N A T J E Č A J za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto

09.01.2019.

Klasa: 100-04/18-01/46,  Ur. broj: 251-61-44-18-05

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET

Heinzelova 55, 10000 ZAGREB raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto

  • asistent, na određeno vrijeme, (1 izvršitelj) u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, grana veterinarske kliničke znanosti s radnim mjestom u Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju.

Uvjeti su regulirani prema odredbama Zakona i Statuta Fakulteta.

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • motivacijsko pismo
  • presliku diplome o završenom studiju veterinarske medicine
  • prijepis ocjena integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine
  • potvrdu o poznavanju engleskog jezika (razina B2)
  • potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane
  • potvrde o izvannastavnim, znanstvenim, stručnim i ostalim aktivnostima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

                                                                                         Dekan

                                                                              Prof. dr. sc. Nenad Turk