Savjetovanje/javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta

Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet otvara savjetovanje/javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta  (unutarnjem redu) Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Nacrtu Pravilnika o studiranju na Sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju veterinarske medicine. Javna rasprava je otvorena do 06.06.2024.

Nacrt Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta (unutarnjem redu) Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Nacrt Pravilnika o studiranju na Sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju veterinarske medicine

Komentari

Odgovori

Maja Loborec
Poštovani, Članak 36., stavak 3. – stavak nije u potpunosti jasan koja nastava se može održati online, s obzirom da većinom kada su studenti zatražili da se određeni dio nastave održi online, bilo je odbijeno, pa vas molimo da bolje definirate stavak. Članak 71., stavak 1. – mnogi studenti ne podržavaju način bodovanja „sjedenja na predavanjima, seminarima i vježbama“ te predlažemo razmatranje da se to ukine te da se ostavi minimalan broj obaveznih dolazaka jer često tako studenti zbog nekih drugih, neodgodivih obaveza gube bodove jer nisu prisustvovali nastavi, a ukoliko idu na nadoknade, većinom ne mogu izaći na prvi rok iz tog kolegija te time gube jedan rok. Isto tako, ispit bi tada nosio više bodova te bi na završnu ocjenu utjecalo znanje studenta, što smatramo da je i najbitnije, a ne koliko je puta prisustvovao predavanju. Članak 73., stavak 4. i stavak 5. – s obzirom da prema Zakonu i statutu nije definirano vrijeme između dva izlaska na ispit iz istoga kolegija, smatramo da bi mnogim studentima bilo lakše kada to ne bi postojalo, osobito rok od 30 dana između izvanrednih rokova, s obzirom da često između dva izvanredna roka ne prođe 30 dana. Članak 74., stavak 1. - s obzirom da Sveučilišni pravilnik ne ograničava broj izlazaka na ispit iz istog kolegija, zanima nas zašto naš fakultet ograničava Članak 75. stavak 1. – prema starom Pravilniku o studiranju raspored polaganja ispita objavljivao se najkasnije 2 dana prije početka održavanja ispita te smatramo da bi bilo dobro da se to i vrati, s obzirom da je 24 sata vrlo kratak rok kako bi studenti organizirali dolazak na ispit jer neki studenti ne žive u Zagrebu i dolaze u Zagreb tijekom ispitnih rokova isključivo na ispite te se često ispitni rokovi iz više kolegija održavaju na isti dan, pa bi bilo lakše kada bi studenti barem 2 dana prije znali raspored kako bi, ukoliko dođe do preklapanja ispita, mogli kontaktirati ispitivače da se dogovore za drugi termin. Članak 93., stavak 3. - molimo vas da definirate što znači vrijeme završetka studija kraće od propisanog trajanja studija, smatra li se da je to ljetni rok na 6. godini studija, s obzirom da bi to trebalo biti normalno vrijeme završetka studija, ili prije toga Također, nigdje nije definirano koliko treba proći od završetka nastave iz kolegija do mogućnosti izlaska na ispitni rok, a različiti zavodi/klinike definiraju različite rokove, gdje neki tvrde da treba proći 14 dana što se često krši s Pravilnikom jer studenti tada nemaju mogućnost izlaska na rok dva puta, dok kod drugih može biti i kraće, pa bi bilo lakše kada bi se to odredilo Pravilnikom. Hvala vam što ćete razmotriti naše prijedloge. Članovi Studentskog zbora Veterinarskog fakulteta
Skip to content