVladanje nazimica nakon promjene držanja i smještaja te kretanje razine kortizola u krvnoj plazmi tijekom rane faze graviditeta1998Krsnik, Boris; Bedrica, LjiljanaThe behaviour of gilts after changes in menangement and housing and the ellevels of cortisol in bloot plasma during early phase of gravidity
Branko PrevarekProcjena funkcije jetre u koza i jaradi na temelju patohistoloskog nalaza i biokemijskih pokazatelja u krvi1998Krizan Culjak; Mitin, VladimirLiver function estimate in goats and kids on the basis of pathohistological research findings and some biochemical indication of their blood
Damir StaninKvantitativne metode procjene silhuete srca primjenom određenih parametara u različitih pasmina pasa1998Šehić, Mensur
Alan KovačevićElektrokardiogram u pasa oboljelih od akutne babezioze1998Hahn, Vladimir
SuzanaResorpcija magnezija in vitro iz pojedinih odjeljaka svinjskog debelog crijeva1998Emanović, Dubravko
Brstilo, MateUtjecaj neškodljivog uklanjanja serološki pozitivnih životinja na pojavnost infekciozne anemije kopitara u Hrvatskoj1997Jukić, BerislavInfluence of harmless removal of the serological positive animals on causing of infectious anemie of equines in Croatia
Pavičić, ŽeljkoVladanje nazimica i razina kortizola u krvi nakon promjene načina držanja i smještaja1997Krsnik, BorisThe behaviour of gillts and level of cortisol in blood after changes in keeping and housing
Yammine, RayaneVladane odbijene prasadi oralno vakcinirane živom vakcinom protiv F4+ enterotoksigenih sojeva bakterije Escherichia coli1997Prof. dr. sc. Boris KrsnikBehaviour of Weaned pigs orally vaccinated with live vaccine against F4+ enterotoxigenic strains of Escherichia coli
Petrinec, NikicaStanični i humoralni imunosni odgovor konja hiperimuniziranih toksoidom uzročnika tetanusa1997Valpotić, Ivica; Madić, JosipCellular and humoral immune responses of horses hyperimmunized with tetanus toxoid
Šeol, BrankaFiziološke osobine i virulencija sojeva bakterije Staphylococcus hyicus1997Hajsig, Danko; Župančić, ŽeljkoPhysiological properties and virulence of Staphylococcus hyicus strains
Mirsad SadikovićPromjene razine nekih lipida u ejakulatima nerastova tijekom godine1997Herak, Miroslav
Toni DovenskiUsporedba ehograma jajnika s razinom progesterona i estradiola u krvi krava tijekom spolnog ciklusa u puerperiju i u jalovih krava1997Herak, Miroslav
Ljupče KočoskiMogućnosti oplodnje jajnih stanica krava in vitro u različitim medijima1997Makek, Zdenko
Damir ŽubčićMetabolički profil koza njemačke srnaste plemenite pasmine i njegovo kliničko značenje pod određenim uvjetima držanja1997Forenbacher, Sergej
Tomislav DobranićUčinak kadmijevih soli apliciranih peroralno na spolne organe i graviditet kunića1997Herak, Miroslav
Darko GerešPromjene razine progesterona i estradiola‒17ß u krvi krmača tijekom perinatalnog razdoblja1997Herak, Miroslav
Rayane YammineVladanje odbijene prasadi oralno vakcinirane živom vakcinom protiv F4+ enterotoksigenih spojeva bakterije Escherichia coli1997Krsnik, Boris
Berislav LevarMogućnost poboljšanja rezultata razmnažanja primjenom indukcije estrusa u krava1997Herak, Miroslav
Rozelindra Čož‒RakovacUtjecaj fizikalno‒kemijske kakvoće vode na razinu enzima u krvi diploidnih i triploidnih srebrnih lososa1997Sulimanović, Đuro; Teskeredžić, Emil
Tomislav BabićTrohleoplastika u liječenju patele u psa1997Peitel, Mirko
Markuš-Cizelj, LjiljanaImunogenost subjedinične vakcine protiv bolesti Aujeszkoga u miševa i kunića1996Madić, JosipImmunogenicity of subunit vaccine against Aujeszky's disease in mice and rabbits
Mikulec, ŽeljkoUčinci multienzimskog pripravka dodanog hrani na proizvodna svojstva pilića u tovu1996Šerman, VlastaThe effects of multienzyme preparation on production results of fattening chicks
