Javna obrana doktorskoga rada doktorandice Žaklin Acinger-Rogić, dr. med. vet.

08.12.2022., Ostale obavijesti, Studentska referada

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća od 16. studenoga 2022. godine doktorandica Žaklin Acinger-Rogić, dr. med. vet., javno će braniti doktorski rad pod naslovom Utvrđivanje čimbenika rizika i učinka razine biosigurnosti na prevalenciju infekcije virusom bolesti Aujeszkoga u populaciji domaćih svinja u Hrvatskoj.

 Javna obrana doktorskoga rada će se održati u ponedjeljak 19. prosinca 2022. godine u 10:00 sati u Amfiteatru Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za obranu doktorskoga rada su:

  1. izv. prof. dr. sc. Dean Konjević, DECZM
  2. prof. dr. sc. Ljubo Barbić
  3. dr. sc. Tomislav Keros (HVI)

– doc. dr. sc. Matko Perharić (zamjena)

Skip to content