OBAVIJEST O JAVNOJ OBRANI PRIJEDLOGA DOKTORSKOGA RADA

16.12.2022., Ostale obavijesti, Studentska referada

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 16. studenoga 2022. godine doktorandica Maša Efendić, dr. med. vet., javno će braniti prijedlog doktorskoga pod naslovom Serumska, tkivna te proteomska analiza tumorskih markera testisa u pasa.

Javna obrana prijedloga doktorskoga rada će se održati u četvrtak 22. prosinca 2022. godine u 13.15 sati u Kliničkoj predavaonici Veterinarskoga fakulteta.

Članovi Povjerenstvu za javnu obranu i ocjenu Prijedloga doktorskoga rada i predlaganje mentora su:

  1. prof. dr. sc. Marko Samardžija
  2. prof. dr. sc. Vesna Matijatko
  3. izv. prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam (KB Sveti Duh)
Skip to content