Znanstveni magisterij

Cjelovite ocjenske radove možete pronaći u repozitoriju Veterinarskog fakulteta, https://repozitorij.vef.unizg.hr/

 

_AUTORI
_NASLOV
godina obrane
_MENTORI
_NASLOV_EN
zavod
Katić, SandaBruceloza ovaca i koza u Splitsko-dalmatinskoj županiji u razdoblju od 2009. - 2011. g.2014Šeol Martinec, BrankaBRUCELOSIS IN SPLIT-DALMATIA COUNTY IN THE PERIOD 2009. - 2011.Hrvatski veterinarski institut Zagreb
Mikulčić, MajaDijagnostika i liječenje epileptoidnih stanja u pasa2013Bedrica, LjiljanaDiagnostic and treatment of canine epileptoid disordersKlinika za unutarnje bolesti
Džakula, DejanPatohistološke promjene u jetri i plućima divlje svinje uzrokovane nametnicima2013Sabočanec, RužaPatohistological changes in the liver and lungs of wild boar caused by parasitesZavod za veterinarsku patologiju, Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti
Šimičević, MarinPrirasti jaradi u tovu hrvatske šarene koze i njezinih križanaca s jarcem alpske pasmine2013Sušić, Velimir; Štoković, IgorGrowth of the kids of Croatian colored goat and its crosess with Alpina goatZavod za stočarstvo, Klinika za porodn. I reprodukc.
Miljenko CmrečakKirurško liječenje rupture križnih ligamenata u pasa modificiranom metodom po Dickinsonu iNunamakeru2013D. CapakKlinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Rokoš, BorjanČimbenici iskoristivosti trupova jelena običnog (Cervus elaphus L.) iz prirodnog uzgoja2012Janicki, Zdravko; B. PirkićFactors influencing carcass utilization in naturally bred red deer (Cervus elaphus L.)Zavod za biologiju , patologiju i uzgoj divljači
Džafić , NatalijaUČINAK SUSTAVNOG PRAĆENJA HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI DAGNJI (Mytilus galloprovincialis) NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE2012Njari , BelaEFFECT OF SYSTEMATIC MONITORING OF HYGIENE QUALITY IN MUSSELS (Mytilus galloprovincialis) ON TERRITORY OF ISTRA COUNTY
Šemiga, NinoslavUčinak obogaćenog okoliša na tjelesnu masu odbijene prasadi2012Pavičić, ŽeljkoEffect of enriched environment on weaned pigs weight
Cukon, NenadKakvoća mesa istarskog goveda2012Njari, BelaMeat quality of Istrian cattleZavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane
Matković, SrećkoHigijenski standardi na farmi tovnih pilića2012Vučemilo, MarijaHygienic standards on broilers farmZavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja
Gorišek, RobertBiokemijski pokazatelji u serumu jelena običnog (Cervus elaphus L.) iz prirodnog uzgoja2012Janicki, ZdravkoBiochemical blood analysis of free-ranging red deer (Cervus elaphus L.)Z. za biologiju, patologiju i uzgoj divljači
Božović, BojanUsporedba djelotvornosti različitih postupaka u izdvajanju bakterija roda Salmonella na selektivnim podlogama2012Branka Šeol; Lidija KozačinskiEfficienca of Salmonella spp. isolation on selective mediaZavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom
Blažević, MajaNadzor provođenja deratizacije u suzbijanju trihineloze na području Đakova2012Matković, KristinaMonitoring of the deratisation implementation in trichinosis control in Đakovo areaZavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja
Horvat, MarijaOcjena kakvoće vode namijenjene biljnoj proizvodnji na području Međimurja2012Vučemilo, Marija; A. TomaškovićRating the quality of water intended for crop production in MeđimurjeZavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane
Arapović, DavorDijagnostika i liječenje leukemije u pasa2012Bedrica, LjiljanaDiagnostic and treatment leukaemia in dogs.Klinika za unutarnje bolesti
Zidar, BiserkaHematološke promjene u mačaka pozitivnih na virus mačje leukemije2012Bedrica, LjiljanaHematological changes in cats positive to FeLVKlinika za unutarnje bolesti
Ozimec ; IgorOdređivanje osjetljivosti izolata bakterije Pseudomonas Aeruginosa izdvojenih iz pasa na antimikrobne lijekove E-testom2012Šeol BrankaSensitivity of P. aeruginosa strains isolated from dogs against antipseudomonal antibiotics with E-testZavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom
Natalija DžafićUčinak sustavnog praćenja higijenske ispravnosti dagnji (Mytilus galloprovincialis) na području Istarske županije20120Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane
Šimunović, MarioUčinkovitost suzbijanja fascioloidoze jelena običnog (Cervus elaphus L.) u lovištu br. XIV/9, Podunavlje-Podravlje2011Janicki, ZdravkoPrevention of fascioloidosis prevalence in the red deer population in the XIV/9 hunting ground ''Podunavlje-Podravlje''Zavod za biologiju, patologijui uzgoj divljači
Penava, IvanaSanitarne mjere u suzbijanju klasične svinjske kuge na području Borova 2006. godine2011Vučemilo, Marija; Matković, KristinaSanitation measures in classical swine plague control on Borovo area in 2006. yearZavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju, Vef
Goljak, BrankoSeroprevalencija babezioze u pasa uzrokovane parazitom Babesia canis u Republici Hrvatskoj2011Mrljak, Vladimir; Barić Rafaj, RenataSeroprevalence of canine babesiosis caused by Babesia canis in the Republic of CroatiaZavod za parazitologiju
Kovačević, IrinaKrvne grupe u domaćih mačaka (Felis domestica) na području grada Zagreba2011Bedrica, Ljiljana; Gračner D.,Blood types of domestic cats (Felis domestica) in the city of ZagrebKlinika za unutarnje bolesti
Bedenicki, MartinaMetabolički profil istarskog goveda2011Bedrica, Ljiljana; D. ŽubčićMetabolic profile in the istrian cattleKlinika za unutarnje bolesti
Jambrešić, KrešimirDijagnostika i liječenje limfoma u pasa2011Bedrica, LjiljanaDiagnostic and therapy lymphoma in dogs
Ana MitrovićOtrovanje mačaka piretroidima nakon primjene na kožu2011Srebočan, EmilFeline pyrethroid poisonings after skin applicationZavod za farmakologiju i toksikologiju
Katana, BlažanRana dijagnostika gravidnosti u krava2010Samardžija, Marko; Grizelj, JurajEarly pregnancy diagnosis in cows
Ristanić, AlmaOdređivanje plodnih dana u kuja2010Samardžija, Marko, Prvanović, NikicaDetermination of fertile period in biches
Bilajac, MirsadProvjera uspješnosti provedbe sanitacijskih operativnih postupaka u zdravstvenim i odgojnim ustanovama grada Rijeke2010Vučemilo, MarijaSuccess verification of the implementation sanitation operating procedures in health and educational institutions in the city of Rijeka
Ivaniš, DarioZnačenje kontrole puerperija u cilju poboljšanja reproduktivne učinkovitosti goveda na području Veterinarske stanice Varaždin2010Samardžija, MarkoSignificance of puerperium control for the improvement of reproductive efficiency in cows on Varaždin Veterinary Station area
Alma RistanićUsporedba uspješnosti primjene semikvantitativnih progesteronskih testova i vaginalno-citološkog brisa za određivanje plodnih dana kuja2010Samardžija, MarkoComparation of application of vaginal cytology with target progesteron test for deteronation of optimal fertility days in bitches
Hlušička, Mikac, IvanaRendgenološka i ultrazvučna dijagnostika bolesti osrčja u pasa2010Stanin, DamirRadiography and ultrasound diagnostic of pericardial diseases in the dog
Stupar, DragoUpotreba fitomenadiona u liječenju pasa otrovanih antikoagulatnim rodenticidima2009Bedrica, LjiljanaUsing fitomenadion in treatment anticoagulant rodenticide intoxication in dogs
Pivac, IgorČimbenici uspješnosti suzbijanja Fascioloides magna u uzgoju jelenske divljači2009Janicki, ZdravkoFactors of success in preventing Fascioloides magna when breeding deer game
Šebečić, MarinkoKoncentracije kadmija, olova i žive u nekim tkivima jelena običnog (Cervus elaphus L.) u Baranji2009Srebočan, Emil; Janicki, ZdravkoCadmium, lead and mercury concentrations in some red deer (Cevus elaphus L.) tissues from Baranja region
Svoboda, DavorPoticanje pobačaja kuja istovremenom primjenom dopaminskih agonista i sintetskog analoga prostaglandina F2alfa2009Samardžija, MarkoAbortion induction in bitches by simultaneous application agonists and syntetic analogue of prostaglandin F2 alpha
Ledenko, IvanaRendgenološka i ultrazvučna dijagnostika mitralne insuficijencije u psa2009Stanin, DamirRadiological and echocardiographic diagnostic of mitral insufficiency in dogs
Ćorić, AnteNajčešće stručne pogreške pri teškim teljenjima2009Džaja, PetarThe most professional mistakes during heavy labor in cows
Ljubić, ŽeljkoUtjecaj različitih uvjeta smještaja i broja životinja na higijensku kakvoću zraka u prasilištima2008Pavičić, ŽeljkoInfluence of housing conditions and number of animals on hygienic air quality in the farrowing pen
Ajduković, IvoUčinak piretrina na razvojne oblike člankonožaca tijekom zrenja dalmatinskog pršuta2008Vučemilo, MarijaThe effect of pyrethrine on the invasion of the dalmatian smoked ham with arthropods
Merćep, AnđelaUtjecaj tehnološkog postupka proizvodnje na kakvoću sira trapista2008Kozačinski, LidijaThe influence of the technology manufacturing procedure on the quality of Trappist cheese
Boban, VesnaPrimjena sustava HACCP u dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji2008Vučemilo, MarijaDisinfection, disinsection and rat poisoning measures in the smoked ham unit with installed HACCP system
Pinter, NinoHigijenski pokazatelji mesnih i ribljih konzervi namijenjenih za Oružane snage Republike Hrvatske2008Kozačinski, LidijaHygienic indicators of tinned meat and fish aimed for Croatian army
Kovačević, SašaBiosigurnost na farmi mliječnih krava2008Vučemilo, MarijaBiosafety on dairy cows farm
Balić, DavorHumoralna i stanična imunost goveda prirodno inficiranih virusom enzootske leukoze2008Madić, Josip; Popović, MajaHumoral and cell immunity in cattle naturally infected with bovine leukemia virus
Marković, EvicaKlinička istraživanja virusne imunodeficijencije i virusne leukemije u prirodno inficiranih mačaka2008Rudan, Nevenka; Kučer, NadaClinical studies of feline immunodeficiency and feline leukemia virus in naturally infected cats
Vešligaj, BožicaSuzbijanje sirne grinje (Tyrophagus casei) u zrionicama sira2007Vučemilo, MarijaControl of cheese mite (Tyrophagus casei) in cheese ripening objects
Daud, JosipBiokemijski krvni pokazatelji energetskog statusa krava holštajnske pasmine2006Stojević, ZvonkoBiochemical blood indicators of energetic status of Holstein cows
Ričko, ŽeljkoIstraživanje kakvoće i mikrobiološke ispravnosti gotovih obroka u pripremnicama hrane Hrvatske Vojske2006Kozačinski, LidijaResearch on quality and microbiological safety of meal in food preparation room of Croatian Army
Marijan, ŽeljkoKakvoća livanjskog sira proizvodnje livanjske mljekare2006Hadžiosmanović, MirzaQuality of Livanj cheese production of Livanj cheese dairy
Bosnić, SanjaEpizootiologija trihineloze u divljih svinja na području Republike Hrvatske2006Marinculić, AlbertEpidemiology of trichinellosis of wild boars in Republic of Croatia
Kočila, PredragUtjecaj endogenog i egzogenog progesterona na tijek i ishod gravidnosti visoko mliječnih krava2005Dobranić, TomislavThe influence of endogene and exogene progesterone on ongoing and failing pregnancy in high producing dairy cows
Dežđek, DankoHistokemijske osobitosti mišića jelena lopatara brijunskog otočja2005Gjurčević Kantura, Vesna; Janicki, ZdravkoHistochemical properties of muscles fallow deer on the Brijuni Islands
Ivica HorvatBolesti papaka krava na području veterinarske stanice Zaprešić2005Kos JosipThe hoof diseases of the cows in the area of the field-clinic of Zaprešić
Tuček, ZvonimirKoncentracije željeza, bakra i cinka u krvnoj plazmi krava holštajnske pasmine tijekom laktacije i suhostaja.2005Stojević, ZvonkoIron, cooper and zinc concentrations in blood plasma during lactation and dry period in Holstein cows.
