Obavijest o prijavi za test psihomotorike za upis u 1. godinu studija ak.god. 2023./2024.

04.04.2023., Novosti, Upisi u prvu godinu

SVEUČILIŠTE U  ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Klasa: 602-04/2023-14/01
Ur.broj: 251-61-41/258-23-1
Zagreb, 22. ožujka  2023.

OBAVIJEST O PRIJAVI ZA TEST PSIHOMOTORIKE, DOSTAVI LIJEČNIČKE POTVRDE SPECIJALISTA ŠKOLSKE MEDICINE O ZDRAVSTVENIM I PSIHOFIZIČKIM SPOSOBNOSTIMA ZA STUDIJ VETERINARSKE MEDICINE TE IZJAVE O PSIHOFIZIČKOJ SPOSOBNOSTI ZA UPIS U 1. GODINU STUDIJA AK.GOD. 2023./2024.

Za test psihomotorike se prijavljujete osobno u Referadu za integrirani studij Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55 u Zagrebu ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu:

Veterinarski fakultet, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb s naznakom „prijava za Test psihomotorike“

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem prijavnog Obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Fakulteta (www.vef.unizg.hr) OBRAZAC-PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE

Uz OBRAZAC, dužni ste priložiti i

  1. Potvrdu o izvršenoj uplati troškova Testa psihomotorike na račun Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa sljedećim informacijama:

platitelj: (ime i prezime kandidata)
primatelj: Veterinarski fakultet
iznos: 39,82 EURA
IBAN: HR1723600001101354554
model: 00
poziv na broj odobrenja: 101-29-(OIB kandidata)
opis plaćanja: Test psihomotorike

  1. Liječničku potvrdu specijalista školske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima kandidata za studij veterinarske medicine po izboru iz mjesta stanovanja (popis školskih liječnika dostupan je na službenim stranicama Zavoda za javno zdravstvo po županijama). Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima kandidata i UPITNIK-TEMELJEM-KOJEG-SE-IZDAJE-LIJEČNIČKA-POTVRDA-ZA-STUDIJ
  1. Izjavu o psihofizičkoj sposobnosti Izjava o psihofizičkoj sposobnosti

Isto vrijedi i za pristupnike koji se prijavljuju za upis u posebnoj kvoti „Hrvati izvan Republike Hrvatske“ koji uz gore navedeno trebaju dostaviti i Prijavu – Hrvati izvan RH 2023. Prijava Hrvati izvan RH 2023

Navedenu dokumentaciju dužni ste dostaviti od  2.  svibnja 2023. – 2. lipnja 2023. godine.

Naknadna dostava dokumentacije neće se uvažiti.

Ostale informacije možete potražiti na mrežnoj stranici Fakulteta www.vef.unizg.hr.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content