Javna obrana doktorskoga rada doktorandice Zrinke Žderić Savatović, dr. med.

27.05.2024., Ostale obavijesti, Studentska referada

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća od 28. ožujka 2024. godine doktorandica Zrinka Žderić Savatović, dr. med., javno će braniti doktorski rad pod naslovom Učinci pripravka rogača (Ceratonia siliqua L.) na pokazatelje zdravlja i proizvodnosti u odbijene prasadi.

Javna obrana doktorskoga rada će se održati online putem aplikacije MS Teams u petak 31. svibnja 2024. godine u 7:00 sati u organizaciji Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za obranu doktorskoga rada su:

  1. prof. dr. sc. Željko Mikulec
  2. prof. dr. sc. Maja Popović
  3. izv. prof. dr. sc. Mirjana Mariana Kardum Paro (KB Merkur, Zagreb)
  4. izv. prof. dr. sc. Kristina Starčević (zamjena)

 

Skip to content