Tečaj trajne edukacije „Inspekcija mesa peradi, divljači, ovaca, koza, kunića i kopitara“

18.01.2019., Cjeloživotno obrazovanje

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane, na prijedlog Hrvatske veterinarske komore i suglasnost Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Ministarstva poljoprivrede, organizira i provodi edukaciju doktora veterinarske medicine koji obavljaju službene kontrole u objektima za klanje/obradu životinja.

Tečaj „Inspekcija mesa peradi, divljači, ovaca, koza, kunića i kopitara“ provodi se kroz dva dana, a vrednuje se sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju veterinara s 10 bodova.

Prema odobrenom Programu, predviđa se praktični dio edukacije u objektu za klanje peradi, pod vodstvom kontrolnog tijela odnosno veterinarske inspekcije nadležne u objektu za klanje (Bioinstitut, Čakovec).

Termin održavanja: 13. i 14. 2. 2019., 1.dan: Veterinarski fakultet, Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane, 2. dan: Klaonica peradi Šurlan, Brezje (ČK)

Sažetak tečaja:

Tečaj je namijenjen ovlaštenim veterinarima kontrolnih tijela, koji obavljaju poslove službenih kontrola u odobrenim objektima za klanje peradi i objektima za obradu divljači. Tečaj predstavlja nadogradnju na stečena znanja u dodiplomskom studiju, s obzirom na suvremene trendove i promjene u ovom području. Polaznicima tečaja će u teorijskom dijelu biti prezentiran zakonodavstveni okvir, postupci smanjivanja i otkrivanja javnozdravstvenih rizika na farmi/lovištu, načela ante mortem pregleda, uključujući procjenu dobrobiti životinja. Prikazat će se postupci procjene upotrebljivosti mesa i organa prema naravi utvrđenih pato-anatomskih promjena te procedure uzorkovanja za službene kontrole. Prezentirat će se specifičnosti pregleda vezane uz aktualne biološke opasnosti iz mesa peradi, slobodnoživuće i uzgojene divljači, u kontekstu europske inicijative tzv. „modernizacije inspekcije mesa“. Drugi dio tečaja predviđa praktični rad s polaznicima tečaja u odobrenom objektu.

Trajanje tečaja:2 dana
Tiskani materijal:Da/CD
Predviđen broj polaznika: Do 10
Uvjetovanost tečaja: dr. med. vet.
Cijena tečaja: 2.000,00 kn
Način prijave: Telefonski ili mail-om voditelju tečaja do 8.2.2019.
Izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec: Tel. 01 2390 199; 091 2390 372, 099 2807978
e-mail: nzdolec@vef.hr

Cjelokupni materijal o tečaju preuzmite ovdje:

Inspekcija mesa peradi, divljači, ovaca, koza, kunića i kopitara

Skip to content