Frković, GorankaUSPJEŠNOST SUZBIJANJA CRIJEVNIH OBLIĆA U PASA BENZIMIDAZOLSKIM PRIPRAVCIMA2005Marinculić, AlbertEfficacy of benzimidazole compounds against canine nematodes
Milić, DinkaUčinak različitih načina primjene zeolita na mikroklimu, zdravlje i proizvodna svojstva prasadi2005Tofant, AlenkaInfluence of different application of zeolites on microclimate, health and production of piglets
Lojkić, MartinaUtjecaj različitih koncentracija cisteamina na kvalitetu goveđih zametaka uzgojenih in vitro2004Makek, ZdenkoInfluence of different cysteamine concentration on quality of bovine embryos cultured in vitro
Anić, MladenSmanjenje neugodnih mirisa u zoološkom vrtu grada Zagreba2004Vučemilo, MarijaDECREASE OF UNPLEASANT SMELL IN THE ZOOLOGICAL GARDEN OF ZAGREB
Šurina, jadrankaOdređivanje najpovoljnije metode za pripremu sperme bikova prilikom oplodnje in vitro2004Makek, ZdenkoDetermination of the optimal bull sperm preparation method for fertilizaion in vitro
Matković, KristinaUtjecaj mikroklime na brojnost i širenje mikroorganizama iz staja za muzne krave zrakom u okoliš2004Vučemilo, Marija; komentor Šeol, BrankaInfluence of microclimate on numerousness and spreading of microorganisms from dairy cows stables by air into environment
Jeremić, JasnaDjelovanje prirodnog clinoptilolita na tumore mliječne žlijezde u kuja2004Bedrica, Ljiljana; Cergolj, MarijanThe effect of natural zeolite clinoptilolith on mammary gland tumours in bitches
Barić, JosipPrimjena imunoenzimnog testa za dokaz vrste Trichinella spiralis pri veterinarsko-sanitarnom pregledu mesa svinja2004Njari, BelaThe use of immunoenzyme test for proving the species Trichinella spiralis during the veterinary and sanitary inspection of pigs meat
Ivan Lisica MarkovićUtjecaj transporta na neke biokemijske parametre u junadi2004Džaja, PetarThe effect of transportation on some bichemical parameters in calves
Nagavci, AlbertNajčešće stručne pogreške pri kastraciji pastuha2004Džaja, PetarThe most frequent professional mistakes in castration of stallions
Lemo, NikšaUčestalost displazije kukova u hrvatskog planinskog psa tornjaka2003Butković, VladimirFrequency of displastic changes in the hips of Croatian mountain dogs tornjak
Samardžija, MarkoPriprema bičje sperme u postupcima oplodnje in vitro2003Cergolj, MarijanBull sperm preparation for in vitro fertilization
Štoković, IgorUDIO KOSTIJU U TRUPOVIMA SIMENTALSKE JUNADI U HRVATSKOJ2003Karadjole, IvoBONE SHARE IN YOUNG SIMMENTAL BULLS CARCASSES IN CROATIA
Grbavac, JozoIstraživanje proizvodnje i kakvoće sira iz mješine pod nazivom Ovčji planinski sir iz Zapadne Hercegovine2003Mioković, BranimirResearch about production and quality of the cheese from bladder under the name Sheep's mauntain cheese from South Herzegovina
Škrivanko, MarioUtjecaj higijene pogona i tehnološkog procesa na higijensku ispravnost i kakvoću kobasica2003Hadžiosmanović, MirzaInfluence of hygienic operation an technologic process of production on hygienic correctness and quality of sausages
Kiš, IvanaKoncentracija serumskog amiloida A u zdravih i od babezioze oboljelih pasa2003Žvorc, ZdravkoConcentration of serum amyloid A in healthy dogs and dogs with babesiosis
Kozačinski, ZvonimirOcjena održivosti svježega pilećeg mesa na domaćem tržištu2003Hadžiosmanović, MirzaShelf-life of fresh poultry meat on the market
Piršljin, JasnaKoncentracija glutationa i lipidska peroksidacija u krvi pjetlića i kokica tijekom gladovanja i ponovnog hranjenja.2003Milinković Tur, SuzanaConcentration of glutathione and lipid peroxidation in blood of cockerels and pullets during fasting and refeeding.
Bagarić, JozoPrimjena sustava HACCP u proizvodnji obarenih kobasica2003Njari, BelaUse of the HACCP in the production of fresh red sausages
Srček, MajaPrimjena HACCP sustava u proizvodnji sladoleda2003Njari, BelaImplementation of HACCP quality control in industrial ice-cream production
Vranješ, IvicaSudski sporovi zbog propusta u dijagnostici graviditeta u krava i junica2003Džaja, PetarLow suits for pregnancy diagnosis failures in cows and eifers
Lucic, HrvojeHistološke i histokemijske osobitosti nekih organa plavobijelog dupina (Stenella coeruleoalba) iz Jadranskoga mora2002Gomerčić, Hrvoje, Prof. dr. sc.Histoloigical and histochemical characteristics of the some organs of The striped dolphin (Stenella coeruleoalba) from the Adriatic Sea
Krišto, DragutinBolesti i uzroci uginuća goveda u razdoblju od 1996. do 2000. godine u općini Tomislavgrad2002Čuljk, KrižanDiseases and couse of dead in caws in period 1996. till 2000. in Tomislavgrad area
Cvrtila, ŽeljkaDokazivanje goveđeg tkiva u toplinski obrađenim uzorcima metodom ELISA2002Hadžiosmanović, Mirza-
Kučer, NadaSerološka istraživanja proširenosti infekcije virusom imunodeficijencije i virusom leukemije mačaka u Hrvatskoj2002Madić, JosipPrevalence of antibodies to FIV and FeLV in Croatia
Gruden, NediljkaDokaz i higijensko značenje Escerichie coli O157:H7 u mesu2002Njari, BelaDeminstration and hygienic importance of Escerichie coli O157:H7 in meat
Jurić, BrankoUčestalost mikrosporoze u pasa i mačaka na teritoriju općine Poreč2002Simičić, Vjekoslav; Pinter, LjiljanaIncidence of microsporosis in dogs and cats in Poreč region
Fury, MijoHrvatski ovčar - istraživanja dijagnostički značajnih biokemijskih pokazatelja u krvnom serumu2002Bauer, MarioCroatian sheepdog - Research of Diagnosticly Important, Biochemical Parameters in Blood Serum
Gračner, DamjanUčestalost krvne grupe DEA 1.1 u dalmatinskog psa, istarskog goniča i hrvatskog ovčara2002Bedrica, LjiljanaThe frequency of blood group DEA 1.1 in istrian hound dogs, in croatina shepard dogs and in dalmatian dogs
Mačešić, ĐuroBakterijsko onečišćenje mesa šarana (Cyprinus carpio L)podrijetlom iz "Ribnjačarstva Donji Miholjac"2002Njari, BelaThe bacteriological contamination of the carp meat from fishponds in Donji Miholjac
Fury, MijoHrvatski ovčar-istraživanja nekih, dijagnostički značajnih biokemijskih parametara u serumu2002Bauer, Marion/a
Ana GavrilovićKoncentracije kadmija, olova i cinka u kamenica (Ostrea edulis, L.) Malostonskog zaljeva2002Srebočan, Emil; Petrinec, ZdravkoConcentrations of cadmium, lead and zinc in oysters (Ostrea edulis, L.) in Mali Ston Bay
Šimičić, JosipUčestalost i utjecaj bolesti divljači na lovno gospodarstvo u Hrvatskoj2002Janicki, ZdravkoThe Incidence and Impact of Disease on Wildlife Hunting Economy in Croatia
Trbojević-Vukičević, TajanaOsteometrijska analiza arheoloških ostataka dugih kostiju goveda na Vučedolskom kompleksu2002Mihelić, Damir; Jerčić, JureOsteometric Analysis of the Archaeological Remains of Bovine Long Bones from Vučedol Complex
Kužir, SnježanaArheozoološko istraživanje kostiju i zubiju životinja badenske kulture s lokaliteta Vučedol2002Babić, KrešimirArchaeozoological analysis of baden culture animal bones and teeth from Vučedol site
Šver, LidijaPoticanje i moduliranje crijevne imunosti prasadi antigenima bakterije Escherichia coli i modifikatorima imunosnog odgovora2001Valpotić, IvicaPriming and modulating of the intestinal immunity in pigs with Escherichia coli antigens and immune response modifiers
Blažević, D.I.Prinos mesa u plovicama svinja iz različitih uzgoja na području Požeško-slavonske županije2001Njari, Bela-
Krušelj, M.Sastav i kakvoća kravljeg mlijeka proizvedenog u Krapinsko-zagorskoj županiji2001Hadžiosmanović, Mirza-
Mašić, MarioProizvodnja i ocjena kakvoće izvorne dalmatinske dimljene pancete u Imotskoj krajini2001Mioković, Branimir-
Bralić, V.Kakvoća svježeg sirovog kravljeg mlijeka namijenjenog industrijskoj proizvodnji2001Hadžiosmanović, Mirza-
Majić, S.Higijenska kakvoća pašteta u ovitku na zagrebačkom tržištu2001Mioković, Branimir-
Sumrak-Deronjić, ĐurđicaDijagnosticiranje i liječenje šećerne bolesti u pasa2001Bedrica, LjiljanaDiagnostic and treatment diabetes mellitus in dogs
Šangarelo, AndrijaKrvna slika i pojedini biokemijski pokazatelji kod egzokrine insuficijencije gušterače u pasa2001Bedrica, Ljiljana; Harapin, IvicaBlood picture and some biochemical parameters in dogs with exocrynous insufficiency of pancreas
Davorka GeršakUčinak subletalnih koncentracija olova u hrani zdravlje šaranskog mlađa2001Srebočan, EmilInfluence of sublethal concentration of lead in food on carps fingerlings health
Tolnaj, JosipNačini uklanjanja veterinarsko-medicinskog otpada.2001Vučemilo, MarijaVeterinary medicine waste disposal
Benić, MiroslavNalazi bakterija u skupnim uzorcima mlijeka koza i ovaca2000Naglić, TomoFindings of bacteria in row milk of goats and sheep
Antunović, BorisUtjecaj različitih načina držanja i smještaja gravidnih nazimica na broj oprasene i odbijene prasadi2000Krsnik, BorisThe influence of different ways of keeping and housing of pregnant gilts on the number of farrowed and weaned piglets
Majnarić, DarkoProtutijela za virus reprodukcijskog i respiratornog sindroma u krvnom serumu svinja iz zemaljskog uzgoja2000Madić, JosipAntibodies to reproductive and respiratory syndrome virus in pigs from individual farms in Croatia
Marenjak, Terezija SilvijaProcjena hranidbeno-metaboličkog statusa u krava određivanjem biokemijskih parametara u mlijeku2000Prof. dr. sc. Branimir KamplAssess the nutritional-metabolic status in cows by determing biochemical parameters in milk
