Javna obrana teme doktorskoga rada doktorandice Maje Antolić, univ. spec. med. vet.

07.05.2024., Ostale obavijesti, Studentska referada

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Veterinarskoga fakulteta od 24. travnja 2024. godine doktorandica Maja Antolić, univ. spec. med. vet., javno će braniti prijedlog (temu) doktorskoga rada pod naslovom Regeneracija sluznice debelog crijeva na modelu mišjeg kolitisa uzrokovanog natrij dekstran sulfatom.

Javna obrana prijedloga doktorskoga rada će se održati u srijedu 15. svibnja 2024. godine u 9.00 sati u predavaonici Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskoga fakulteta.

Članovi Povjerenstva za javnu obranu i ocjenu Prijedloga doktorskoga rada i predlaganje mentora su:

  1. izv. prof. dr. sc. Ivan-Conrado Šoštarić-Zuckermann
  2. prof. dr. sc. Branka Artuković
  3. dr. sc. Snježana Čužić, nasl. doc. (Hrvatsko katoličko sveučilište; Selvita d.o.o.)
Skip to content