Javna obrana teme doktorskog rada Magdalene Kolenc, dr. med. vet.

23.06.2022.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 15. lipnja 2022. godine doktorandica Magdalena Kolenc, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom Promjene u gospodarenju i lovu životinja u Nadinu-Gradini od kasnog brončanog doba do kraja rimskog perioda temeljem arheozooloških pokazatelja.

Javna obrana teme doktorskog rada održat će se u utorak 28. lipnja 2022. godine u 11.00 sati u Amfiteatru Veterinarskog fakulteta.

Članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora su:

  1. prof. dr. sc. Martina Đuras
  2. prof. dr. sc. Velimir Sušić
  3. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, zn. suradnica (Hrvatski restauratorski zavod)
Skip to content