YOGA (zimski i ljetni semestar 2019/2020)

02.09.2019.,

TERMIN: Srijeda i ponedjeljak od 16 – 17,30 sati. Početak 7.10.2019.
LOKACIJA: Studentske prostorije Veterinarskog fakulteta
CIJENA: 100 kn semestar
INFORMACIJE:
 Prijave na konzultacijama kod predmetnog nastavnika ili na prvom satu yoge.

PRIZNAJE SE ZA POTPIS

Predmetni nastavnik:
Saša Čuić, prof., viši predavač

Skip to content