Ramadan Kristijan Patohistološki nalazi na bubrezima i njihova povezanost s razinom mokracevine i kreatinina u krvi ovaca razlicite dobi2000Čuljak, KrižanPathohistological findings in kidney and their corelation with urea and creatinine level in blood in sheep various age
Prelogar, MauricioUtjecaj dodatka mesno koštanog brašna hrani na pojavu patohistoloških promjena u dvanaesniku i plućima štakora1999Sabočanec, RužaEffects of meat-bone meal added to feed to the incidence of pathohistological changes in duodenum and lungs of rats
Marković, MatoPatološke promjene u srčanom mišiću i koronarnim krvnim žilama pasa iz ruralne sredine1999Sabočanec, RužaPathohistological changes in heart and coronary vessels of rural dogs
Šarić, AnteAnimalna higijena i stanje okoliša u općini Hrvace1999Vučemilo , MarijaThe animal hygiene and the environment conditions in the commune of Hrvace
Šimec, ZoranCisteaminski model upalne crijevne bolesti u štakora1999Grabarević, ŽeljkoCysteamine induced model of the Inflammatory bowel disease in rat
Trbojević, SinišaPrimjena elektrokardiografije u procjeni radne sposobnosti športskih konja1999Bedrica, Ljiljana, Ramadan, Pero.Ekectrocardiography in equine cardiology
Matijatko, VesnaElektroforetogrami krvnih seruma i plazmi klinički zdravih pasa, konja i goveda1999Bedrica, LjiljanaElectrophoretograms blood serum and plasma of clinically healthy dogs, horses and cattle
Getz, IvaDozrijevanje, oplodnja i uzgoj oplođenih goveđih jajnih stanica in vitro1999Makek, ZdenkoMaturation, fertilization and culture of fertilized bovine oocytes in vitro
Škrivanko, MarioIstraživanje različitih postupaka dokazivanja bakteriološkog onečišćenja svinjskog mesa u restauracijama grada Vinkovaca1999Mioković, BranimirInvestigations of different procedures for checking bacteriological contamination of pork in the restaurants of City Vinkovci
Starešina, VilimIstraživanje nazočnosti antigena virusa infekciozne anemije kopitara (IAK) u tkivima pokusno inficiranih konja1998Jukić, BerislavSurvey of viral antigen of infectious anemia of equines in tissues experimental infected horses
Kurtov, SanjaAnaliza krvne slike europskog smeđeg medvjeda1998Huber, ĐuroEuropean brown bear blood prophile
Kokić, AnitaUčinci cjepiva protiv Marekove bolesti pripravljenog od soja FC 126 primjenjenog pilenkama lakih hibrida postukom raspršivanja ili parenteralno1998Mazija, HrvojeComparative stupy on immunogenicity of Marek's disease vaccine HVT FC 126 applied either intramuscularly or by respiratory route using an ultrasonic nebulizer
Granić, NadaUtjecaj toksina gizerozina na zdravlje i nesivost kokoši1998Grabarević, ŽeljkoThe influence of gizzerosine on heying performance and health of the laying hens
Ribarić, JasnaDijetna prehrana pasa1998Bauer, Marion/a
Dominis Kramarić, MiroslavaCrijevna stanična imunost u C57BL miševa invadiranih različitim dozama oblića Trichinella spiralis1997Marinculić, AlbertIntestinal cell reaction in C57BL mice infected with different doses of intestinal nematode Trichinella spiralis
Bubić-Špoljar, JadrankaPatohistološke promjene u organima štakora hranjenih različitim udjelom mesno koštanog brašna1997Sabočanec, RužaHistopathological changes in the organs of rats fed various contents of meat and bone meal
Pavljak, IvicaRazina protutijela za virus enzootske leukoze goveda u krvnom serumu i mlijeku prirodno inficiranih krava tijekom steonosti i nakon telenja1997Madić, JosipLevels of antibodies for virus of cattle enzootic leucosis in sera and milk naturally infected cows during pregnancy period and one months after calving
Terzić, SvjetlanaImunogenost i stabilnost eksperimentalne vakcine protiv svinjske kuge pripravljene od soja Kina umnoženog u staničnoj kulturi1997Madić, JosipImmunogenicity and stability of experimental vaccine against swine fever making from China strain on cell culture
Vlahović, KsenijaPouzdanost dijagnostičkih postupaka u dokazivanju infekcije vrstom Chlamydia psittaci u ptica1997Župančić, ŽeljkoRehability of diagnostics methods in proving infections by Chlamydia psittaci in birds
Lukac, ZdenkoUčinak probiotika u tovu pilića hranjenih nedostatnom količinom bjelančevina1997Šerman, VlastaInfluence of probiotics on fattening chicks fed with inadequate protein quantity
Božić, TamaraIzdvajanje proteolitičkih enzima iz gujavice1996Hrženjak, TerezijaPurification of proteolitic enzimes from earthworm
Popović, MajaAdhezini imunoglobulinske natporodice iz gujavice Eisenia foetida1996Hrženjak, TerezijaAdhezins of Immunoglobulin-like superfamily from earthworm Eisenia foetida
Kusak, JosipAnaliza staništa medvjeda u Gorskom kotaru1996Huber, ĐuroBrown bear habitat quality in Gorski kotar
Stančić, MarijaNalaz mikroorganizama u dišnom sustavu i imunosna rakcija tovnih pilića vakciniranih protiv Marekove bolesti postupkom raspršivanja1996Mazija, HrvojeFindings of microorganisms in respiratory tract and the immune response in fattening chicks vaccinated against Marek's disease by spraying
Bulovec, VladimirImuni odziv kao pokazatelj toksičnosti subletalnih doza enrofloksacina u tovnih pilića1996Prukner-Radovčić, EstellaImmune response as an indicator of toxicity of sublethal doses of enrofloxacine in broilers
Frane BožićIntraepitelni T-limfociti u reakciji protiv crijevnih oblića1996A. MarinculićZavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom
Mrše, MarkoPatohistološke promjene u jetri ovaca različite dobi i pasmine1995Sabočanec, Ružapathohistological changes in liver different age and breedings in sheeps.
Karačić, TatjanaPatohistološki nalazi u plućima pasa različite dobi s područja grada Zagreba1995Sabočanec, RužaPathohistological changes in the lungs diferent ages in dogs from a urban setting Zagreb
Potočnjak, DaliborNeki biokemijski parametri i krvna slika kod babezioze pasa1995Bedrica, LjiljanaSome biochemical parameters and blood picture in dogs with babesiosis
Slavica, AlenHistomorfološke i encimske osobitosti ženskih spolnih organa škampa (Nephrops norvegicus L.)1994Zobundžija, MladenHISTOMORPHOLOGICAL AND ENZYMATIC CHARACTERISTICS OF THE FEMALE REPRODUCTIVE ORGANS OF THE NORWAY LOBSTER (Nephrops norvegicus L.)
Vrhovac-Uzur, LjiljanaZnačenje točke ledišta u ocjeni kakvoće mlijeka1994Hadžiosmanović, MirzaSignificance of freezing point in evaluation of milk quality
Željko, MikulecUčinak hrane s litičkim enzimima na proizvodna svojstva pilića u tovu i stresnim uvjetima.1994Šerman, Vlasta/
Radović, SanjaKritički osvrt na suvremena saznanja higijenizaciji tekućega gnoja u stočarstvu1994Asaj, AntunA critical review of contemporary cognitions on hygienizing the liquid manure in cattle-breeding
Kadrija, RustemIstraživanje mikrobiološke kakvoće mesa ovaca1993Hadžiosmanović, MirzaMicrobiological quality of sheep meat
Marukić, AlmaPraćenje učinka akupunkture u pasa kretanjem koncentracije perifernog serotonina u krvi1993Bauer, Marion/a
Labura, Č.Istarski gonič-istraživanja nekih, dijagnostički značajnih biokemijskih parametara u serumu1992Bauer, Marion/a
Poljičak-Milas, NinaGlukoneogeneza u jetri i bubrezima pataka pri dugotrajnom gladovanju1991Martinčić, TomoLiver and renal gluconeogenesis in duck during long-term starvation
Mrljak, VladimirIstraživanje koncentracije serumskog željeza u toku mijena metaboličkih aktivnosti rasplodnih krmača1991Bauer, Marion/a
Peraić, T.Istarski gonič-komparativna istraživanja krvne slike1991Bauer, Marion/a
Tušek, TatjanaUtjecaj fero iona na resorpciju kalcija u sirištu goveda1990Timet, DubravkoThe influence iron ions on caclcium resorption i cattle rennet
Mas NoraKvaliteta masti u nekim krmivima životinjskog podrijetla domaće proizvodnje.1990Šerman, Vlasta/
Harapin, IvicaProgrami kontrole mijene tvari u industrijskim uzgojima visokoselekcioniranih mliječnih krava1990Bauer, Marion/a
Zubčić, DamirPromet natrija, kalija i klora u serumu koza srnaste pasmine farme "Haber"1990Bauer, Marion/a
Tićak, Ž.D.Prilog izučavanju morfološke evolucije radne sposobnosti njemačkog ovčara1990Bauer, Marion/a
Tišljar, MarinaUsporedna patohistološka istraživanja promjena u timusu i Fabricijevoj burzi pilića u tovu i rasplodnog podmlatka1988Čuljak, KrižanParallel histopathological investigation of thymus and bursa of Fabricius in broilers and broiler breeders
Uhitil, SunčicaVeterinarsko higijenski nazori o uzgajalištima pasa1987Bauer, Marion/a
Srebočan, EmilO raspodjeli olova i histološkim promjenama u parenhimskim organima pilića eksperimentalno trovanim olovnim acetatom.1985Srebočan, VjekoslavLead distribution and histological changes in parenhimal organs of experimental poisoned chickens with lead acetate.
Viduka, DinkoMogućnost zamjene kukuruza pšenicom u završnom razdoblju tova pilića.1982Šerman, Vlasta/
Periškić, MarinPoredbena istraživanja nekih metoda dijagnostike bjesnoće na području slavonsko-baranjske regije1980Topolnik, EugenComparative researches of some diagnostic methods of rabies on Slavonia - Baranja region
Sabočanec, RužaHistološke promjene u jajnicima krmača i nazimoca1979Maržan, BerislavHistological changes in the ovary pigs
Varga,CirilPrilog studiju proizvodnosti rada pri klanju stoke u nekim našim industrijskim klaonicama komparaciji s nekim klaonicama u inozemstvu
Pirih,DušanPrikaz postupka za ocjenu svježine mlijeka s posebnim osvrtom na vlastite rezultate usporenog ispitivanja stupnja kiselosti,stupnja svježine po Morresu i prisutnosti amonijaka.
