OBAVIJEST O JAVNOJ OBRANI PRIJEDLOGA DOKTORSKOGA RADA

28.07.2023., Ostale obavijesti, Studentska referada

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 15. lipnja 2023. godine doktorandica Marina Prišlin, dr. med. vet., javno će braniti prijedlog doktorskoga pod naslovom Molecular characteristics and secretome composition of canine mesenchymal stem cells during culture and canine herpesvirus infection in vitro (Molekularna obilježja i sastav sekretoma mezenhimskih matičnih stanica pasa u standardnim uvjetima kulture i infekcije in vitro).

Javna obrana prijedloga doktorskoga rada će se održati u petak 1. rujna 2023. godine u 10.00 sati u Amfiteatru Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskoga fakulteta.

Članovi Povjerenstvu za javnu obranu i ocjenu Prijedloga doktorskoga rada i predlaganje mentora su:

  1. doc. dr. sc. Ivan Alić
  2. izv. prof. dr. sc. Josipa Habuš
  3. izv. prof. dr. sc. Lorena Jemeršić, nasl. zvanje (HVI)
Skip to content