NOVO/VAŽNO – 15.07.2022. – POSTUPAK ONLINE UPISA U 1. god. 20.-21.07.2022.

15.07.2022.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Zagreb, 15. srpnja 2022.

Informacije o online upisima u I. godinu studija veterinarske medicine za akademsku 2022./2023. godinu

 1. PRISTUPNICI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA, NA DAN KONAČNE OBJAVE RANG LISTE SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA (SPU) AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE I DOBIVENOG GENERIRANOG UPISNOG BROJA  (18.07.2022.) MORAJU 19.07.2022. NAJKASANIJE DO 12 SATI POSLATI NA MAIL: brucosi@vef.unizg.hr ISPUNJENU I POTPISANU

Izjava o upisu (ovdje preuzeti)

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka (ovdje preuzeti)

Dokaz o uplati troškova upisa (plaćaju svi pristupnici) na ime Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa sljedećim informacijama:

PLATITELJ: (ime i prezime kandidata)

PRIMATELJ: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55

IZNOS: 400,00 kn

IBAN: HR1723600001101354554

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 101- 29 (OIB kandidata)

OPIS PLAĆANJA: Troškovi upisa u I. studijsku godinu (ak. god. 2022./2023.)

 1. PRISTUPNICI 20.07.2022.21.07.2022. PREPORUČENOM POŠILJKOM MORAJU POSLATI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

          POTREBNI DOKUMENTI I FORMULARI:

 • Jedna fotografija vel. 4×6 cm
 • Originalne svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i svjedodžba o državnoj maturi
 • Domovnica –original ili izvadak iz e-matice
 • Rodni list – original ili izvadak iz e-matice rođenih
 • Ugovor o studiranju (dva primjerka)

Ugovor o studiranju 2022/2023 (ovdje preuzeti)

 • Upisni list– ispunjen i potpisan
 • Matični list – ispunjen i potpisan
 • Dokaz o uplati troškova upisa
 • Izjava o zaštiti osobnih podataka
 • Izjava o upisu
 • Pristupnici koji imaju stalni boravak izvan Zagrebačke županije obavezno prilažu potvrdu o stalnom boravku ili presliku osobne iskaznice
 • Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u inozemstvu, moraju priložiti i rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općem ili gimnazijskom programu Agencije za odgoj i obrazovanje, a za strukovne programe od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
 • Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u I. godinu studija a dolaze iz jedne od sastavnica Sveučilišta u kojoj su iskoristili pravo upisa na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta obavezno uz navedenu dokumentaciju prilažu potvrdu o izvršenoj uplati participacije školarine u iznosu 9.600,00 kn u korist Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ispisnicu s fakulteta.

Studenti koji se natječu za smještaj u Studentski dom, ili primaju stipendiju, a moraju nadležnim institucijama donijeti dokaz o završetku srednje škole,  molimo da naprave preslike svjedodžbi koje će koristiti u administrativne svrhe, dok će za upis poslati isključivo original dokumentacije.

ZA UPIS VRIJEDI ISKLJUČIVO ORIGINAL SVJEDODŽBI I SVIH OSTALIH DOKUMENATA.

Ovjerene preslike, skenirani dokumenti i sl. ne vrijede!
Svi originalni dokumenti ostaju u arhivi Fakulteta do završetka studija.

PREPORUČENU POŠILJKU SA SVIM GORE NAVEDENIM DOKUMENTIMA POTREBNO JE POSLATI NA SLJEDEĆU ADRESU:

Veterinarski fakultet
Sveučilište u Zagrebu (za upis u I. godinu)
Heinzelova 55, 10 000 Zagreb

Dodatne upute:

Ugovor o studiranju, obavezno ispisati (isprintati), te ispuniti u 2 primjerka: ime i prezime studenta; adresa prebivališta; OIB. Oba primjerka ugovora moraju biti potpisana.
Uredno poslanom pošiljkom sa svim potrebnim dokumentima i formularima, smatrat će se upis u I. godinu studija obavljenim.

Studenti (brucoši) koji će trebati potvrdu o upisu zbog smještaja u studentski dom i/ili Studentski servis, na Izjavi o upisu zaokružiti će DA  pod „Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u 1. studijsku godinu veterinarske medicine“. Potvrda o upis biti će poslana na mail u roku od 48 sati od zaprimanja.

Pristupnici kojima je odobren upis u I. godinu sveučilišnog studija veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gube pravo studiranja u akademskoj godini 2022./2023. ako upisnu dokumentaciju ne pošalju prema objavljenom rasporedu od 20. do 21. srpnja 2022.

Sve daljnje obavijesti studentima će biti objavljene na službenoj web stranici Fakulteta, početkom mjeseca rujna 2022 godine.

 

Dekan
prof. dr. sc. Nenad Turk

Skip to content