Nastupno predavanje dr. sc. Jelene Gotić

18.06.2019.

Na temelju članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te prijedloga stručnog povjerenstva od 7. lipnja 2019., utvrđujem da će predloženica

DR. SC. JELENA GOTIĆ

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Klinici za unutarnje bolesti održati nastupno predavanje 2. srpnja 2019. u 12.00 sati u Kliničkoj predavaonici Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom pod naslovom

“Astma konja”.