Juretić,IvanKvalitet crvenih kobasica na zagrebačkom tržištu.
Hergešić,BožidarKomparativno ispitivanje fekalnog zagađenja nekih namirnica testom na koliformne bakterije i fekalne streptokoke.
Bartulić,Vladimir Raširenost sarkosporidioze kod goveda i svinja i njeno značenje za prosuđivanje mesa.
Filipčić,KrunoslavMetodika analize racionalne djelatnosti Organa veterinarske inspekcije u mehaniziranim pogonima mesne industrije.
Kažić,DaniloKvalitet masti na zagrebačkom tržištu.
Medven,MilivojNalaz salmonella u jetrenom kompleksu kod metiljavih goveda.
Mažgon,ŽelimirpH kao kriterij za ocjenu svježine mesa
Mikulka,JarnoO suvremenim postupcima za dokazivanje svježine riba i mogučnostima praktične primjene nekih kemijskih metoda.
Rogošić,ZdenkaVrijednost pomoćnih postupaka za ocjenu stupnja iskrvarenja mesa.
Sremac,ZlatkoSnabdjevanje grada Zagreba kvalitetnim mlijekom.
Krivinjski,AleksandarVrijednost nekih pomoćnih postupaka za dokaz početne gnjileži mesa
Alpeza,JozoKemijski i mikrobiološki sastav jetrenjače i jetrenih pašteta kao kriterij za ocjenu kvaliteta.
Bulovec,VladimirMikroflora soljenih ribljih fileta u ulju.
Sišul,IvanPrimjena ultraljubičastog svjetla u pregledu živežnih namirnica.
Kajgana,LjubomirOdstranjivanje ljepljivosti kod ikre šarana.
Kuzmanović,VladimirPrimjena mikrobiološke metode u istraživanju antimikotičkog djelovanja nekih organoživinih spojeva.
Rister,RadovanNeke interobakterije kao uzročinci uvjetno zaraznih bolesti životinja.
Živković,JosipKvalitativno i kvantitativno dokazivanje amonijaka kao kriterij za ocjenu svježine mesa.
Sancin,BorisTunjevina kao sirovina za našu riblju industriju.
Madžirov,ŽarkoPrilog utvrđivanju higijenskog minimuma pri strojnoj mužnji krava.
Hristić,ĐorđePrimjena herbicida u ribarstvu.
Šver,ZvonimirDjelovanje MS-222 sandoz na šarane (Cyprinus caripo L.)
Bunjevac,IlijaMogućnosti suzbijanja korova herbicidima u šaranskim ribnjacima.
Herceg,MarijanPatološka anatomija i patološka histologija nekih respiratornih bolseti peradi.
Pavić,AnteUtjecaj različitih količina natrijeva klorida u hrani na razinu natrija i kalija u jetri i mišićima pilića.
Milanović,AnteBroj fakultativnih trovača hrane kao kriterij za ocjenu higijenskog kvaliteta tvrdih sireva.
Bavdek,SrđanHistološka građa svinjske slezene s osvrtom na njene reakcijske osobine i plazmatske stanice.
Jevtić,JelenaHistološka karakteristika creva jednogodišnjeg i dvogodišnjeg šarana u toku jedne godine ispitivanja.
Župančić,ŽeljkoUzgoj F soja virusa atipične kuge peradi u kulturi tkiva i priprema vakcine.
Nemanić,JožeUtjecaj različitih sistema zračenja peradnjaka nekih naših farmi na proizvodnju i zdravstveno stanje peradi.
Roset,PavaoUtjecaj različitih količina željeza u hrani na prirast težine pilića i koncentraciju željeza u mišiću i jetri.
Gregurić,JelenaBrzi dokaz kloridnih sastojina u mlijeku krava u svrhu ranog otkrivanja upalnih promjena u vimenu.
Đogić-Habeković,DobroslavaUtjecaj ekoloških faktora eksterijer šarana Vranjskog jezera.
Strižić,FranjoNalaz salmonela u jetrenom kompleksu svinja.
Popović,NikolaHistološka pretraga kao pomoćni postupak u ocjeni kvalitete hrenovki.
Repač,StjepanVeterinarsko-sanitarni nadzor nad namirnicama animalnog porijekla u Socijalističkoj republici Hrvatskoj.
Vukelić,AntonKvaliteta nekih mekih sireva na riječkom tržištu u okviru primjene odredaba projekta pravilnika o bakteriološkim normama za mlijeko i mliječne proizvode.
Magud,IlijaHistološke promjene u parenhimatoznim organima i nekim endokrinim žlijezdama konja u produkciji hiperimunih seruma.
Došlić,ZdravkoSuvremeni problemi proizvodnje zimske salame.
Križaj,ZdravkoPrilog pozanvanju epizootiologije tuberkuloze u goveda.
Bećirević,NežadSadržaj amonijaka u žumanjku kao kriterij za ocjenu svježine jaja.
Fučkala,IvanIstraživanja imunogenih sposobnosti atenuiranog soja virusa svinjske kuge uzgojenog na kulturi tkivnih stanica.
Zjalić,MilanOscilacije osjetljivosti na antibiotike sojeva streptokoka,stafilokoka i esherichia coli izoliranih iz vimena krava.
Dangubić,DragomirFermentativna aktivnost sadržaja slijepih crijeva kod pilića i kokošiju.
Bojović,RajkoDokaz normalnih hemolizina u serumu svinja.
Kopjar,VeraIspitivanje titra seruma zaraznog hepatitisa psa pripremljenog imunizacijom konja virusom uzgojenih na kulturi tkivnih stanica.
Marković,NevenkaPrilog poznavanja kokcidioze kokoši u S.R. Hrvatskoj,s posebnim osvrtom na duljinu masovnog izlučivanja oocista nekih vrsta kokcidija.
Radošević,BogdanReaktivnost kore nadbubrežne žlijezde peradi u toku povećane gustoće populacije.
Efendić,SuadHistokemijska diferencijacija bubrega,jetre i crijeva u fetusu normalnih štakora i u fetusu gravidnih životinja s hipersekrecijom nadbubrežnih žlijezda.
Almadi,GezaUtjecaj suhog ostatka fermentacije oksitetraciklina (OTC-a) na reaktivnost kore nadbubrežne žlijezde pilića u tovu.
Kac,FrancUtjecaj mikroklime na proizvodnju ,zdravlje i konverziju hrane u brojlera u peradnjacima "PERUTNINE" Ptuj.
Mojzišek,MarijanKorpuskularni elementi u krvi brojlera.
Mrzel,IvanPrispevek k pozanvanju rašinjenosti infekcioznega bronhitisa na perutinskih obratih v S.R. Sloveniji.
Sotrel,AndrijaUtjecaj izmjenjenih uvjeta držanja na reaktivnost kore nadbubrežne žlijezde u peradi.
Apšner,VinkoPrimjena Agar-gel difuzoinog testa za kvalitativni i kvantitativni dokaz goveđeg mesa u trajnim kobasicama.
Loštrek,MarijaKvantitativni dokaz goveđeg mesa u trajnim kobasicama metodom precipitacije.
Zorko,NadaUtjecaj mikroklimatskih prilika na proizvodnju i zdravlje nesilica u peradnjacima tipa "PRATTEN"
Grabar,BrankoBolesti fazana u umjetnom uzgoju na području Veterinarske stanice Čakovec.
Horvat,VladimirDeformacije ekstremiteta pilića u kaveznom sistemu tova s naročitim osvrtom na kliničku sliku,patoanatomski i patohistološki nalaz.
Stilinović,Viktor Prilog poznavanju nekih faktora koji utječu na količinu izlučene želatine u pasteriziranoj šunki i limenki.
Jošić,MatijaIstraživanja sadržaja željeza u jajima.
Žiger,KonradPrimjena antimikotika u terapiji eksperimentalne Aspergiloze u pilića.
Rapić,ĐukaHigijenska kvaliteta mlijeka pri preuzimanju u tvornici mliječnih proizvoda PIK-a Belje.
Galić,MarijanaPrilog poznavanju leptospiroze u svinje u Vojvodini za razdoblje od godine 1961-1966.
Djordjević,VelimirUtjecaj raznih vrsta gnojidbe na produktivnost ribnjaka u zemljišno klimatskim uslovima Baranje.
Kolar,TomislavKoncentracija askarbinske kiseline u krvi i mokraći goveda kao indikator odmorenosti nakon transporta.
Kopić,IvanUtjecaj mikroklimatskih prilika u svinjogojskoj farmi ROKOVICI PIK-a,VINKOVCI na zdravstveno stanje i ponašanje svinja.
Vuković,AdamIstraživanje opsega bakterijske kontaminacije predmeta i strojeva te utjecaja čišćenja i dezinfekcije na smanjenje kontaminacije u jednom pogonu mesne industrije.
Ileš,IvanAnaliza tržišta ribe Osječke regije.
Krznarić,MarkoKomparativno istraživanje prokladnosti nekih hranilišta za izoliranje enterotoksičnih stafilokoka.
Šikić,MileIstraživanje ukupnog broja bakterija i količine amonijaka kao kriterij svježine konfekcioniranog svinjskog karea.
Zobundžija,MladenHistomorfološka i histokemijska istraživanja alantoisnog epitela goveda.
Peić,MatijaAnaliza poslovanja "Ribnjačarstva Poljana" - za period 1957-1966 godine"
Vrančić,AnđelkoTumori pasa s osvrtom na histogenezu,morfogenezu i učestalost.
Čerkuć,FranjoUtjecaj količine labavo vezane vode u salamurenom svinjskom butu na kalotermičke obrade pri proizvodnji šunke u limenci.
Pleić,DavorinUloga biljne bjelančevine iz sojine sačme u ishrani šarana.
Kučenjak,IvanPrilog poznavanju učestalosti tipova Escherichie coli u prasadi i teladi.
Košmerl,StanislavKongenitalni imunitet protiv atipične kuge peradi u fazanskih pilića porijeklom od vakcioniranih fazanki.
Krivec,GabrijelaIskorišćivanje fosfora i kalcija iz dikalcijeva fosfata i kalcijsko-aliminijeva fosfata u pilića u tovu.
Klier,ŽeljkoSadržaj kalcija i magnezija u krvnom serumu brojlera
Pjanić,IbrahimIstraživanje svojstava mikrokoka izoliranih iz mesa i mesnih prerađevina.
Gobec,StanislavIstraživanje klaoničkog iskorištenja brojlera linijskih hibrida Nichols-Lohmann.
Gomerčić,HrvojeHistomorfološke i histokemijske karakteristike anonimnog epitela goveda.
Todorović,MiroslavaIspitivanje uticaja nekih substrata na termorezistentnosti bacila izolovanih iz konzervi mesa.
Sušak,GrizdanaIstraživanja djelovanja natrijeva salicilata u tovu pilića.
Perić,JosipPatološka anatomija i histologija upala pluća u svinja.
Čuljak,KrižanPromjene u središnjem živčanom sustavu s osobitim osvrtom na histološku dijagnostiku nekih zaraznih i nezaraznih bolesti svinja.
Slivnjak,AlojzijeKrvne stanice kokoši i pilića u gladovanju.
Lerman,SlavkoIstraživanja o vrijednostima manuelne i nemanuelne obrade retencija sekundina u govečeta.
Doplihor,CvetkoVpliv nekaterih klimatskih dejavnikov in hlajenja na reprodukcijo prašičev.
