OBAVIJEST O JAVNOJ OBRANI I OCJENI PRIJEDLOGA DOKTORSKOGA RADA

25.11.2022., Ostale obavijesti, Studentska referada

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 21. rujna 2022. godine doktorand Siniša Mandek, dr. med. vet., javno će braniti prijedlog doktorskog rada pod naslovom Proteomska analiza jetre jelena lopatara (Dama dama) invadiranih metiljem Fascioloides magna.

Javna obrana prijedloga doktorskoga rada će se održati u ponedjeljak 5. prosinca 2022. godine u 10.00 sati u praktikumu Zavoda za lovstvo i divlje životinje Veterinarskoga fakulteta.

Članovi Povjerenstvu za javnu obranu i ocjenu Prijedloga doktorskoga rada i predlaganje mentora su:

  1. prof. dr. sc. Zdravko Janicki
  2. prof. dr. sc. Renata Barić Rafaj
  3. doc. dr. sc. Anita Horvatić (PBFUNIZG)
Skip to content