Javna obrana teme doktorskoga rada doktoranda Arnolda Majoroša, dr. med. vet.

22.09.2022.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 13. srpnja 2022. godine doktorand Arnold Majoroš, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom Utjecaj prehrane na zdravlje i imunitet zajednica medonosne pčele (Apis mellifera L.).

Javna obrana teme doktorskoga rada će se održati u utorak 27. rujna 2022. godine u 12.00 sati u predavaonici Zavoda za biologiju i patologiju riba i pčela Veterinarskoga fakulteta.

 

Članovi Povjerenstvu za ocjenu teme i predlaganje mentora su:

  1. prof. dr. sc. Željko Mikulec
  2. prof. dr. sc. Dragan Bubalo (Agronomski fakultet Zagreb)
  3. izv. prof. dr. sc. Goran Mirjanić (Univerzitet u Banja Luci-Poljoprivredni fakultet)
Skip to content