Škola poduzetnosti za studente

07.09.2020.

ŠKOLA PODUZETNOSTI ZA STUDENTE (Razvoj upravljačkih i poduzetničkih kompetencija studenata)

Škola poduzetnosti neformalni je edukacijski program kojemu je cilj osnažiti mlade i pružiti im znanja i vještina iz područja zapošljavanja, tržišta rada, poduzetništva, pokretanja vlastitog posla, samozapošljavanja te aktivizma kroz niz interaktivnih predavanja. Poduzetnost je, dakle, kompetencija koji stavlja naglasak na rad u timu, usavršavanje vještina komunikacije i proaktivnost što su sve teme seminara.Dosad je kroz program u Hrvatskoj prošlo 82 mladih, a održali smo i Školu poduzetnosti za mlade na međunarodnoj razini na kojoj je sudjelovalo 25 mladih iz četiri europske zemlje.

Seminar traje 5 dana (33 sata) i svaki sudionik dobiva potvrdu o stručnom usavršavanju.

Teme seminara:

 • pisanje životopisa i molbe,
 • razvijanje ideja u projekt – od ideje do projekta,
 • javni nastup,
 • volontiranje i aktivizam,
 • samozapošljavanje

Obrazovni ishodi

Polaznik/ica će moći:

 • definirati pojam poduzetnosti,
 • nabrojiti i objasniti osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje,
 • upotrebljavati osam ključnih kompetencija u procesu zaposlenja,
 • definirati osnovne pojmove iz područja komunikacije;,
 • objasniti razliku između verbalne i neverbalne, interpersonalne i intrapersonalne komunikacije,
 • oblikovati životopisa i molbe za posao sukladno potrebi,
 • raspraviti ulogu novih medija u dobivanju posla i samozapošljavanja mladih ljudi,
 • nabrojati najčešća pitanja na intervjuu za posao;
 • objasniti ulogu neverbalne komunikacije tijekom poslovnog intervjua,
 • planirati i analizirati osobne ciljeve u poslovnom kontekstu,
 • definirati pojmove start-upova, coworking prostora i poduzetničkih potpornih institucija,
 • nabrojati korake u procesu samozapošljavanja,
 • objasniti izazove i prepreke koje se mogu pojaviti kod procesa samozapošljavanja i pokretanja vlastitog posla,
 • objasniti timske uloge te svoju poziciju unutar tima,
 • definirati projekt,
 • objasniti logiku projekta i projektnog učinka,
 • objasniti što sve utječe i može utjecati na planiranje i provedbu projekta,
 • identificirati i oblikovati opći i posebne ciljeve projekta,
 • analizirati okolinu projekta i definirati ciljne skupine, krajnje korisnike i dionike;
 • razvijati aktivnosti koje će odgovarati postavljenim ciljevima, procijeniti i definirati očekivane rezultate
 • oblikovati proračun projekta.
 • navoditi različite vrste medija i utjecaj koji imaju na mlade.

ŠKOLA JE BESPLATNA.

Opis seminara PŠP VEF

Skip to content