Natječaj za kreiranje digitalnog sadržaja za društvene platforme Fakulteta

13.01.2023., Ostale obavijesti, Studentska referada

Dekan Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Marko Samardžija na prijedlog Povjerenstva za medije poziva sve zainteresirane studente da u jednominutnom videu kreiraju svoju priču o Fakultetu. Teme mogu biti povezane sa svakodnevnim događanjima tijekom studiranja, događanjima unutar kampusa, knjižnice, sudjelovanja na kongresima, sportskim događanjima, manifestacijama, tj. nešto što vas je posebno dojmilo, kao i očekivanja vezana uz budućnost. Povjerenstvo za medije odabrat će 8 najboljih videouradaka koji će biti prikazani na društvenim platformama Fakulteta a njihovi inovatori/stvaratelji imenovani članovima tima za kreiranje digitalnih sadržaja.

Pravila:

  • Videouradak može biti bilo kojeg filmskog roda, vrste i žanra.
  • Radove na natječaj mogu prijaviti student od 1. do 6.godine studija
  • E-mail na koji treba poslati radove: povjerenstvo.mediji@vef.unizg.hr
  • Datum do kojega treba poslati radove:  27. siječnja 2023.
  • Možete koristiti hrvatski i engleski jezik.
  • Format videa mora biti .mp4.
  • Trajanje videa ne smije biti dulje od jedne minute.
  • Molimo vas da sav sadržaj u vašim radovima (glazba, fotografije, tekst i slično) bude vaš vlastiti ili dolazi sa servisa s Creative Commons licencom o korištenju. Ako vaš video uključuje sadržaj zaštićen autorskim pravom, morate priložiti pismeno dopuštenje za korištenje istoga.
  • Svaki autor ili najviše dva autora zajedno smiju poslati samo jedan videouradak.
  • e-mail prijavi na natječaj uz video je potrebno navesti svoje podatke: ime i prezime, godina studija, matični broj

Odabir pobjednika:

Selekcijski odbor za odabir najboljih videouradaka čine članovi Povjerenstva za medije.Imena odabranih autora bit će objavljena na službenim stranicama i društvenim mrežama Fakulteta.

Napomena: Povjerenstvo za medije ima pravo diskvalificirati svaki videouradak za koji postoje razlozi za sumnju u povredu autorskih prava, kao i radove koji ne odgovaraju propozicijama natječaja.

Skip to content