Obavijest o neprihvaćanju studenata prijelaznika u akademskoj godini 2019./2020.

28.01.2019.

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

Zagreb, 23. siječnja 2019

Fakultetsko vijeće Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu temeljem članka 31. Statuta Veterinarskoga fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu, a na prijedlog Povjerenstva za integrirani preddiplomski i diplomski studij na 26. redovitoj sjednici održanoj  23. siječnja 2019. godine donijelo je sljedeću:

O D L U K U

Zbog popunjenosti kapaciteta ne prihvaćaju se studenti prijelaznici s veterinarskih fakulteta i srodnih fakulteta izvan Republike Hrvatske na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij veterinarske medicine koji se izvodi na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Odluka se temelji na prijedlogu Povjerenstva za integrirani studij i studente, u skladu s čl. 81. Pravilnika o integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju za akademsku godinu 2019./2020.

Dekan

prof. dr. sc. Nenad Turk