Javna obrana doktorskoga rada doktorandice Ljupke Maltar, dr. med. vet.

10.01.2023., Ostale obavijesti, Studentska referada

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća od 21. prosinca 2022. godine doktorandica Ljupka Maltar, dr. med. vet., javno će braniti doktorski rad pod naslovom Utvrđivanje epizootiološkoga značenja i unaprjeđenje dijagnostike virusnoga arteritisa konja na području Republike Hrvatske.

Javna obrana doktorskoga rada će se održati u petak 27. siječnja 2023. godine u 10:00 sati u predavaonici Zavoda za kemiju i biokemiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za obranu doktorskoga rada su:

  1. izv. prof. dr. sc. Vladimir Stevanović
  2. izv. prof. dr. sc. Maja Maurić Maljković
  3. dr. sc. Lorena Jemeršić, nasl. izv. prof. (HVI)
    – izv. prof. dr. sc. Vilim Starešina (zamjena)
Skip to content