Javna obrana teme doktorskoga rada doktoranda Josipa Miljkovića, dr. med. vet.

08.05.2024., Ostale obavijesti, Studentska referada

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Veterinarskoga fakulteta od 24. travnja 2024. godine doktorand Josip Miljković, dr. med. vet., javno će braniti prijedlog (temu) doktorskoga rada pod naslovom Oksidativni status i masnokiselinski sastav različitih tkiva primorske (Podarcis sicula) i krške (Podarcis melisellensis) gušterice na području Dalmacije.

Javna obrana prijedloga doktorskoga rada će se održati u petak 17. svibnja 2024. godine u 13.00 sati u predavaonici Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskoga fakulteta.

Članovi Povjerenstva za javnu obranu i ocjenu Prijedloga doktorskoga rada i predlaganje mentora su:

  1. izv. prof. dr. sc. Lana Pađen
  2. prof. dr. sc. Maja Belić
  3. izv. prof. dr. sc. Duje Lisičić (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Skip to content