Harapin, IvicaZnačenje glutation-peroksidaze u miopatija i miokardiopatija junadi u tovu1996Bauer, Marion/a
Nora MasUtjecaj različitih količina vitamina A i E na odlaganje i kakvoću masti u tkivima pilića u tovu1996Šerman, Vlasta
Vladimir MelenjukUtjecaj suncokretove sačme na proizvodne rezultate kokoši nesilica1996Šerman, Vlasta
Josip BacanUzroci slabije plodnosti krava na području Veterinarske stanice Ozalj1996Rižnar, Srđan
Cvetnić, ŽeljkoEpizootiološko značenje kompleksa Mycobacterium avium intracellulare i drugih potencijalno patogenih mikobakterija u okolišu svinja1996Cvetnić, Slavko; Naglić, Tomo
Zdravko JanickiMorfohistokemijske osobitosti interdigitalnih žlijezda u srne (Capreolus capreolus L.)1996Zobundžija, Mladen; Jakovac, Martin
Božo MikulićPromjene razine testosterona u krvnom serumu bičića tijekom performance testa1996Herak, Miroslav
Damir HamamdžićFiziologija α 2‒adrenergičkih receptora ß stanica gušterače: karakterizacija i regulacija1996Mitin, Vladimir
Mrljak, VladimirPromet bakra, cinka i željeza u različitim razdobljima reproduktivnog ciklusa krmača1995Bauer, Marion/a
Tomić DavorkaRazvitak neurona pozitivnih na dušikov monoksid sintetazu (NOS) u magnocelularnim jezgrama mediobazalnog telencefalona štakora1995Zobundžija, Mladen
Josip NarančićPrilog higijeni otpadnih voda u utilizacijskom zavodu1995Asaj, Antun
Karmen Botka‒PetrakDodatak enzima u hrani i neke osobitosti bijelih i crvenih mišića u pilića1995Zobundžija, Mladen
Dubravko VidučPrinos uzgojno selekcijskog rada povećanju proizvodnje mlijeka simentalskog goveda u Hrvatskoj1995Karadjole, Ivo; Herak, Miroslav
Miljenko MartinjakUčinak davanja antibiotika na suzbijanje enteritisa u prasadi s posebnim osvrtom na nekrotični enteritis uzrokovan bakterijom C. perfrigens TIPC u uvjetima industrijske proizvodnje svinja1994Župančić, Željko
Antun VitkovićUtjecaj nekih antibiotika u različitim koncentracijama u razrijeđenoj spermi nerastova na preživljavanje spermija i bakterijske flore iz ejakulata1994Herak, Miroslav
Renata PeternelPoredbena istraživanja želatinoznog (glikogenskog) tjelešca u različitih vrsta ptica1994Gomerčić, Hrvoje
Ljerka ZebaUtjecaj akaricida na učestalu pojavu vapnenastog legla u pčele medarice (Apis mellifera carnica)1994Sulimanović, Đuro
Nela PivacDiazepam i osovina hipotalamus‒hipofiza‒nadbubrežna žlijezda1994Peričić, Danka
Vladimir RukavinaProširenost vakcinalnog virusa zarazne bolesti burze u pilećim tkivima nakon različitog načina vakcinacije1994Mazija, Hrvoje
Petar DžajaForenzičko prosuđivanje erozija kutikule mišićnog želuca tovnih pilića1994Grabarević, Željko
Prodanov, RistoSalmonelne infekcije u farmskim uzojima konzumnih nesilica1993Prukner-Radovčić, EstellaSalmonella infections in farm breedings of egg layers
Mihelić, DamirMogućnost pristupa nekim živcima lumbosacralnog spleta u psa1993Zobundžija, Mladen
Jamal El‒Mabrouk Ben ZaglamIzvori i stupanj kontaminacije domaćih životinja kromom1993Srebočan, Vjekoslav
Zlatko HardiMorfohistokemijske značajke testisa i epididimisa u jelena običnog (Cervus elaphus) iz dvaju biotipa u razdoblju prije, za vrijeme i nakon parenja1993Babić, Krešimir
Snježana VukovićRazvoj glikogenskog tijela purana1993Gomerčić, Hrvoje
Sunčica UhitilHigijensko značenje i postupci izolacije Listeria monocytogenes u mesu1993Živković, Josip
Zdravko ŽvorcLiječenje pripravcima iz lišća i korijena velebilja (Atropa belladonna) pasa otrovanih organofosfornim spojevima1993Tomašek, Vladimir
Miljenko ŠimpragaUčinak radioaktivnog fosfora 32P na neke hematološke i biokemijske pokazatelje u krvi pilića1993Kraljević, Petar
Boris AngelkovUtjecaj funkcije štitne žlijezde na funkciju jajnika krava tokom spolnog ciklusa1993Herak, Miroslav