Juzbašić,SlobodanPrilog poznavanju djelovanja preparata amprolmix super na kokcidije eimeria tenella i piliće u tovu.
Bajželj-Hrženjak,TerezijaCerebrozidi srčanog mišića goveda.
Milin,MilivojPrilog poznavanju proizvodnje i kvalitete mješnog sira u okolici Knina.
Džapo,ŠimePrilog poznavanju proizvodnje i svojstva dalmatinskog pršuta.
Gazari,MiroSirovinska kvaliteta mlijeka iz sabirališta Kninske mljekare.
Franić,IvoTiobarbiturni test kao kriterij za ocjenu svježine smrznute ribe.
Vrčić,TomislavKoličina aminojaka kao kriterij za ocjenu svježine plave morske ribe.
Šabani,MustafaTipizacija enteropatogenih serotipova Eseherichia coli infantilnih proljeva u peradi pomoću metode imunoflourescencije.
Grabar,NedjeljkoHigijenske prilike u kooperativnoj proizvodnji peradi na području Opatije te njihov utjecaj na prozivodnju i zdravlje u brojlera.
Šagi,BelaKoličina oksiprolina u nadjevu srijemske kobasice kao kriterij za ocjenu kvalitete prerađenih sirovina.
Mazija,HrvojeIstraživanja nekih svojstava virusa zaraznog bronhitisa u Hrvatskoj.
Naglić,LukaProširenost zaraznog bronhitisa u seoskim uzgojima peradi.
Klem,ZdenkoIstraživanje kretanja pH mesa svinja tokom njihove primarne obrade i prerade u suhomesnate prerađevine.
Laktić,ZdravkoPovezanost između prirasta tjelesne težine i iskorištavanja hrane u tovljenih nazimica.
Mendler,ZdravkoKretanje razine natrija i kalija u serumu i mokraći krava u presušenju i tijekom laktacije.
Matišić,KrešoO potrebi i načinu pregleda mezenterijalnih limfnih čvorova u okviru pregleda mesa poslije klanja.
Bartulin,JosipOsvrt na postupke uzimanja uzoraka i organoleptičke ocjene kvalitete mesnih prerađevina.
Domi,ĐevatBakterijska flora u kokoši i lakih pasmina uginulih zbog reproduktivnih organa.
Džakula,NikolaPrvi nalaz kokcidije eimeria brunetti levine,1942.u Jugoslaviji i istraživanje njenih razvojnih stadija.
Bombek,ŽeljkoIstraživanje zdravstvenog stanja peradi na reprodukcijskoj farmi hibrida teških pasmina "Nichlos" i "Hybro" s naročitim osvrtom na kompleks leukoze i njegovo ekonomsko značenje.
Markulin,MarcelIspitivanje imunogenih sposobnosti atenuiranog soja virusa zaraznog bronhitisa kokoši.
Božičković,PredragUtjecaj povećane količine željeza u hrani na razinu hemoglobina u krvi i mineralni sastav,dužinu i težinu tibija pilića u tovu.
Naletoski,AleksandarPokušaj inaktivacije nespecifičnih inhibitora hemoglutinacije s virusom a.k.p.u serumu u kokoši.
Matić,VasoForenzično prosuđivanje bolesti svinja s naročitim obzirom na potrebe osiguravajućih zavoda u osiguranju stoke.
Tomić,DubravkaKoličina tripsinrezistentnog tkiva u srijemskoj kobasici kao jedan od kriterija kvalitete.
Fišbak,JosipHigijenska i kvalitetna ocjena ostatka mesnog tkiva dobivenih topljenjem u "TITAN" uređaju
Cek,AleksandarOstvarivanje propisa o kvaliteti i bakteriološkim svojstvima pasteriziranog mlijeka u prometu.
Dobrota,DuškoPrilog poznavanju svojstava mesa prstaca.
Pinćir,StevanUticaj visine vodostaja i temperature vode na mrešćenje šarana na robolovnom području Apatina.
Gall,IvanIspitivanja učestalosti zaostajanja posteljice,puerperalnih endometritisa i pobačaja u krava i njihovog utjecaja na pojavu steriliteta.
Prgomet,AntePrilog poznavanju proizvodnje i svojstava kaštradine u Dalmaciji.
Kezić,DraškoUsporedno istraživanje stupnja iskrvarenja mesa s pomoću organoleptičkog postupka,filtar papira i određivanje količine hemoglobina Lonribond komparatorom.
Zečić,LjubomirTendencije razvoja i ekonomsko značenje svinjogojstva na području Bjelovara.
Muhaxhiri,GaniUtjecaj mikroklimatskih prilika na reprodukciju u svinja na području Prištine i preveniranje štetnih učinaka dodavanjem vitamina C u hranu nerastova.
Tanev,GeorgiRezistencija spremanja iz ejakulata i njihova povezanost sa stupnjem oplođenja krava.
Micevski,CvetanPatološko-anatonska i histološka slika nekih retikuloza u domaćih životinja.
Modrić,ZvonkoEksperimentalna leptospirosis pomona u zamorčadi.
Brezovec,StanislavProizvodnja prasadi u Donjem Međimurju i mogučnosti za njezino unapređenje.
Laković,DušanDokaz hlapljivog bazičnog dišika kao kriterij za ocjenu svježine nekih slatkovodnih riba.
Ostoić,AndrejOdnos veličine apsolutnog pokazovača preživljavanja spermija i stupnja oplođenja krava i junica.
Branilović,IvanPrilog poznavanju patogeneze deformacije ekstremiteta pilića u kaveznom sustavu tova na području Veterinarske stanice PRELOG.
Vrbanac,IvanDistrofične i upalne promjene u središnjem živčanom sustavu svinje.
Haubrich,IvanPrilog poznavanju patogeneze toksičnog djelovanja metoksi etil živina acetata kod peradi.
Raguž,FranjoKomparativno istraživanje dezinfekcione vrijednosti preparata Ultra-sol, Bis19 i Desofix z/4
Kosovec,IvanKretanje koncentracije serumskih bjelančevina u pilića.
Babin,BrankoPrilog poznavanju bakterijske koncentracije mesa i organa jetrenog kompleksa klinički zdrave tovne junadi.
Šojat,LjerkaBroj i vrste laktobacila u nadjevu trajnih kobasica tijekom zrenja.
Šajber,ČedomirPrilog poznavanju proizvodnje i svojstava erzofermentiranih trajnih kobasica.
Baloković,JosipUtjecaj nivoa proizvodnje mlijeka i toka laktacije na patologiju reprodukcije u krava.
Dabinović,JosipPrilog poznavanju održljivosti hamburške kobasice za pečenje.
Kržanić,LjuboKoličinsko iskorištenje (randman) poznatijih vrsta bijele ribe Jadranskog mora - svježih,kuhanih i pečenih na žaru i razvrstavanje u tržišne kategorije.
Vuković,RuskoUtjecaj načina prerade na randman ovčjih crijeva u proizvodnji ovitaka za kobasice.
Kunić,JosipDokaz bakterijskih inhibitora u mesu,mesnim prerađevinama i mlijeku na zagrebačkom tržištu.
Veselić,StankoPrilog poznavanju svojstava mesa škampa.
Curilović,VladimirIstraživanje klaoničkog iskorištenja purana linijskih hibrida Ten - 30 - Matthves.
Vukelić,DušanPrilog istraživanju o racionalnim prehranbenim finalizacijama na podlozi ovčjeg mesa na otoku Cresu.
Maljevac,ViktorPrilog poznavanju objektivne ocjene kvalitete konzervi goveđeg gulaša.
Jakovina,MiroslavTvorba kolicina u sojeva bakterije Escherichia coli koji su izolirani iz crijeva pilića.
Ivandija,LibuškaUtjecaj oksitetraciklina na morfološke i histokemijske osobine kosti te rast u svinja.
Milinčević,MiroslavArterioskleroza u aorti goveda.
Hraste,AnteAktivnost esteraza u fetalnoj jetri goveda.
Naglić,TomoO proteolitičkoj djelatnosti patogenosti sojeva Candida albicans koij potjeću iz životinja i ljudi.
Šimundić-Bendić,BorislavPovezanost mjerila intenziteta rasta nazimica i osobina njihove plodnosti.
Gomerčić,VeraUsporedna histomorfološka i histokemijska istraživanja u Glandulae vesiculosae i u Ampulae ductus deferentes goveda,svinje,psa i štakora.
Jukić,BerislavInfluenca konja : Serološki nalaz u postepizootskom razdoblju
Račić,IvanBedrenica u domaćih životinja i u čovjeka u Hrvatskoj godine 1947-1971.
Lukman,PetarPrilog lokalnom liječenju maternice streptomicinom i streptocilinom 24 sata nakon osjemenjivanja krava koje se pregone iz neutvrđenih razloga.
Gluić,IvanPrilog poznavanju postupka izolacije i opsega kontaminacije animalnih namirnica bakterijama iz roda Pseudomonas.
Gal,ZlatkoParazitarne invazije ovaca utvrđene u Riječkoj klaonici i njihov utjecaj na prosuđivanjevaljanosti mesa.
Hadžiosmanović,MirzaIstraživanje učestalosti kontaminacije sa sulfitreducirajućim klostridijama,napose sa C.Perfingens,svježeg (sirovog) mesa,površina i pribora.
Milković,JurajUtjecaj inkubacije na kvalitetna svojstva kokošjih jaja.
Katić,PetarIstraživanja raširenosti ehinokokoze i mjere za njeno suzbijanje u srednjoj Dalmaciji.
Maljković,MilanIstraživanje opsega bakterijske kontaminacije svinjskog buta u pojedinim fazama obrade i njezinog utjecaja na biološki nalaz u šunki u limenkama.
Percač,JosipIstraživanje mikrobiološke kvalitete i održljivosti domaćeg maslaca.
Kadić,ŠefikUporedno istraživanje bakteriološke čistoće radnih površina pri različitom intenzitetu mehaničkog čišćenja i dezinfekcije te njezin utjecaj na higijensku kvalitetu mesnih prerađevina.
Anić,NadaPrilog poznavanju promjena mikroflore smrznutih čevapčića tijekom pohrane.
Walter,StjepanIstraživanje aktivnostikisele fosfataze i jačine flokulacije kao kriterij za ocjenu intenziteta termičke obrade nekih mesnih prerađevina.
Kraljević,PetarIstraživanje resorpcije propionske kiseline u slijepim crijevima fazana.
Lazić,VojislavUtjecaj odmora prije klanja i omamljivanja brojlera na sadržaj amonijaka u mesu.
Pejkovski,CaneKretanje sktivnosti serumske amilaze u pilića u tovu.
Jakovčić,MarijanUtjecaj odmora prije klanja i mehaničkog omamljivanja svinja na sadržaj amonijakau mesu.
Zver,EmerikPrilog poznavanju kemijskog sastava mesa brojlera linije Nichols-Lochman.
Kovačević,RadojkaUporedno istraživanje organoleptičkih promjena i pokazivača razgradnje masnog tkiva u nekim trajnim mesnim prerađevinama.
Sulimanović,ĐuroImunitet šarana protiv Rhabdovirus Carpio i utvrđivanje antitijela pomoću indirektne hemaglutinacije.
Gojšić,IgnacPrimjena različitih temperatura i kalijeva prejodata (KJO4) za uklanjanje nespecifičnih inhibitora hemaglutinacije virusa atipične kuge peradi u serumu fazana.
