Veza između akutne babezioze kod pasa i meteoroloških parametara: Beograd 2013.-2016

13.05.2019.

KLUB PRIJATELJA I BIVŠIH STUDENATA

VETERINARSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

VAS POZIVA NA PREDAVANJE

pod naslovom:

Veza između akutne babezioze kod pasa i meteoroloških parametara: Beograd 2013.-2016.

 Predavanja će održati izv. prof. dr. sc. Jelena Ajtić

(Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu)

Vježbaonica Zavoda za fiziku Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u srijedu 15. svibnja2019. godine u 11:00 sati