Vesna Cvelić‒ ČabriloNeutralizacija specifičnih protutijela stečenih inaktiviranom vakcinom prouzročena virusom newcastleske bolesti1993Mazija, Hrvoje
Mladen ČulinovićUkupna beta radioaktivnost i radioaktivnost nekih radionuklida u pojedinim dijelovima ekološkog lanca u Međimurju1993Kraljević, Petar
Velimir SušićVarijabilnost u građi tijela i proizvodnji mlijeka ovaca s genetički različitim tipovima hemoglobina1993Mikulec, Krešimir
Renata NovakUtjecaj jednokratnog i višekratnog davanja aroclora 1254 na histoencimatske osobitosti jetre šarana (Cyprinus capriol L.)1993Kozarić, Zvonimir
Renata Novak MirčetićMetabolizam ugljikohidrata u jetri dijabetičkih životinja prije i nakon transplantacije pankreasa1993Martinčić, Tomo; Slijepčević, Milivoj
Dražen OraićEpizootiologija i profilaksa jersinioze u kalifornijske pastrve (Onochorhynchus mykiss)1993Petrinec, Zdravko; Naglić, Tomo
Damir RudanRazina estrogena i progesterona u krvi krava neposredno prije i i poslije porođaja1993Herak, Melita
Olujić, ZvonkoSadržaj kadmija, olova i žive u flori, fauni i tlu bazena Kupčine1992Pompe-Gotal, Jelena; Prpić, BranimirCadmium, lead and mercury content in flora, fauna and soil of Kupčina Basin
Branko LikerProteoliza diazosupstrata djelovanjem buragovih mikroorganizama in vitro1992Timet, Dubravko
Dragutin MatarugićReprodukcija mliječnih krava i mogućnosti njene intenzifikacije u govedarskim farmama1992Rižnar, Srđan
Ankica NemaničImunosupresivna i toksična svojstva plijesni iz roda Fusarium izdvojenih iz krmiva i krmnih smjesa namijenjenih hranidbi peradi1992Mazija, Hrvoje
Ivan RusacReovirusi u etiologiji bolesti različito vakciniranih teških hibrida kokoši i njihovih potomaka1992Biđin, Zdenko
Zdenko MarkićRasprostranjenost serovarova 0:3 i 0:9 bakterije Yersinia enerocolitica u zdravih svinja u Republici Makedoniji1992Hajsig, Danko
Ramljak DanicaImmunosupressive effects of Fusarium moniliforme culture material and its mycotoxin Fusarin C1992Mazija, Hrvoje
Zoran StojiljkovićCijeljenje prijeloma na deperiostiranoj bedrenoj kosti psa u stabilnoj osteosintezi1991Peitel, Mirko
Stjepan KozjanUtjecaji različitih intraokularnih dijagnostičkih metoda i patoloških zbivanja na promjene položaja srca u psa1991Šehić, Mensur
Albert MarinculićImunogena i biokemijska svojstva izolata Nova Scotia‒a podvrste Trichinella spiralis nativa1991Džakula, Nikola; Valpotić, Ivica
Miljenko RopacUtjecaj pasmine i načina držanja na morfološke i histoencimske osobitosti kože koza1991Hraste, Ante
Metodija DodovskiPojava erozija u mišićnom želucu pilića i kokošiju izloženih gladovanju i žeđanju1991Timet, Dubravko
Darinka PranjićHigijensko značenje i dokaz Campylobacter jejuni et coli u mesu1991Živković, Josip; Hadžiosmanović, Mirza
Srebočan, EmilIstraživanja veličine, proširenosti i izvora kontaminacije životinja kadmijem na području SR Hrvatske1989Srebočan, VjekoslavMagnitude, distribution and sources of cadmium contamination in animals from SR of Croatia
Bedrica, LjiljanaPromjene u krvi i koštanoj srži kod nekih novotvorina pasa1989Forenbacher, SergejChanges in blood profile and bone marrow profile in dogs with different tumours
Sabočanec, RužaHistološke promjene u srčanom mišiću i koronarnim krvnim žilama u pasa.1988Čuljak, KrižanHistologicalchanges in the myocardium and coronar blood vesels in the dogs.
Pompe-Gotal, JelenaStupanj kontaminacije živom tkiva životinja s ekopodručja Crna Mlaka1984Srebočan, VjekoslavMercury contamination level of animals' tissues from ecosystem Crna Mlaka
Biuk-Rudan, NevenkaSerološki dokaz zaraznog rinotraheitisa i virusnog proljeva-bolesti sluznica u stadima mliječnih krava s poremetnjama plodnostiMadić, JosipSerologic improve of infectious bovine rhinotracheitis and bovine viral diarrhoea in dairy cows with reproductive disorders