Volk,MarkoSrčana kap u brijlera.
Glibota,AnđelkoErozije i ulceracije kutikule mišićnog želuca pilića u tovu s obzirom na ulogu ribljeg brašna u etiologiji bolesti.
Mažuran,LukaPrimjena serumneutializacije i gel-difuzione precipitacije u dokazivanju specifičnih antitijela nakon vakcinacije peradi protiv zaraznog bronhitisa.
ZIEN EL ABDIN ABD EL HALIM ABD EL GHANIHistokemijska istraživanja nadbubrežne žlijezde jednodnevnih pilića različite težine.
Petrinec,ZdravkoMetoda plakova i plak serum neutralizacijski test za Rhabdovirus Carpio.
Ivek,TomoIspitivanje utjecaja stimulacije ovulacije na rezultate umjetnoga osjemenjivanja krava.
Blaić,AnteNutritivno djelovanje pesona u pilića u tovu.
Kulišić,BožidarPregled matičnog stada kaliforinjske pastrve ribogojilišta u Kninu i zlouste pastrve s izvorskog dijela Krke na prisutnost virusa ZNG.
Kovačević,MatijaIstraživanje utjecaja polifosfata na kapacitet vezanja vode u goveđem mesu tijekom termičke obrade.
Malnar,ŽelimirIstraživanje tržne vrijednosti šarana iz ribnjačarstava u Končanici i Poljani.
Gajić,GajoPrikladnost reduktaza-testova za ocjenu opsega bakterijske kontaminacije i svježine mesa brojlera.
Pospišil,AntunIstraživanje faktora koji utječu na rezultate određivanja ukupno dodatih tvari u šunki u limenci primjenom američke formule
Đorđević,VlastimirIstraživanje obima bakterijske kontaminacije svinjskih trupova a posebno enterobakterijama u klaonicama s različitom tehnlolgijom primarne obrade.
Petrak,TomislavPrilog poznavanju postupaka izoliranja i opsega kontaminacije namirnica s B.cerens.
Juričić,MiljenkoSvojstva i održljivost domaće svinjske masti iz individualne proizvodnje.
Hajsig,DankoIstraživanje biokemijskih svojstava sojeva Staphylococcus aureus koji su izdvojeni iz patoloških promjena u kunića.
Bambir,SlavkoHistološke promjene u jetri ovaca invadiranih malim metiljem,a terapiranih različitim antihelminticima
Bilić,VitomirOsjetljivost na antibiotike i hemoterapeutike pojedinih bakterija što potječu iz organa uginulih svinja.
Lojkić,MirkoAntitijela za virus Aujeszkyjeve bolesti u klinički zdravih svinja na području Hrvatske.
Ajeti,JanuzPrilog poznavanju kontaminacije krmnih smjesa u nas
Karadjole,IvoKretanje aktivnosti fermenata alkalne fosfataze i aldolaze,te koncentracije ukupnih bjelančevina u plazmi kokoši u različitoj dobi i fazi proizvodnje jaja.
Pepeljnjak,StjepanIstraživanje odnosa kvasaca i bakterija:Candida krusei,C. tropicalis,C.pseudotropicalis,Hansenula anomala i Corynebacterium pyogenes.
Šimunec,MarijaRadiodenzitometrijska istraživanja kostiju svinja tretiranih s okistrtramicinom.
Vučemilo,MarijaMogučnost dezinfekcije peradnjaka sa raspršenim dezificijensima.
Linić,DinkoPrilog deratizaciji farme peradi.
Trukenbrod,BrankoUpala zvukovoda i bubnjića u mesojeda.
Lešnik,ZvonkoPrilog poznavanju sinhronizacije estrusa kod krava pomoću anifertila sa osvrtom na porfilaksu steriliteta.
Karlović,ĐuroPrilog poznavanju zdravstvenog nadzora nad namirnicama animalnog porijekla u gradu Zagrebu u prošlosti i danas.
Majdak,IvanUspješnost proizvodnje brojlera različitih hibrida u kontroliranim ali različitim uvjetima.
Trdak,AntunPrilog poznavanju kakvoće smrznutih proizvoda od usitnjenog mesa na zagrebačkom tržištu.
Komerički,IvanPrilog poznavanju mikroflore nekih začina i njenog značenja za kvalitetu kobasica.
Jeromel,AntonZimovanje riba.
Ramadan,PeroOdređivanje aktivnosti tripsina u ekskrementima psa s pomoću probe na filmu.
Bermarija,FranjoMyxovirus parainfluenzae 3:adaptacija goveđeg soja na pileći embrij.
Rusac,IvanIstraživanje prirasta težine,potroška i konverzije hrane te razine natrija i kalija u krvnoj plazmi purana.
Tadić,VeraProizvodnja rasplodnih jaja od hibrida teških pasmina u kooperaciji sa individualnim proizvođačima na području općine Vrbovec u 1971.i 1972.
Šerman,VlastaPromjene razine hemoglobina u krvi;željeza i bakra u krvnoj plazmi te željeza u suhoj tvari jetre i grudnog mišića purića.
Alegro,AntunPrilog značenju neposredne punkcije knjižavca u dijagnostici i terapiji bolesti knjižavca.
Gatalica,StevoUtjecaj različite dužine trajanja uskladištenja pilića na uspješnost tova.
Šavić,SlavkoPrilog poznavanju oplodne sposobnosti junica u tipu domaćeg šarenog gorečeta prethodno namijenjenih tovu.
Kunst,ZdravkoRazlike u postotku koncepcije krava i junica osjemenjenih s duboko smrznutom spermom držanom poslije otapanja 0-180 na različitim temperaturama.
Nemanić,AnkicaMikrobiološka flora u velikim industrijskim valionicama,nakljucanim jajima i jednodnevnim pilićima izlučenim iz daljnje proizvodnje.
Građanin,SeadVrtičavost pastrva:epizootiologija,klinička slika i patološke promjene u ribogojilištu "Jezero".
Kallai,MajaImunokemijska i fizikalno-kemijska ispitivanja heterogenosti goveđeg imunoglobulina G.
Kos,KrunoslavUtjecaj različitih količina mangana u hrani na razinu mangana u kostima i mišićima pilića u tovu.
Mihalina,MarkoUtjecaj kemijske oksigenacije sperme na uspjeh osjemenjivanja krava.
Krsnik,BorisPonašanje rasplodinh krmača u različitim proizvodnim uvjetima od odbića prasadi pa do ponovne bređosti.
Trgovac,ZvonimirZnačenje zaraznih bolesti u osiguranju tovne teladi i junadi.
Pavlović,MiroslavZarazne bolesti na jednom velikom svinjogojstvu s osvrtom na osiguranje stoke.
Domjan,IvanAnaliza rada i ocjena rezultata osiguranja životinja "Croatia"-Zavoda za osiguranje i reosiguranje za razdoblje od 1968-1973 g.
Kovačić,VladimirOdgovornost za nastanak šteta na osiguranim životinjama.
Zorić,MihailoTehnološki i ekonomski aspekti uzgoja mladica lakih pasmina u bakterijskom sistemu držanja na društvenoj farmi u SR Makedoniji u 1974. I 1975.
Premuž,FranjoOpterećenje glukozom i razvoj inzulinske funkcije u prasadi.
Išek,MatijaProizvodnja prasadi na individualnom sektoru područja općine Križevci s posebnim osvrtom na uvjete držanja svinja.
Dasović,NikolaKarakteristike reprodukcije krava na području veterinarske stanice Bosanski Petrovac i sugestije organizacije reprodukcije i umjetnog osjemenjivanja.
Lobnik,RadoMogučnost osiguranja proizvodnje pastrva.
Čatipović,IvanPatohistološke promjene u placentomima krava s retencijom sekundina.
Makek,ZdenkoDijagnoza gravidnosti u ovaca biopsijom sluznice vagine.
Srnec,JurajKarakteristike reprodukcije krava u Međimurju i analiza faktora koji imaju utjecaja na rezultate umjetnog osjemenjivanja.
Ligenza,MatijaOdnos stupnja steonosti krava i junica prema dobi plotkinja i mjesecu osjemenjivanja na području veterinarske ambulante Križ.
Dargbe Fannieh,JohnPromjene aktivnosti i preživljavanje duboko smrznutih spermija bika ovisno o temperaturnom režimu poslije otapanja.
Rajković-Janje,RankaBakteriološki nalazi u uginule prasadi na jednom poljoprivrednom dobru i utvrđivanje odnosa izoliranih bakterija prema antibioticima i kemoterapeuticima.
Jerkić,ZvonimirRazličiti postupci sanitarne obrade rasplodnih jaja u kooperaciji i na farmi te njihov utjecaj na rezultate leženja pilića.
Horvat,ZvonkoUpalne promjene u plućima svinja u intenzivnom uzgoju:Bakteriološki i histološki nalaz.
Vrbljanin,MirkoOrganizacija umjetnog osjemenjivanja krava primjenom duboke smrznute sperme na području veterinarske stanice Prnjavor.
Gliha,BogomilVibriozni hepatitis u kokoši.
Hahn,Vladimir O uzrocima,oblicima i liječenju pravih kolika u konja registriranih u klinici za unutrašnje bolesti Veterinarskog fakulteta u Zagrebu u razdoblju od god.1956-1975.
Mitrovski,StrahilOpseg i rezultati veterinarsko zdravstvenog nadzora nad namirnicama u Vukovaru u proteklih 30 godina.
Milić,RadovanIstraživanje učestalosti i opsega kontaminacije riba s živom s različitih ribolovnih područja.
Škreblin,MilivojMakroskopske i mikroskopske promjene u butu štakora nakon i/m aplikacije različitih doza kemoterapeutika CRC 7001.
Lavrić,AntonPatomorfološki nalazi u štakora u pokusu subakutne toksičnosti ergozina u odnosu na ergotamin.
Kampuš,AleksandarPrikladnost smrznutog mesa za proizvodnju nekih konzervi od usitnjenog salamurenog mesa.
Obradović,RajkoPrilog poznavanju klanja svinja i naturalne prerade mesa u Valpovštini.
Pulja,GomiPrilog poznavanju komercijalnog zasijecanja i kvalitete mesa.
Miaković,BranimirIstraživanje opsega kontaminacije trupova brojlera,vode za šuvenje i hlađenje sa sporama sulfitreducirajućih klostridija,a posebno s Clostridium Perfringens.
Matošin,TomislavPrilog poznavanju problematike lovne privrede i svojstva mesa divljači.
Manojlović,SvetislavOscjene kvalitete svinja na liniji klanja u klaonici PIK Vukovar.
Jelić,AnteSakupljanje i namjensko iskorištavanje endoksina fermentnih sirovina u SR Hrvatskoj.
Čaušić,NedjeljkoUtjecaj volumena doze i broj spermija na postotak koncepcije i broja prasadi u leglima osjemenjenih krmača.
Ahmed Eltigani,Abdel Rahim AhmedOvisnost postotka koncepcije u krava i junica o temperaturi i relativnoj vlazi zraka.
Binički,MiljenkoUtjecaj modoficiranog "STEP UP" svjetlosnog programa na proizvodnju konzumnih jaja.
Žužek,JožeZdravstveno zavarovanje živali v Sloveniji.
Čović,AndrijaNalazi bakterija i gljivica u genitalnim organima neplodnih kobila.
Kašman,BorislavPromet natrija i kalija u kolostrumu i u mlijeku krmača.
