Obavijest o promjeni mjesta održavanja nastupnog predavanja dr. sc. Diane Brozić

10.05.2019.

Na temelju članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te prijedloga stručnog povjerenstva od 7. svibnja 2019., utvrđujem da će predloženica

DR. SC. DIANA BROZIĆ

 za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Zavodu za prehranu i dijetetiku životinja održati nastupno predavanje
17. svibnja 2019. u 11:00 sati

u Velikoj predavaonici Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

s temom pod naslovom

Hranidba štenadi tijekom rasta i razvoja