Natječaj za izbor doktoranda stipendista u akademskoj godini 2022./2023.

03.03.2023., Ostale obavijesti, Stipendije i natječaji, Studentska referada

Po treći put Veterinarski fakultet će stipendirati jednoga kandidata na doktorskom studiju Veterinarske znanosti (troškovi školarine). Doktoranda će odabrati Vijeće doktorskoga studija na temelju sljedećih kriterija:

  1. prosjek ocjena unutar 10% najboljih studenata na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju veterinarske medicine
  2. dobitnik/ica Dekanove i/ili Rektorove nagrade
  3. uključenost u projekte
  4. dosadašnja znanstvena aktivnost
  5. da kandidat/kinja nije stariji/starija od 35. godina

Kandidat je dužan taksativno pobrojiti uvjete prema kriterijima. Kriteriji 1. i 5. su izlučni kriteriji.

Na temelju navedenoga Veterinarski fakultet poziva zainteresirane doktore veterinarske medicine da se prijave putem Prijamnog ureda Vijeću doktorskoga studija do 10. ožujka 2023. do 10.00 sati.

Odabrani kandidat/kinja provodit će znanstveno istraživanje u svrhu stjecanja doktorata znanosti u polju Veterinarske medicine, grani Animalna proizvodnja i biotehnologija.

Skip to content