Obavijest o nadoknadi noćnih dežurstava za studente XI semestra akademske godine 2018./2019.

11.02.2019.

Poštovani studenti i studentice,
u nastavku obavijesti nalazi se imena i prezimena studenata s obvezom nadoknade noćnog dežurstva.
Raspored odrade biti će dostavljen pročelniku Klinika prof. dr. sc. Nikši Lemi i predstojnicima Klinika dana 12. veljače 2019.

  1. Sofija Džakula
  2. Iva Kilvain
  3. Ines Gulić
  4. Mirta Filipović
  5. Petra Jurković
  6. Kristina Vujić
  7. Denis Elis – obavezno se javiti prof. dr. sc. Nikši Lemi zbog dogovora oko prebacivanja noćnog u dnevno dežurstvo u skladu s zakonskom regulativom.