OBAVIJEST O JAVNOJ OBRANI PRIJEDLOGA (TEME) DOKTORSKOGA RADA

19.09.2023., Ostale obavijesti, Studentska referada

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 19. srpnja 2023. godine doktorandica Tea Dodig, dr. med. vet., javno će braniti prijedlog doktorskoga pod naslovom Pokazatelji kroničnog stresa u radnih i službenih pasa Republike Hrvatske.

Javna obrana prijedloga doktorskoga rada će se održati u utorak 26. rujna 2023. godine u 15.00 sati u Kliničkoj predavaonici Veterinarskoga fakulteta.

Članovi Povjerenstvu za javnu obranu i ocjenu Prijedloga doktorskoga rada i predlaganje mentora su:

  1. prof. dr. sc. Vesna Matijatko
  2. izv. prof. dr. sc. Ivana Kiš
  3. izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić (Sveučilišna Klinika za dijabetes i endokrinologiju, KB Merkur)

 

Skip to content