Brkić,AntunMogučnost osiguranja pasa sa posebnim osvrtom na kirurške bolesti.
Volner,ZdenkoMikrobakterije u svinja i prilog značenju divljih ptica u prijenosu tuberkuloze.
Klinar,ZvonimirGlukoneogeneza kod pilića.
Kraft,RudolfPrecipitini za virus zaraznog hepatitisa psa u serumima pasa iz okolice Zagreba.
Obradović,JasnaIzolacija uzročnika eritrodermatitisa usporedba sojeva.
Kezić,NikolaEpizootiologija i patologija upale ribljeg mjehura.
Celovec,MladenŠtete na osiguranoj teladi u tovu u toku 1973.-1975. godine na području O.Z. poslovnice Križevci.
Toveznić,IvanProizvodnja u inkubatoru "RK-164" s posebnim osvrtom na etiologiju nastanka zadušaka i bolesti jednodnevnih pilića.
Suchanek,ErnestIstraživanje aktivnosti adenozintrifosfataze u amnionskom epitelu i amnionskoj tekučini goveda.
Križanac,VančiIstraživanje uloge Rhabdovirus carpio,Rabdovirusa bijelog amura i Rabdovirusa mlađa štuke u nastanku upale ribljeg mjehura kod šarana.
Dodovski,MetodijaPromjene koncentracije i ukupnog sadržaja željeza i bakra u žumanjku i bjelanjku jaja u kokoši nesilica od pronošenja do izlučivanja iz proizvodnje.
Kumer,ZlatkoPromjene nekih odlika sadržaja buraga,knjižavcai sirišta kod traumatske indigestije goveda.
Pavlović,VišnjaPregled i značenje nekih metoda pretrage u dijagnostici hepatopatija konja.
Dayim El Mahi,Ismail AbdelRezultati umjetno izazvanih laktacija u goveda.
Đondev,MetodiKalcij i fosfor u ljusci,žumanjku i bjelanjku jaja u kokoši nesilica različite dobi.
Lončarić,JosipHigijenske prilike poljoprivrednih gospodarstava sela Posavski Bregi i mogučnosti njihove sanacije.
Rapić,DamirIstraživanje paramfistomoze s posebnim osvrtom na epizootiologiju i liječenje.
Tkalec,MijoProizvodnja,gubici i osiguranje šteta u industrijskom svinjogojstvu.
Grgurić,JosipŠtete u tovu svinja i njihovi uzroci.
Grom,JožeTipizacija virusnih sojeva zarazne uzetosti svinja /ZUS/ izoliranih u Sloveniji.
Šikić,MatoPrilog poznavanju kvalitete vode za piće na području općine Vinkovci.
Kutnjak,StjepanDezinsekcija ugostiteljskih objekata u općini Ludbreg.
Rakovac,KarloHigijensko-sanitarne prilike i tekuća dezinfekcija poluotvorenih staja u okolici Poreča na području mediteranske klime.
Žara,IvanPrilog poznavanju Randmana i kvalitetu svinjskih crijeva kao ovitka za kobasice.
Sambolec,StankoIstraživanje upotrebe automatske termičke dimne komore (TDK-4 Automatik,BELJE) u preradi mesa.
Strahonja,EugenNadzor nad klanjem stoke i tržni nadzor mesa u Varaždinu u XV stoljeću.
Ivanović,TomislavHigijensko-sanitarne mjere u kampu.
Matić,MatoŠtete izazvane nekim organskim bolestima u goveda i na PIK-u Vinkovci obrađene na osnovi podataka OZ-a za razdoblje 1967-1976.
Čelković,PetarDezinfekcija u utilizacijskom zavodu mesne industrije "Gavrilović" u Petrinji.
Kranjc,MarijanHigijensko-sanitarne mjere u tovilištu teladi
Pizek,BožidarOsiguranje junica i krava s obzirom na jalovost.
Brož,DragutinPrilog poznavanju stupnja klaoničkog iskorištenja tovljenih gusaka križane rajnske pasmine.
Rudelić,ZvonimirOrganizacija i značenje interne kontrole kvalitete mesnih proizvoda.
Žunec,OtonUtjecaj stupnja usitnjavanja mesa,širine ovitka i primjene glukono-delta laktona na brzinu dehidracije nekih trajnih kobasica.
Horvat,DragutinPromjene koncentracije kalcija i magnezija u krvnom serumu nesilja lakih pasmina tijekom jedne eksploatacije.
Štrum,IvanHigijena i sanitacija bunara u selu Rugvici.
Bosnić,PetarProcjena učinaka križanja jokšir krmača i švedskih nerastova na broj prasadi oprasene u prvim leglima.
Pajtler,JožePrilog dezinfekciji gnoja i stelje.
Ropac,MiljenkoHigijena i sanitacija bunara u Velikom Trojstvu.
Abdel Hafiz IbrahimTehnološki i higijenski problemi proizvodnje mesnih konzervi.
Babok,IvanPrilog poznavanju svojstava mesa žaba kao namirnice za ljudsku hranu.
Baburak,RadoslavPrilog proučavanju organizacije veterinarskog pregleda mesa na pokretnoj traci.
Marušić,JurajSpecifičnosti dezinfekcije vode u zatvorenim bazenima hotelskog poduzeća "Hvar" u Hvaru.
Samojlenko,FrancUtjecaj kemijske dezinfekcije na smanjenje bakterijske kontaminacije mesa brojlera.
Colarić,FrancPrimjena dezificijensa DES L14 iz skupine kvarternih amonijevih spojeva u uvjetima prakse.
Devčić,ŽeljkoDezinfekcija transportnih sredstava.
Huić,NikolaVeterinarsko-sanitarna kontrola klanja svinja u individualnim domaćinstvima na području S.D. Zaprešić.
Rukavina,JurajPrilog poznavanju proizvodnje i svojstava podlijevanog sira u okolici Vinkovaca.
Rendić,ZlatanHigijensko-sanitarne mjere hotelskog poduzeća "Jadran" u Supetru na Braču.
Grandić,RomanImunoprofilaksa zaraznog bronhitisa peradi primjenom vakcinalnih sojeva virusa H 120 i H52.
Sjduković,AnteSuzbijanje muha u stajama za proizvodnju mlijeka i jaja u kooperaciji.
Presečki,AntunPrilog poznavanju proizvodnje i kakvoće Istarskog ovčjeg sira.
Premzl,BožidarIskustva o organizaciji umjetnog osjemenjivanja svinja iz centra za umjetno osjemenjivanje domaćih životinja.
Kuzmanovski,DimitrijeAnaliza rezultata umjetnog osjemenjivanja goveda na području veterinarske stanice Petrovec.
Jambrović,ZlatkoKomercijalno rasijecanje i kategorizacija svinjskog mesa.
Ignjatović,ŽivoradIspitivanje utjecaja različitih režima sterilizacije na održivost i organoleptička svojstva konzerve "Meso ovčije mleveno".
Bidjin,ZdenkoImunosupresivni učinak Gumboro bolesti u kokoši različitih dobnih i proizvodnih kategorija na uspjeh cijepljenja protiv atipične kuge peradi.
Smiljan,FranjoPrilog poznavanju suvremene proizvodnje,kvalitete obarenih kobasica.
Tišljarec,DragutinPrilog poznavanju utjecaja polifosfata na kakvoću nekih kobasica.
Kostanjevec,AnaUlcerozno-nekrotični enteritis u kooperacijskom tovu pilića s posebnim osvrtom na njegovu etiologiju i negativni uticaj na ekonomiku proizvodnje.
Novoselec,FranjoHigijensko-sanitarne prilike i mogučnosti dezinfekcije u školi "Moša Pijade" u Županji.
Blažević,RužicaPrimjena nankora,insekticida iz skupine organofosfornih spojeva za suzbijanje kućne muhe.
Vinković,BaraHigijena i sanitacija vode u bazenima Krapinskih Toplica.
Rački,RatomirHigijenske specifičnosti vodoopskrbe i sanitacije u općini Delnice.
Čučković,SrboljubHigijensko-sanitarne mjere u lječilištu Topusko.
Čipčić,BožidarUtjecaj umjetnog osjemenjivanja na konformaciju tijela domaćeg simentalskog goveda u općini Zabok.
Haha Salem ben MahmoudIstraživanja kvalitete smrznutih gotovih jela.
Bartolović,PavaoPrilog pozanvanju proizvodnje i kakvoće savskog kulena.
Delovski,BlagojeUtrošak i iskorištavanje pri podnom i kaveznom uzgoju nesilica hibrida lakih pasmina i njihov utjecaj na ekonomičnost uzgoja i proizvodnju konzumnih jaja.
Milinković,BorivojSposobnost održivosti i stvaranje enterotoksina odabranih sojeva stafilokoka u ohlađenom svinjakom mesu,smrznutom svinjakom mesu i pasteriziranim proizvodima od svinjakog mesa u limenkama.
Čač,ŽeljkoIsrkaživanje hemaglutinabilnosti goveđih enterovirusa.
Stubičan,ĐurđicaSlužba znanstvenih informacija u veterinarstvu.Pristup organizaciji prikupljanja,obrade i distribucije informacija iz stručne literature u veterinarskoj znanstveno nastavnoj ustanovi.
Ocvirk,JožeVirusna hemoragična septikemija pastrva:prikaz slučaja bolesti i prve izolacije Egtved virusa u Jugoslaviji.
Šudić,IvanDezinfekcija klaoničkog pogona "HEPOK" Mostar uz upotrebu kvarterno amonijevih preparata.
Šunjić,KrešimirDezinfekcija i deratizacija ufarme za tov teladi u Jezeru,općina Sisak.
Volner,ZdenkoInterakcija lijekova.
Čović,AndrijaStimulacija ovulacije u krava stilbestrolom.
Samardžija,OzrenKakvoća mlijeka individualnih proizvođača u okolici Osijeka.
Šetinc,IgorMikrobiološka kakvoča daganja (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAMARCK) iz Piranskog zaljeva.
Gojević-Zrnic,FranjoIstraživanje kemijskih promjena u lipidima jajnih prerađevina tijekom uskladištenja.
Parčetić,RudolfMikrobiološka kakvoča i održljivost konfekcioniranog svinjskog karea.
Čulinović,MladenRazlike u djelovanju dexametazona i sintetičkog prostaglandina na skračivanje graviditeta i sinhronizaciji porođaja u krmača.
Medak,StankoPrilog poznavanju ostvarivanja načela higijene u mesnicama na području S.O.Metković.
Lukezić,IvanUtjecaj celo adenoviroze na uspješnost tova pilića.
Smiljan,TomislavUpotrebe sintetskih fenola za dezinfekciju u mesnoj industriji.
Ivo,JagustinSistematska deratizacija grada Slavonske Požege
Ferenc,AstalošLiječenje postlaktacijske anestrije u krmača gonadotropnim hormonima
Marković,JosoKlaoničko iskorištenje i kvaliteta mesa domače pramenke i njezinih križanaca sa sardinijskom i wirteubenskom ovcom.
Zdenko,DverskiOdnos aplikacije ATCH-a za vrijeme estrusa, i pojave cista na jajnicima nazimica.
Bulić,MatePrilog poznavanju kakvoče i proizvodnje lečevačkog sira.
Faruh,IdrizIskorištenje klaoničkih nusproizvoda u industriji mesa s osvrtom na prilike u Sudanu.
Dimitrije,DrenovacIsrtraživanje prehrane prasadi u umjetnom uzgoju.
