Obavijest studentima o održavanju ispita u ljetnom i jesenskom ispitnom roku

22.05.2020., Ispitni rokovi, Ostale obavijesti, Studentska referada

Poštovani studenti,

sukladno najnovijim preporukama za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima (od 20. svibnja 2020. godine) koje su izdali Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Krizni stožer Sveučilišta u Zagrebu vezano uz nCoV bolesti (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/), obavještavamo vas da će se ispiti u ljetnom i jesenskom ispitnom roku održavati izravno na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za sve studente osim onih koji se nalaze u inozemstvu (za njih se ispiti nastavljaju održavati online). Ispiti će se održavati prema ranije utvrđenim terminima ispitnih rokova s time da će se do kraja svibnja definirati dodatni ispitni rokovi za srpanj. (Ispiti u svibnju se održavaju online kako je ranije obaviješteno).

Za studente s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama i studente s tjelesnim/motoričkim oštećenjima) poželjno je da nose maske. Studenti koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu ili respiratorne simptome (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.) te ako im je utvrđena zaraza s novim koronavirusom ili ako su u samoizolaciji, ne ulaze u vanjske i unutarnje prostore Veterinarskog fakulteta. Ukoliko zbog navedenih simptoma, utvrđene zaraze koronavirusom ili izrečene mjere samoizolacije student ne može izaći na prijavljeni ispit, dužan je na vrijeme ispit odjaviti, a ako se navedeno desi nakon što prođe rok odjave ispita, student može  opravdati nemogućnost izlaska na ispit uz predočenje odgovarajuće liječničke dokumentacije ili potvrde o određenoj samoizolaciji. U takvim slučajevima student je dužan putem maila ili telefona obavijestiti ispitivača ili voditelja predmeta i Referadu za integrirani studij o nemogućnosti dolaska na ispit, a dokumentaciju dostaviti putem maila u Referadu za integrirani studij (vpavicic@vef.hr, sanja.vindis@vef.hr).

Knjižnica Veterinarskog fakulteta je otvorena za studente, a radno vrijeme i upute o radu knjižnice možete pronaći na web stranici Fakulteta pod obavijesti referade.

Ove preporuke ne isključuju provedbu drugih preporuka sukladno aktualnoj i promijenjenoj epidemiološkoj situaciji.

Prodekanica za integrirani studij i studente
izv. prof. dr. sc. Andrea Gudan Kurilj

Skip to content