Obavijest o javnoj obrani prijedloga doktorskoga rada

31.08.2023., Ostale obavijesti, Studentska referada

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 24. svibnja 2023. godine doktorandica Ena Oster, dr. med. vet., javno će braniti prijedlog doktorskoga pod naslovom Učinci organskih i anorganskih onečišćivača okoliša na spolne hormone i oksidativni stres kod smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.).

Javna obrana prijedloga doktorskoga rada će se održati u petak 8. rujna 2023. godine u 12.00 sati u predavaonici Zavoda za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskoga fakulteta.

Članovi Povjerenstvu za javnu obranu i ocjenu Prijedloga doktorskoga rada i predlaganje mentora su:

  1. prof. dr. sc. Frane Božić
  2. prof. dr. sc. Jasna Aladrović
  3. dr. sc. Alica Pizent (IMI)
Skip to content