Stručni magisterij

Cjelovite ocjenske radove možete pronaći u repozitoriju Veterinarskog fakulteta: https://repozitorij.vef.unizg.hr/

 

_AUTORI
_NASLOV
godina obrane
_MENTORI
_NASLOV_EN
zavod
Maja Lerotić Mokraćni kamenci kod pasa2015Capak, D.Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Sandra JurkovićMetode kontracepcije u kuja i mačaka2014Darko GerešKlinika za porodništvo i reprodukciju
Renata ZorkoUtjecaj okoliša na dinamiku razvoja bakrenastog moljca Plodia interpunctella (Hoebner) unutar gotovih proizvoda začinskih smjesa2014Marija VučemiloPodravka d.d., kontrola kvalitete - Centralni mikrobiološki laboratorij
Novak, BranimirUtjecaj dobi, spola i reproduktivnog statusa na hematološke pokazatelje međimurskog konja2013Prvanović, Nikica; Bedrica, LjiljanaThe influence of age, gender and reproduction status on haematological parameters in protected and endengered murinsulaner horsesKlinika za unutarnje bolesti
Jelenić, IvaPregled i analiza patoloških promjena alveolarnog dijela dišnog sustava pasa i mačaka2013Hohšteter, MarkoReview and analysis of pathological changes of the alveolar parts of the respiratory system of the dogs and catsZavod za veterinarsku patologiju
Bačani, IvicaUčinak indukcije poroda na organizaciju prasenja i proizvodne pokazatelje krmača2013Ekert Kabalin, Anamaria; Dobranić, TomislavThe effect of inducing birth on the farrowing organisation and sow production indicatorsZavod za stočarstvo, Klinika za porodn. I reprodukc.
Kristina GulišPerinealna hernija u pasa2013D. CapakKlinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Kristina GvozdenicaRendgenološka dijagnostika bolesti cjevastih kostiju pasa2013? nenavedenoZavod za rendgenologiju , UZV dijagnostiku i fiz. Terapiju
Boris LjubićLeptospiroza pasa na području Križa i Ivanić Grada2013Z. MilasZavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom
Dubravka TrninićUčestalost crijevnih parazita kod pasa na području općine Sveti Petar Orehovec2013T. ŽivčnjakZavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom
Ingeborg FrankovićEpidemiološki značaj populacije domaćih mesoždera u Istarskoj županiji kao mogući izvor bjesnoće2013Z. Milas, dr.M. PavlakZavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom
Vuletić Lenić, JelenaSuzbijanje komaraca u urbanim područjima Primorsko-goranske županije2012Vučemilo, MarijaMosquito control in urban areas of Primorskogoranska countyZavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja
Horvat Marković, RomanaUčestalost onečišćenja svinjskih i goveđih polovica enterobakterijama (E. coli i Salmonella spp.) u postupku klaoničke obrade2012Šeol Martinec, Branka; Kozačinski, LidijaFrequency of pork and beef meat contamination with E. coli and Salmonella spp. during the process of slaughtering
Šimundža, StjepanOsobitosti konja za alkarsko konjičko natjecanje2012Prvanović Babić, Nikica; Kos, JosipCharacteristics of horses used for traditional equestrian manifestation "Sinjska Alka"Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Kornelija JurinaNalaz bakterije Cronobacter sakazakii u mliječnoj čokoladi2012L. KozačinskiZavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane
Edi MaričićOperacijsko liječenje luksacija kukova u pasa i mačaka2012M. KreszingerKlinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Stjepan CestarRendgenološka dijagnostika koštanih tumora pasa i mačaka2012V. ButkovićZavod za rendgenologiju , UZV dijagnostiku i fiz. Terapiju
Nenad GulijaRendgenološka dijagnostika i učestalost bolesti jednjaka i želuca u pasa2012? nenavedenoZavod za rendgenologiju , UZV dijagnostiku i fiz. Terapiju
Samir MujagićOperacijsko liječenje luksacija patela kod pasa i mačaka2012M. KreszingerKlinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Gordana MakarEnteralna prehrana u pasa i mačaka2012V. MatijatkoKlinika za unutarnje bolesti
Željko SlivarOrijentacijski progesteronski test u dijagnostici ždrijebnosti2012A. TomaškovićKlinika za porodništvo i reprodukciju
Zoran BošnjakZbrinjavanje ambalaže onečišćene opasnim tvarima2012A. TomaškovićZavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane
Vando RaunigRendgenološka i ultrazvučna dijagnostika bolesti jetre i slezene u pasa2012V. ButkovićZavod za rendgenologiju , UZV dijagnostiku i fiz. terapiju
Ivica VujevićJavnozdravstveno značenje cisticerkoze goveda2011B. NjariZavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane
Martina Bašić KleščićUčestalost novotvorevina rodnice u kuja na Klinici za por. I repr. VEF-a u razd. 2007.-2009. g.2011Tugomir KaradjoleKlinika za porodništvo i reprodukciju
Dolar TomislavUsporedba kliničkih pokazatelja , standardnih lab. pretraga i C-reaktivnog proteina u dijagnostici babezioze pasa2011D. GračnerKlinika za unutarnje bolesti
Hrvoje KabalinVažnost primjene ultrazvuka u skraćenju servisnog i međutelidbenog razd. Krava tijekom puerperija2011J. GrizeljKlinika za porodništvo i reprodukciju
Sanjica KatićUčestalost i značenje protruzije intervertebralnog diska u psa2011V. ButkovićZavod za rendgenologiju , UZV dijagnostiku i fiz. Terapiju
Sanja LazićLeptospiroza pasa na području Slatine2011V. StarešinaZavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom
Draženko MajetićLeptospiroza pasa na području Virovitice2011Z. ModrićZavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom
Ines PetrovićKlinička i laboratorijska dijagnostika zatajenja bubrega u pasa2011D. Žubčić, LJ. BedricaKlinika za unutarnje bolesti
Zrinka Filopović GenterAcidno-bazni status u pasa tijekom inhalacijske i intravenske anestezije2011D. CapakKlinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Bruno LjoljeDijagnostika i učestalost diskopatija u psa2011V. ButkovićZavod za rendgenologiju , UZV dijagnostiku i fiz. Terapiju
Babić MarioDiferencijalna dijagnostika i principi terapije glaukoma u pasa2011Zdravko JanickiKlinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Bedrica LjiljanaHistokemijske i morfometrijske osobitosti statodinamičkog i dinamičkog mišićja pilića u toku rasta1984U. BegoZavod za anatomiju, histologiju i embriologiju
Skip to content