Koščec,IvanPrilog poznavanju opsega inicijalne bakterijske kontaminacije mesa zdravih i bolesnih životinja.
Kovačević,StankoPonašanje i raspoznavanje kokoši koje ne mogu snijeti jaja.
Šunjić,KrešimirDezinsekcija i deratizacija farme za tov teladi u Jezeru, općina Sisak
Pučaj,KrešimirPostmortalna angiostruktura hrskevične patologije bubrega pasa.
Durlen,AlojzŽivotinjski testisi kao živežna namirnica.
Šantak,FranjoVeterinarsko-sanitarna kontrola klanja i ocjena kvalitete mesa gravidnih krava.
Karalić,BrankoIstraživanje proizvodnje i svojstava niskokaloričnih hrenovki u vakuum opremi.
Pintar,EugenOrganizacija proizvodnje i ocjena kvalitete svinja u RO "Sljemekooperacija".
Jošić,MijoPrilog poznavanju patogeneze otrovanja fenil živinim acetatom.
Živković,AnteTehnološki i higijenski problemi obrade goveđih i tankih crijeva.
Histološke promjene u središnjem živčanom sustavu svinja oboljelih od salmoneloze.
Čorluka,IvanDeratizacija i dezinskecija na farmi mliječnih krava PIK "Hercegovina" u Vešićima.
Živanović,SinišaPrilog deratizaciji peradnjaka sa kaveznim smjštajem nesilica za proizvodnju konzumnih jaja.
Ivenić-Jakšić,SlavicaHigijensko značenje, te postupci izolacije i determinacije escherichia coli iz namirnica.
Petošić,SlavkoStupanj iskorištenja i kakvoće mesa slatkovodne ribe.
Olupić,ZvonkoPrilog higijeni i sanitaciji otpadnih voda u klaonici.
Relić,DavorHigijensko-sanitarne prilike sela Runović u općini Imotski.
Torre,MiljanRazlika u uspjehu osjemenjivanja goveda ovisno o mjestu aplikacije sjemena.
Komar,AnteProizvodnja i ocjena kakvoće sušene ovčetine (kastradine) u Dalmaciji.
Pezo,VladimirUčestalosti i mogučnosti liječenja dijafiznih prijeloma u psa.
Viduka,DinkoMogučnost zamjene kukuruza pšenicom u završnom razdoblju tova pilića.
Veršić,MiroslavRuptura prednje križne veze u psa i njena sanacija tetivom lateralnog ekstenzora prsta
Radaković,NikolaPrilozi medikamentoznom lečenju i profilaksi ketoze krava muzara u velikim stadima
Bodul,NikicaPrimjena indirektne hemaglutinacije u titraciji serumskih protutijelabolesti Aujeszkoga
Tričkovski,DušanStimulacija ovulacije u krava sa malim dozama Lutestrola
Youssef Mohammad BarhoumOur expperience about the sexual maturity and estrus synchronization of the Holstein heifers in North Africa
Matarugić,DragutinRezultati liječenja ovarijalnih cisti u krava velike proizvodnje mlijeka
Ključarić,ŽeljkoUtjecaj različito starog tekućeg sjemena bikova na plodnost plotkinja različite dobi
Deželić, DubravkaImunoprofilaksa bolesti peradi Hrvatske u razdoblju godina 1940-1980.
Njari,BelaUtjecaj spola i kastracije na kvalitetu mesa svinja
Kozarić,ZvonimirHistoenzimatske osobitosti prsnog i nekih nožnih mišića kokoši, fazana i golubova
Škreblin,MilivojMakroskopske i mikroskopske promjene u butu štakora nakon i/m aplikacije različitih doza kemoterapeutika CRC 7001.
Ditrih,VilimPunkcija sirišta i neke odlike sirišnog sadržaja u teladi,s posebnim osvrtom na patološka stanja u sirištu i crijevu.
Batarelo, StjepanNeke karakteristike razmnažanja konja lipicanske pasmine uzgajanih u ergeli
Majurdžić, ĐuroIstraživanje prikladnosti uređaja Stomacher 3500 za homogenizaciju uzoraka obarenih i polutrajnih kobasica pri bakteriološkoj pretrazi
Radeljak, PetarHistološke promjene u maternici izlučenih krmača i nazimica
Stiblik, MilanVeterinarsko-sanitarna kontrola i ekonomski aspekti iskorištavanja mesa tuberkulin-pozitivnih goveda
Popović, StankoPrikaz proizvodnje, promete, primjene i značenja vakcina, seruma i dijagnostičkih pripravaka AD US. VET. u SR Hrvatskoj
Grahovac,MilanKisela fosfataza kao kriterij pravilno izvršene pasterizacije šunke i plećke u limenkama
Vivek, StjepanUtjecaj zajedničkog držanja bikova sa kravama i junicama na pojavu prvog estrusa
Farhat Wajih, MohamedUtjecaj različitih količina selena u hrani na količinu selena u jetri i prsnom mišiću pilića u tovu
Žurić, MarijanPregled patologije tovnih svinja na jednoj farmi od godine 1976.-1980.
Butković,MarkoSpecifičnosti sustavne deratizacije tovilišta svinja u Peščenici
Višnjić, MilanHigijenski, tehničko-tehnološki i ekonomski problemi sakupljanja i prerade animalnih otpadnih proizvoda u Zagrebačkoj regiji
Radočaj, RudolfSuzbijanje žohara i mrava u objektima pamučne industrije Duga Resa
Likar, RadeSustavna deratizacija sela Rudica, općina Bosanski Novi
Brstilo, MatePregled patologije sisajuće prasadi na jednoj farmi od godine 1976.-1980.
Došen,ŽeljkoUtjecaj dobi kod prvog umjetnog osjemenjivanja na kasnije reproduktivne osobine junica u Prekodravlju
Jagnjić, TomislavTehnološki i nutricionistički aspekti upotrebe sojnih bjelančevina u preradi mesa
Sedlaček, AntunUtjecaj virginijamicina na morfometrijske osobitosti i mišićnovezivni omjer u prsnom mišiću pilića
Ivetić, VojinMakroskopske i patohistološke promjene na pilećim embrionima inficiranim s Aspergillus fumigatus, očitovane patohistološki kod PAS i Grocott bojenja
Mihoković,VladoAktivnost transamilaza kao dokaz odmrzavanja duboko smrznutog mesa
Crnogorac,NovoUticaj smrzavanja i pohrane u smrznutu stanju na svojstva brzofermentiranih kobasica
Sunajko,ĐuroUsporedba mogućnosti poboljšanja rezultata osjemenjivanja u krava primjenom različitih hormonskih preparata
Skeledžić, JulijeUtjecaj dodavanja crvene paprike i karofila crvenog hrani konzumnih nesilica na boju žumanjka jaja
Ćurić, StipicaPatohistologija štitnjače i paraštitnih žlijezda u pasa
Kos, JosipRegeneracija subhondralne kosti ramenoga zgloba
Stojević, ZvonkoUtjecaj nazočne koncentracije natrija u ingestima na resorpciju kalcijevih iona u slijepim crijevima pačića
Cergolj, MarijanNoviji postupci pri umjetnom osjemenjivanju kunića
Mlađan, VladimirUsporedna ispitivanja nekih preparata u suzbijanju varooze
Tomičić Malnar, IdaO bolestima probavnih organa u mesojeda registriranim na klinici za unutrašnje bolesti Veterinarskog fakulteta u Zagrebu u razdoblju od godine 1961. do 1980.
Pranjić, DarinkaIstraživanje higijenske kakvoće ovčjeg mlijeka
Lawson Kwasi AlorvorUtjecaj aplikacije vitamina AD3E za vrijeme dojenja na pojavu postlaktacijske anestrije u svinja
Madić, JosipInfluenca konja : Istraživanje protutijela metodom inhibicije hemaglutinacije i metodom jednosmjerne radijalne hemolize
Tiselj, MarjanKalo nekih mesnih proizvoda tijekom proizvodnje i uskladištenja
Laić, MijoMogućnost osiguranja konzumne proizvodnje šarana u uvjetima ribnjačarstva Draganići
Vulić, DraganIndukcija gonjenja u krava primjenom preparata Prid
Ergović, MiljenkoRazvoj i načela upotrebe lijekova u preventivi i u liječenju fascioloze u Jugoslaviji u razdoblju 1932.-1982.
Sruk, VelimirLeptospiroza pasa općine Dugo Selo
Putnik,NikolaPrilog suzbijanju smeđeg žohara (Blattella germanica) u prodavaonicama mješovite robe
Milčić, AntunSpecifičnosti uništavanja žohara u nekim ugostiteljskim i turističkim objektima Općine Zabok
Trusić, StjepanUtjecaj kakvoće hrane na proizvodna svojstva i gospodarski uspjeh tova pilića
Kulenović, FarukOrganizacija veterinarsko-sanitarne kontrole namirnica u Jugoslovenskoj narodnoj armiji
Jakupek , AlojzKakvoća polutrajnih kobasica na zagrebačkom tržištu
Capak, DarkoUloga processus anconaeus-a u funkciji laktnog zgloba psa
Ristić, SavoIstraživanje kvalitete mesa divljih svinja
Pašić, RadovanOrganoleptička ocjena kakvoće konzerve od mesa u komadima
Mubarak Abdelgader MohamedPromet natrija i kalija u pilenki i nesilica
Salom, LalaIstraživanja toksičnosti antihiperlipemika 2-[4-[2-(4-klorobenzamido)etil]fenoksi]-2-metilpropionske kiseline (BM-15075)
Petrinec, NikicaPatoanatomski prikaz bolesti probavnog trakta pasa kroz deset godina (1974.-1984.)
Veldić, BrankoUsporedna istraživanja rezultata leženja, upale pupka i žumanjčane vrećice u pilića izleženih u valionicama različita kapaciteta
Vukoja, IvanPoluvalni stomatološki rendgenski aparati i njihova primjena u kliničkoj rendgenologiji domaćih mesojeda
Gardijan, DušanIndukcija ranog estrusa u koza primjenom vaginalnih spužvica
Stojiljković, ZoranFunkcija koljena u uvjetima artrodeze skočnog zgloba psa
Budinčević, AkošSpecifičnosti deratizacije u objektima za industrijsku preradu žitarica
Smole, TomislavOcjena kakvoće polutrajnih kobasica u MI "Sljeme"
Žirović, VladimirFiziološka i patomorfološka zbivanja u rendgenskoj slici distalnih okrajaka podlaktice u vrijeme osifikacije koštanog skeleta psa
Bačetić-Kovač, ZojaIstraživanje parazitske faune pasa na području grada Splita
Treščec, AidaIstraživanje izvora primarne zagađenosti mesa i mesnih prerađevina vrstama roda PROTEUS
Vojtić,IgorOptimalno vrijeme za U.O. krava veće proizvodnje mlijeka na području Pomurja
Prstec, AntunProizvodnost rada i ekonomika kooperacijskog tova pilića u PPK "Koka" Varaždin
Puljić, AnteIstraživanje higijensko-tahnoloških i ekonomskih pokazatelja kooperacijske proizvodnje dalmatinskog ("Miljevačkog") pršuta
Šeol, BrankaPromet ugljikohidrata u fazanskih pilića
Kampl, BranimirRezultati umjetnog osjemenjivanja u
Biloš, SlavicaŠtete zbog uginuća svinja u tijeku tova i njihov utjecaj na ekonomičnost proizvodnje tovljenika
Skip to content