Natječaj za jednokrevetne sobe u studentskim domovima za akademsku 2021.-2022. godinu

09.07.2021.

Poštovane studentice i poštovani studenti!

 

U nastavku izvolite natječaj za jednokrevetne sobe u studentskim domovima za akademsku godinu 2021./2022.

Studenti šalju Zamolbe i medicinsku dokumentaciju (ne stariju od 12 mj) do 27.8.2021. na adresu:

NZZJZ „Dr.A.Štampar“

Služba za školsku i adolescentnu medicinu

-za jednokrevetne sobe SC-a

Mirogojska 16

10000 Zagreb

Zahtjevi zaprimljeni do zadanog roka se šalju nadležnim studentskim liječnicama koje izdaju mišljenje o opravdanosti smještaja u jednokrevetnu sobu zbog zdravstvenih razloga.

Mišljenja i dokumentacija se internom poštom dostavlja Povjerenstvu Službe za školsku i sveučilišnu medicinu koje preporučuje smještaj u jednokrevetne sobe ili postavlja kontraindikaciju za smještaj u jednokrevetnu sobu.

SC objavljuje prema abecednom redu liste.

Studenti koji nisu zadovoljni stručnim mišljenjem Povjerenstva mogu podnijeti žalbu u roku 8 dana od objave lista na:

e-adresu: pisarnica@stampar.hr ili
osobno na adresu: NZZJZ „ Dr.A.Štampar“
Služba za školsku i adolescentnu medicinu
Mirogojska 16
10000 Zagreb

 

Prigovore razmatra Stručni kolegij Službe i po provedenom postupku donosi stručno mišljenje u roku od 8 dana od zaprimljenog prigovora.

Mišljenje Stručnog kolegija je konačno.

Mišljenje Stručnog kolegija Službe dostavlja se podnositelju prigovora na naznačenu elektronsku adresu iz prigovora ili poštom preporučeno na adresu prebivališta/boravišta.

 

Izdavanje potvrde studentima koji su dobili preporuku jednokrevetnog smještaja odvija se u NZZJZ „Dr.A.Štampar“ i naplaćuje se 100,00 kn ( prema cjeniku Zavoda).

 

Skip to content